tro kovi trgova kog broda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Troškovi trgovačkog broda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Troškovi trgovačkog broda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Troškovi trgovačkog broda - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Troškovi trgovačkog broda. Troškovi trgovačkog broda. Optimizacija troškova počinje već kod projektnog zahtjeva , uključujući i brodske i kopnene troškove .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Troškovi trgovačkog broda' - sydnee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tro kovi trgova kog broda1
Troškovi trgovačkog broda

Optimizacija troškova počinje već kod projektnog zahtjeva, uključujući i brodske i kopnene troškove.

Kako su svi troškovi u međusobnoj ovisnosti smanjenje jednog troška može povećati drugi trošak ili ga smanjiti, pa to treba uzeti u obzir.

Troškovi trgovačkog broda dijele se na:

 • Varijabilne troškove
 • Fiksne troškove (unaprijed izračunate u godišnjim planovima)
slide3

1. Varijabilni troškovi

Troškovi goriva

Komercijalni troškovi

2. Fiksni troškovi

Troškovi održavanja

Troškovi potrošnih materijala

Osobni dohoci i ostali troškovi posade

Opći i zajednički poslovi

Troškovi osiguranja rizika

Iznimni troškovi

Amortizacija

1 varijabilni tro kovi
1. Varijabilni troškovi
 • Troškovi goriva (eng. Fuelling)

Trošak goriva ovisi o brzini kojom brod vozi. Komercijalna brzina broda raste kako raste vozarinska rata broda.

Osm o vozarinskoj rati komercijalna brzina broda ovisi i o stanju trupa, vijka, vjetra i mora (porivni četverokut).

Okvir porivnog četverokuta čine krajnje mogućnosti porivnog stroja i maritimne sposobnosti broda.

slide5

Smanjivanje troškova goriva može se postići:

 • smanjenjem hrapavost i odabirom odgovarajućeg oblika trupa,
 • odgovarajućim gazom i trimom broda,
 • smanjenom potrošnjom struje,
 • pripremom porivnog stroja i goriva,
 • štedljivim gospodarenjem generatorima i električnom energijom, i
 • izborom optimalne rute.
slide6

Čime se može postići dodatno smanjenje troška goriva?

 • optimiziranim autopilotom,
 • redukcijom frekvencije i kuta zakretanja kormila,
 • prigušivanjem krivudanja broda.
slide7

Komercijalni troškovi (eng. Comercial Expences)

Sastoje se od troškova:

  • manipulacije i separacije tereta,
  • provizija posrednicima i agentima, te
  • lučkih i troškova prolaza kanala uključivši peljarenje i tegljenje.

Brod boljih manevarskih sposobnosti i sposobnosti rukovanja teretom može (a i ne mora) imati manje ove troškove. Zašto?

2 fiksni tro kovi
2. Fiksni troškovi

Fiksni se troškovi tako zovu jer se unaprijed izračunavaju kao prosječne vrijednosti u godišnjim planovima.

Tu spadaju:

 • Troškovi održavanja (eng. Maintenance)

Ovi troškovi uključuju cijenu rada održavanja i troškove ugrađenih doknadnih djelova.

Ovise o tome da li brod plovi i u kojim područjima plovi, koji teret prevozi itd. Uključuje trošak zastoja ukoliko do njega dođe.

slide9
Troškovi potrošnih materijala (eng. Stores)

Tu spadaju troškovi potrošnih materijala kao što su:

  • inventarski predmeti,
  • boje,
  • kemikalije,
  • plinovi,
  • maziva.

Ovi troškovi ovise o tome da li brod plovi i u kojim područjima plovi, koji teret prevozi itd.

slide10

Osobni dohoci i ostali troškovi posade (eng. Wages, Victualling and Travelling)

Tu spadaju:

  • plaće posade,
  • troškovi prehrane i
  • putni troškovi posade.

Optimizacijom posade može se postići što manji broj posade uz zadovoljavajuće održavanje.

slide11

Opći i zajednički poslovi (eng. General Expences & Management)

Ovi se troškovi mogu nazvati i troškovi administracije, a uključuju:

  • troškove “zastave”,
  • PTT troškove,
  • osobne dohotke i troškove kopnenih službi.

I ovdje je moguća optimizacija troškova na način: što je manji broj kopnenog osoblja, to su manji ovi troškovi. Treba odrediti optimalni broj kopnenog osoblja tako da sustav ne bude preglomazan, a da funkcionira.

slide12

Troškovi osiguranja rizika (eng. Insurance)

Tu spadaju:

  • troškovi osiguranja trupa,
  • troškovi stroja,
  • osiguranje prema trećima, itd.,

Oni ovise o:

 • vrijednosti i
 • tipu broda.

Što je brod vredniji, veća je premija osiguranja. Eventualne havarije utječu na franšizu i premiju osiguranja. Brodovi koji prevoze opasan teret također će imati veće ove troškove.

slide13

Iznimni troškovi (eng. Extraordinaries)

Obično uključuju odbitne franšize u slučaju havarije.

Pretpostavi se da će svaki brod u floti doživjeti jednu havariju godišnje koju će pokriti osiguranje i jednu koju će snositi brodar (odbitna franšiza).

slide14

Amortizacija (eng. Capital Recovery)

Amortizacija je postupno smanjivanje vrijednosti brodova. Povećava se s porastom vrijednosti broda (kao i troškovi osiguranja).

Odnos između troškova amortizacije i ostalih troškova (cijene broda i njegove rentabilnosti) vrlo je složen. U optimizaciji projekta broda treba razmotriti kroz aspekt iskorištavanja broda.

pitanja za ponavljanje
Pitanja za ponavljanje
 • Navedite vrste troškova iskorištavanja broda - znati engleski naziv i što spada u koju kategoriju troškova.
 • Što je komercijalna brzina broda i o čemu ovisi. Objasnite kako se može smanjiti trošak goriva.