metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Malmö den 12 november 2009. Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling. Peter M Nilsson Avdelningen för medicin Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Structure of Inferno. There are nine concentric circles in Hell

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling' - sylvester-duffy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling

Malmö den 12 november 2009

Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling

Peter M Nilsson

Avdelningen för medicin

Institutionen för kliniska vetenskaper

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

structure of inferno
Structure of Inferno
 • There are nine concentric circles in Hell
 • Hell is geographically divided into Upper Hell and the Lower Hell by the Walls of the Dis

Dante: Divine Comedy

circle 3 gluttony
Circle 3: Gluttony
 • Sin: to give into one’s physical desires to eat and drink regardless of consequences
 • Punishment: To be bloated and mired in filth, while filth rains down from the sky

Dante: Divine Comedy

slide4

Metabola syndromet

Livsstil

Arv

Ökad risk för:

Hjärtkärlsjukdomar

diabetes typ 2, kognitiv dysfunktion

kliniska kardiovaskul ra h ndelser som m ltavla f r prevention
Kliniska kardiovaskulära händelser som måltavla för prevention

Hjärtinfarkt, ACS

Stroke/TIA

Är det Metabola syndromet mer användbart för prediktion av

kardiovaskulära händelser än dess ingående delkomponenter?

slide7

Karl Hitzenberger, Wien, Österrike

Beskrev Metabola syndromet 1921 på basen av studier gjorda 1915/16

cornerstones in the insulin resistance syndrome irs
Cornerstones in the Insulin Resistance Syndrome (IRS)

Glucose

visceral obesity

hypertension

endothelial dysfunction

liver steatosis (NASH)

Insulin resistance

chronic inflammation

dyslipidemia

Free

Fatty Acids

Insulin

heredity lifestyle

(genes)

slide10

Fetal

tillväxt

hämning

- HT?

- DM2?

- CVD?

- IRS?

- MetS?

The Barker hypothesis vs.

The ”Mis-Match” hypothesis

metabola syndromet 2009
Patofysiologi

Insulinresistens med kompensatorisk hyperinsulinemi

Glukosintolerans

Dyslipidemi

Bukfetma; adipokiner

Defekt fibrinolys

SNS aktivering

Störd hemoreologi

Neuroendokrina rubbningar

Inflammatorisk aktivering

Adiponektin (lågt)

Endoteldysfunktion

Epidemiologi

Olika utbredning i förhållande till kön, ålder, social och etnisk bakgrund

Koppling till lägre social klass

Avhängigt mindre hälsosam livsstil

Påverkas av kronisk stress och sömnbrist

Kan influeras av läkemedelseffekter

Metabola syndromet 2009
patient med metabolt syndrom n r misst nka detta
Patient med Metabolt syndrom - när misstänka detta?
 • Status:Bukfetma (jfr. IDF-definition 2005), BT 
 • Dålig livsstil: inaktivitet, dålig kost, rökning
 • Anamnes: ex. graviditetsdiabetes, PCO, acantosis nigricans(mörka pigmenteringar i axiller och runt mammiller)
 • Familjehistoria: för DM2 och HT samt CVD
 • Läkemedel: BB +TD i högdos, oselektiva BB, atypiska neuroleptika, m.fl.
 • Lab: IFG, IGT, ALAT , GT , urat , dyslipidemi
slide13

Metabolic factors associated with CVD in the postprandial state

Endothelial Dysfunction

 Platelet activation

 Fibrinolytic resistance

 Coagulability

 Postprandial Glycemia

 Postprandial lipemia

inflammationens betydelse
Inflammationens betydelse
 • Inflammation är en evolutionärt selekterad mekanism för vävnadsreparation
 • Markörer för inflammation är akuta fasreaktanter i plasma (C-reaktivt protein, fibrinogen, PAI-1 m.fl.)
 • Dessa syntetiseras i levern och kan triggas av cytokiner, fr.a. interleukin 6 (IL-6)
 • Samband föreligger mellan (buk)fetma, insulinresistens och ökade nivåer av cytokiner (IL-1, IL-6, TNF-)
 • Rökning och kroniska infektioner (H. Pylori, C. pneumoniae, CMV, parodontiter?) kan förstärka inflammatoriska svar
 • Vulnerabla aterosklerotiska plack har en ökad inflammatorisk aktivitet - detta kan inducera apoptos
slide15

X

Potential contribution of expanded visceral adipose tissue to the athero-thrombotic proinflammatory profile of abdominally obese patients

. Thin fibrous cap

. Unstable plaque

. Impaired fibrinolysis

. Increased collagen

. Endothelial dysfunction

Glucose

Insulin

Apo B

Insulin resistance (IR)

syndrome of atherogenic

dyslipidaemia

Triglycerides

↓ Adiponectin

HL

Liver

PAI-1

IR?

