seg t nk hogy seg thess n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!. 2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR. SZOLGÁLTATÁSOK BÖLCSŐDÉKNEK, ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!' - sybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seg t nk hogy seg thess

SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!

2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT

KAPOSVÁR

slide2

SZOLGÁLTATÁSOK

BÖLCSŐDÉKNEK, ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK,

PEDAGÓGUSOKNAK, VEZETŐKNEK,

PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ SZAKEMBEREKNEK,

SZÜLŐKNEK,

FENNTARTÓKNAK

b rczi guszt v m dszertani k zpont
Bárczi Gusztáv Módszertani Központ

Önálló intézményegységek

 • Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Nevelési Tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/
 • Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola

(enyhe, középsúlyos,súlyosan és halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos gyermekek)

 • Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola
 • Diákotthon
az egymi szolg ltat tev kenys g nek alapja
Az EGYMI szolgáltató tevékenységének alapja
 • a közoktatás-politikai törekvések

érvényesítése

 • hatályos jogszabályok:

KT, Felnőttképzési törvény,

MKM rendeletek

 • az alapító okiratban foglaltak
 • a partnerek igényei
 • személyi és tárgyi feltételek
gy kezdt k a m lt
Így kezdtük… ……A múlt

segítségnyújtás az integráció megvalósításában

gyógypedagógus új szerepben

pedagógusoknak

gyerekeknek

szülőknek

fejlesztő-terápiás

szolgáltatások

szülősegítő

szolgáltatások

szaktanácsadás

pedagógusoknak

szolg ltat sok b v t se
Szolgáltatások bővítése…
 • szak- és szakmai feladatok bővítése,

szervezetfejlesztés

 • ellátási terület kiterjesztése
 • szakszolgáltatások-szakmai szolgáltatás

kapcsolódása

 • szolgáltatások minőségi továbbfejlesztése
szolg ltat sok b v t se1
Szolgáltatások bővítése…
 • Nyílt napok, bemutató órák
 • Konferenciák : pedagógusoknak, szülőknek, egyéb szakembereknek
 • Kihelyezett nevelőtestületi értekezletek
 • Pedagógusok képzése, továbbképzése
 • Módszertani kiadványok
 • Szülősegítő szolgáltatások
 • Kihelyezett osztályfőnöki órák
 • Digitális tananyagok
slide10

Szolgáltatások- szakszolgálatok

Ellátotti létszám

több, mint 2000 fő

 • Utazó gyógypedagógia
 • Szakszolgálatok:
   • Gyógytestnevelés
   • Logopédia ellátás
   • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai
   • fejlesztés és gondozás
   • Konduktív pedagógiai ellátás
   • Fejlesztő felkészítés
   • Nevelési tanácsadás
   • Iskolapszichológiai hálózat
   • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

városi

kistérségi

régiós

slide11

Kapcsolódó szakmai szolgáltatások

 • Szaktanácsadás: oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;
 • Pedagógiai tájékoztatás :

szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok használatba adása,

tájékoztatás nyújtása;

 • Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás:

programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás,

tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése,

az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés;

 • Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
 • Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
 • Szülősegítő szolgáltatások
 • „Jó gyakorlatok” átadása
 • Referencia intézményi feladatok
a szolg ltat i szerep nk szakmai h ttere
A szolgáltatói szerepünk szakmai háttere

Széleskörű szakember-ellátottság

Korszerű szemlélet - képzettség, tudás – gyakorlat, tapasztalat

 • az EGYMI állományában lévő
  • pedagógiai, gyógypedagógiai szakértők
  • szaktanácsadók
  • mentorok
  • trénerek
 • külső szakemberek, munkatársak
b rczi guszt v m dszertani k zpont kaposv r
Bárczi Gusztáv Módszertani Központ - Kaposvár
 • komplex tanácsadó: 3 fő
 • intézményi folyamat-tanácsadó: 3 fő
 • IKT folyamat-tanácsadó: 1 fő
 • IPR tanácsadó: 2 fő
 • SNI adaptációs tanácsadó: 5 fő
 • kompetencia területi mentor, tanácsadó: 8 fő
 • IPR módszertani mentor, tanácsadó: 3 fő
 • IKT mentor, tanácsadó: 1 fő
 • képzők, trénerek: 17 fő
 • gyógypedagógiai szakértő: 3 fő
kompetenci k
Kompetenciák
 • a szakterület tudományos elméletének és gyakorlatának ismerete
 • szakterület vonatkozásában:
  • a partnerek igényeinek ismerete és kiszolgálása
  • legfrissebb információ
  • kapcsolattartás a partnerekkel
  • a feladatellátás szervezése, koordinálása
 • team-munka
tanfolyami k n latunk
Tanfolyami kínálatunk

Kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása

 • A szövegértés­szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon, 5-8 évfolyamon, 5-12 évfolyamon
 • Matematika programcsomag az 1-4 évfolyamon ,,A”,5-8 évfolyamon „A”
 • Szociális, életviteli és környezeti programcsomagok az 1-6 évfolyamon, 7-12 évfolyamon
 • Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6, 7-12 évfolyamon
 • Óvodai programcsomag

