edit r ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?. Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology loguzkurt @ yahoo .com. Bilimsel makale yazımı. Veri kaydetmek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edit r ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?

Dr. Levent Oğuzkurt

Girişimsel Radyoloji Alan Editörü

DiagnosticandInterventionalRadiology

loguzkurt@yahoo.com

bilimsel makale yaz m
Bilimsel makale yazımı
 • Veri kaydetmek
 • Bilimsel makale yazımının en önemli özelliği büyük miktarda çok karmaşık olabilecek verileri okuyucuya kolayca okunur ve anlaşılır bir dille yazmaktır
 • Hem bilimsel alanda tecrübe hem de iyi yazım yeteneği/pratiği gerektirir
 • Makale yazımında bilimin güzelliği yazı dekorasyonu ile bozulmamalıdır

“Everythingthat can be thought at all can be thoughtclearly.

Everythingthat can be said can be saidclearly” Wittgenstein

bilimsel makale yaz m1
Bilimsel makale yazımı
 • Açık, berrak dil
 • Şeffaf
 • Basit
 • Kısa cümleler
 • Anlaşılır
 • Tutarlı/Uyumlu

“If a manwishtowrite in a clearstyle,

Lethimfirst be clear in his thoughts” Goethe

temel yanl alg lar gelenekler
Temel yanlış algılar (gelenekler)
 • Makale yazma formülünü bilmemek
 • Uzun karmaşık cümleler
 • Uzun yazı
 • Yaratıcı yazı yazmaya çalışmak
 • Bilimsel hikaye açık değil
 • Tartışmayı gerçek bulgularla değil
 • Teknik terim ve birimlerin yanlış kullanımı
 • Pasif cümlelerin sık kullanımı
peer review emsal akran de erlendirmesi
“Peerreview”: Emsal/akran değerlendirmesi

İki önemli işlev

 • Filtreleme: Makalenin basıma değer olup olmadığını tartma
  • İyileştirme: uzmanlarca sunulan üstün nitelikli yapıcı eleştiriler çalışmanın niteliğini artırır (yazarın göremediklerini görme)
zg nl k yenilik
Özgünlük/ Yenilik
 • Makale yeni bir bilgi, kavram, teknoloji sunuyor mu?
 • Yeni tanısal ve tedavi yaklaşımları tanımlıyor mu?
 • Var olan tartışmaları çözümlüyor mu?
    • Hızlı literatür taramasıyla bu konuda daha önce yayınlanmış yazılar bakılabilir
nemli mi
Önemli mi?
 • Rutin uygulamada değişiklik yapacak mı? “Haber değeri var mı?”
 • Biyoloji veyateknolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı mı?
 • Yeni hipotez öne sürerek daha ileri çalışmaları tetikliyor mu?
lgin ve veya bilgilendirici mi
İlginç ve/veya Bilgilendirici mi?
 • Mevcut bilgimize dikkate değer katkı yapıyor mu?
 • Yararlı bilgi sunuyor mu?
slide10

Giriş

 • Yazı neden yazılmış?
  • Yazı bilimsel açıdan önemli mi?
  • Yazı güncel mi (zamanı geçmiş bir yazı mı)?
  • Daha önce böyle bir çalışma yapılmış mı?
  • Diğer yazılardan farkı ne?
 • Girişi çok uzun ve sıkıcı olmamalı
 • Amacı iyi anlatın ve hipotezi iyi kurun
slide11