NEFAs

IL-6

TNF-

Subcutaneous AT

Adiponectin

Expanded

Visceral

AT

Glucose

IR

LPL

NEFAs

Skeletal Muscle

Després et al. Ann Endocrinol 2001; 61:31-38

olika definitioner av mets
Olika definitioner av MetS
 • WHO 1998
 • EGIR 1999
 • NCEP-ATPIII 2001 (reviderad 2005)
 • IDF 2005
slide17

NCEP ATPIII CRITERIA

Metabolic Syndrome (2001)

>3 of the following:

 • FPG > 6.1 mmol/L
 • Abdominal obesity: waist circumference > 88 cm (women) or >102 cm (men)
 • Triglycerides ≥ 1.7 mmol/L
 • HDL-chol < 1.16 mmol/L (women) or < 0.91 mmol/L (men)
 • Blood Pressure > 130/85 mm Hg
slide18

45

40

Men (n=4265)

Women (n=4559)

35

30

25

20

15

10

5

0

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70

?

Metabolic Syndrome NCEP-ATPIII: Prevalence Increases With Age

47 million or 23% of US Adults Have Metabolic Syndrome

Prevalence, %

Age, yr

Adapted from: Ford ES, et al. JAMA. 2002;287:356-359.

adverse prognostic implications of cardiovascular metabolic syndrome

20

20

20

15

15

15

10

10

10

5

5

5

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

4

4

6

6

6

8

8

8

10

10

10

12

12

12

No. at risk

metabolic syndrome

Yes

866

852

834

292

866

852

834

292

866

852

834

292

No

288

279

234

100

288

279

234

100

288

279

234

100

Adverse Prognostic Implications of Cardiovascular Metabolic Syndrome

Population-based observational study in 1209 men

Metabolic syndrome present

Metabolic syndrome absent

Coronary heart disease mortality

Cardiovascular disease mortality

All-cause mortality

RR (95% CI):

3.77 (1.74-8.17)

RR (95% CI):

3.55 (1.96-6.43)

RR (95% CI):

2.43 (1.64-3.61)

Cumulative Hazard (%)

Follow-up (years)

Follow-up (years)

Follow-up (years)

Lakka H-M et al. JAMA. 2002;288:2709-2716.

kritik mot det metabola syndromet
Kritik mot det Metabola syndromet
 • Bristande precision i begreppet
 • Prediktion av kardiovaskulära händelser kan göras med hjälp av delkomponenter av syndromet – helheten behövs ej!
 • Ej inklusion av variabler som är associerade med insulinresistens, t.ex. markörer för kronisk inflammation
 • Risk för medikalisering av stora befolkningsgrupper med för vida definitioner
 • Avsaknad av riktad medikamentell terapi – men nu finns glitazoner och rimonabant

Kahn R, Ferrannini E et al. Diabetes Care 2005;28:2289-2304.

Nilsson PM, et al. Diabetic Medicine 2007

genes and environment in the development of type 2 diabetes and atherosclerosis cvd
Genes and environment in the development of type 2 diabetes and atherosclerosis - CVD

Charles Darwin

slide26

Prevention och behandling av

Metabola syndromet

Behandlingspyramiden

Farmaka

Livsstils-

intervention

Motion rökstopp- viktstabilitet/viktreduktion måttligt med alkohol

slide27

Effekter av motion

HDL

Lipider LDL/HDL Tg

LDL-K

Blodtryck

Fysisk

aktivitet

Glukos/Insulin

Övervikt, bukfetma

Trombogenes

Direkta effekter

på hjärtat

Direkta effekter

på perifer cirkulation

slide28

Hjärtkärl dödlighet

Total dödlighet

3

7,5

2,5

6

2

4,5

Vältränad

Relativ risk

Relativ risk

1,5

Otränad

3

1

Smal

Normal

Övervikt

1,5

0,5

Smal

Normal

Övervikt

0

0

Vältränade överviktiga män löper mindre risk att dö

i hjärtkärlsjukdomar än otränade normalviktiga män

Lee CD, Blair ST, Jackson AS. Clin Nutr 1999;69:372-80.

m l f r behandlingen
Mål för behandlingen
 • Minska den absoluta kardiovaskulära risken associerad med det Metabola syndromet, samt risken för att utveckla typ 2 diabetes hos individer med nedsatt glukostolerans
 • Förbättra livsstil samt livskvalitet
 • Tillämpa svenska riktlinjer från Läkemedelverket samt Socialstyrelsen (Nationella riktlinjer för diabetes och för kranskärlssjukdom), på basen av evidens (bl.a. SBU)

LMV. Behandling av typ 2 diabetes, 2003.

LMV. Behandling av ateroskleros och hyperlipidemi, 2004

LMV. Prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom 2006

sammanfattning hypertoni 2009
Sammanfattning Hypertoni 2009
 • Korrekt diagnos - upprepade mätningar
 • Graden av organskada?
 • Kartlägg riskfaktorerna (blodfetter, glukos, rökning, albuminuri)
 • Börja behandla med livsstilsåtgärder, sedan med läkemedel
 • ACE-hämmare, lågdostiazider, kalciumantagonist (amlodipin) är förstahandsmedel - ofta i kombination
 • Andrahandsmedel (?): beta-1 receptor blockerare, angiotensin-2 blockerare

PN 2009

blodtrycksl kemedel 2009
Blodtrycksläkemedel 2009

EFFEKTER

PROBLEM

SUBSTANS

 • ACE-hämmare RAS blockad hosta 15%
 • Lågdos tiazider diures, relaxation gikt, DM2
 • Kalciumantagonister relaxation ödem
 • Beta-blockerare minskar CO, puls bradykardi, astma
 • Angiotensin-2 blockerare RAS blockad dyra (ännu)
 • CNS medel minskar sympatikus oprövade

Läkemedelsboken, Läkartidningen 2008, ESH Guidelines

glitazoner pros and cons rosiglitazon pioglitazon
Pros

Riktad behandling mot metabol rubbning (IR)

Multipla effekter med DM2 prevention (DREAM)

Sänker blodtryck något, fr.a. hos IGT patienter

Cons

Begränsad långtids-dokumentation

Hög dygnskostnad

Potentiellt allvarliga biverkningar (lever) - dock oftast sällsynta!

CAVE! Risk för hjärtsvikt

Glitazoner - pros and consrosiglitazon & pioglitazon

Ridderstråle M, Groop L, Läkartidningen 2002;99:407-10

NEJM 2007, Lancet 2007, N Engl J Med 2007, Lancet 2009

early vascular ageing eva mets atherosclerosis and arterial stiffening
Early Vascular Ageing (EVA):MetS, atherosclerosis and arterial stiffening

Foam

Cells

Fatty

Streak

Intermediate

Lesion

Fibrous

Plaque

Complicated

Lesion/Rupture

Atheroma

Endothelial Dysfunction

From Fourth Decade

From First Decade

From Third Decade

SmoothMuscle and Collagen

Thrombosis

Growth of the Lipid Core

Nilsson P, Fyhrqvist F, Läkartidningen 2007

Butler R, et al. Eur Heart J 1998;19:1617-1627.

konklusioner
Konklusioner
 • Det Metabola syndromet är ett koncept som vuxit fram under de senaste 20 åren, men har rötter tillbaka i observationer från tidigt 1900-tal
 • Insulinresistens förefaller vara en central komponent i detta syndrom
 • En aktuell debatt med kritiska förtecken förs just nu inom vetenskapen gällande definitioner, avgränsningar och behandlingsaspekter på det Metabola syndromet
 • Skattning av absolut kardiovaskulär risk via SCORE och HEARTSCORE bör användas mera

PN 2009