Gereç-yöntem

 • Çalışma dizaynı verilmiş mi?
 • Onam ve etik onay alınmış mı?
 • Örneklem uygun mu, sayı yeterli mi? Dahil ve hariç tutma kriterleri verilmiş mi? Demografik veriler sunulmuş mu?
 • Yöntem ayrıntılı açıklanmış mı? Aynı yöntemle çalışma başka bir yerde tekrarlanabilir mi? Okuyucu deneyimi, konsensus vs.
 • İstatistiksel yöntemler uygun mu?
y ntemin ayr nt l olarak tarif edilmemesi
Yöntemin ayrıntılı olarak tarif edilmemesi
 • “yemek tarifi” gibi olmalı
 • Veri eldesi ve analizi
  • adım adım, uygun sırayla açık bir şekilde yazılmalı
 • Alt başlıklar kullanılabilir
  • Subjectpopulation, Imageacquisition, Imageanalysis, Statisticalanalysis
bulgular
Bulgular
 • Açık şekilde verilmiş mi? İnandırıcı ve makul mu? Düzeni/sıralaması uygun mu?
 • Yöntem bölümünde açıklanmayan bir bulgu verilmiş mi?
 • İstatistik uygun ve doğru mu?
tart ma
Tartışma
 • En önemli bulgu ile başlayıp ana bulguları özetliyor mu?
 • Hipotez doğrulandı mı, red mi edildi? Sorulan soruya cevap bulundu mu?
 • İlgili literatürle karşılaştırılmış mı?
 • Çıkarılan sonuçlar bulgularla destekleniyor mu?
 • Çalışmanın klinik önemi/sonuçları tartışılmış mı?
gereksizce uzat lm tart ma
Gereksizce uzatılmış Tartışma
 • Konuyla ilgili ansiklopedik tarihçe verme
 • Girişte sunulan bilgileri tekrarlama
 • Çalışmayı direkt ilgilendirmeyen bilgiler verme
 • Sadece konuyla doğrudan ilgili kaynakları kullan
sonu lar n a r yorumlanmas
Sonuçların aşırı yorumlanması
 • Verilerle desteklenmeyen yorum yapmayın
 • Spekülasyondan sakının, ilişki aşikar değilse bunu belirtin
 • “probably” ve “is likely” gibi tedbirli niteleyiciler kullanılabilir
k s tl l klar n verilmemesi
Kısıtlılıkların verilmemesi
 • Hemen her çalışmanın kısıtlılığı vardır
  • Önemine göre sıralanmalı
  • Bulguları nasıl etkilediği belirtilmeli
  • İlerdeki çalışma düzenleri için yol göstermeli
 • MR perfüzyon çalışması
  • Bulgular, hemodinamik parametreler, kontrast dozu ve derişimi, çekim tekniği vb.den etkilenir
slide18

Başlık

 • Başlık İşyeri tabelası
 • Çarpıcı ve merak uyandırıcı olmalıdır
 • Tüm yazı bittikten sonra ve çok düşünerek
 • Basit veya abartılı olmasın

Whateveryradiologistshouldknowaboutcoronaryartery CT angiography

Coronaryartery CT angiographytechnique

slide19

Özet

 • Özet İşyeri vitrini
 • En kritik bölümlerden birisi
  • Seçilmiş sözlü bildiri
  • Kabul edilmiş yazılarda en çok okunan bölüm
 • Sadece bu bölüm okunarak yazı ile ilgili fikir sahibi olunabilmeli!!!!
 • Amaç, metod, bulgular, sonuç
 • Hakem açısından
  • Anlaşılabilir olsun, ana yazıyla uyumsuz olmasın
de erlendirme
Değerlendirme
 • Resimler, Grafikler
  • Uygun mu, kalitesi iyi mi, alt yazıları yeterli mi? Oklar vs. uygun ve açıklanmış mı?
 • Tablolar
  • Gerekli mi, yoksa metindeki verilerin duplikasyonu mu?
  • Mümkünse veriler metin içinde verilmeli
slide21

Tablolar

 • Gerekliyse konulmalı
  • Çok kompleks olmasın, anlaşılabilir olsun
  • Çok basit olan tabloları gerekirse birleştirin
 • Kısaltmaları tablo altında mutlaka açıklayın
hakemler ne zaman kabul verir
Hakemler ne zaman Kabul verir?
 • Makalenin güncel ve var olan bir problemle ilgili olması
 • Çalışmanın iyi tasarlanması ve yöntemin uygun olması
 • Makalenin iyi yazılmış, tutarlı ve kolay anlaşılır olması

Bordage G. Reasons reviewers reject and acceptmanuscripts: the strengths and weaknesses in medicaleducation reports. Acad Med 2001; 76:889–896

hakemler ne zaman red verir
Hakemler ne zaman Red verir?
 • Konunun önemsiz olması
 • Problemin yeterince ortaya konulmamış olması
 • Örneklemin çok küçük veya yanlı olması
 • Veri eldesi ve ölçümlerinin yetersiz tanımlanması
 • Yetersiz istatistiksel analiz
 • Bulguların aşırı yorumlanması
 • Metinin okunmasının/anlaşılmasının zor olması

Bordage G. Reasons reviewers reject and acceptmanuscripts: the strengths and weaknesses in medicaleducation reports. Acad Med 2001; 76:889–896

slide24

Son Genel Bakış

 • Hakem editöre iletmek için şu sorulara cevap arar:
  • Yazının güçlü yanları nelerdir?
  • Yazının zayıf yanları nelerdir?