IKT-val támogatott képzések

 • IKT módszerek a tanítási órán
tov bbi k pz sek
További képzések

Képzések intézményvezetőknek:

 • Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés
 • Közoktatást érintő változások, inkluzív nevelés vezetőknek

Módszertani képzések:

 • Tanulói differenciálás heterogén csoportban
 • Hatékony tanuló megismerési technikák
 • Hatékony tanuló megismerési technikák az SNI-s gyermekek esetén
 • Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak
 • Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
 • Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a középiskolában
saj t akkredit ci k
Saját akkreditációk
 • Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése tanulási zavar, akadályozottság esetén
 • Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 60 óra
 • Agresszió kezelése a tanítási gyakorlatban
 • Óvoda-iskola átmenetet segítő program
 • Hatékony együttnevelés gyakorlata befogadó pedagógusoknak
 • Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák- utazó gyógypedagógiai és szakmai tanácsadó feladatok
 • Hátránykompenzációs technikák az inkluzív nevelésben
akkredit ci alatt
Akkreditáció alatt
 • Intervenciós lehetőségek az óvodai mozgásfejlesztésben
 • A tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségéért
 • Művészetek szerepe a tehetséggondozásban
a szolg ltat saink priorit sai
A szolgáltatásaink prioritásai
 • Felkészítés a korszerű pedagógusi szerepfelfogásra: „híd”szerep a tanulási célok és a tanulók között
 • Az ismeretek kialakításával párhuzamos szemléletet formálás, képesség- és személyiségfejlesztés
 • Felkészítés az integrációra, inklúzióra, újszerű tanulásszervezési módszerek, eljárások alkalmazására
 • Segítségnyújtás a tanítási-tanulási folyamatban felmerült problémák kezelésében
 • Új pedagógiai kompetenciák előtérbe helyezése (egzisztenciális kompetenciák)

Gyakorlat és tapasztalat

slide21
Új utak

a szakmai együttműködésben

Jó gyakorlatok a jövő útján

slide22

Referencia intézmény,

Jó gyakorlatok

 • Kompetencia alapú oktatás
 • Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI
 • Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése
j gyakorlatok
Jó gyakorlatok

Kompetencia alapú oktatás:

 • A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában
 • Kompetencia alapú oktatás sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez
 • Életpálya-építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával
 • Projekt a pályaválasztási döntés sikeréért
 • „Veszélyben a világ”környezetvédelmi témahét
 • Moduláris oktatás: egészségnevelő program
j gyakorlatok1
Jó gyakorlatok

Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI:

 • „Segítünk, hogy segíthess„ Gyógypedagógiai intézmények a XXI. században
 • „Mozgásfejlesztés felsőfokon” A gyermekek komplex mozgásfejlesztésének lehetőségei
 • A judo terápiás alkalmazása a tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulóknál
 • Gyermekvers- és feladatgyűjtemény beszédfejlesztéshez
 • Pályaválasztási tanácsadás szerepe a pályaorientációs tevékenységben
 • Iskolapszichológia a gyakorlatban
 • Új típusú osztályfőnöki órák
 • Multikulturális nevelés a felső tagozaton, osztályfőnöki órákon

Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése

priorit saink
Prioritásaink
 • Adaptációs folyamatok bemutatása: a sérülés típusára, az egyéni képességekre koncentrálva, a szegregált gyógypedagógiai és a befogadó, inkluzív intézmények számára.
 • Korszerű tanulásszervezési eljárások: projekt, témahét, moduláris oktatási program
 • Intézményi szemléletváltás, átalakulás, tartalmi és szervezeti megújulás, új típusú módszerek, technikák, eszköztár
 • Komplex, sérülés specifikus rehabilitáció, egyéni és csoportos terápiák
 • Segítő beszélgetések, önismereti fejlesztések, konfliktusmegoldás, kudarckezelés, megbirkózási stratégiák
 • Multikulturális sokszínűség, kommunikációs stratégiák, agresszív-szubmisszív-asszertív problémamegoldás, döntési helyzetgyakorlatok
 • A mai: facilitáló, proszociális pedagógusszerep
 • Adaptációs tanácsadás, mentorálás
h vogat k sz l seg t szolg ltat sok
„ Hívogatók ” Szülősegítő szolgáltatások
 • szülői klub, tanácsadás
 • eszköz-, szakkönyv-kölcsönzés
 • módszertani kiadványok szülők számára
 • találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal,terapeutákkal
 • rendszeres szülői tájékoztatás
 • csoportfejlesztő tevékenységek
 • szülői konferencia
 • önálló szülői képzések
 • szülői segélyszolgálat kiépítése
j t pus oszt lyf n ki r k
Új típusú osztályfőnöki órák
 • Hatékony segítséget nyújtanak a gyermekek személyiségfejlesztéséhez a pedagógusoknak
 • Erősítik az osztályközösségek együttműködését
 • Segítenek a konfliktusok megoldásában, magatartásproblémák és agresszió kezelésében
 • Tehetségek felismerése, gondozása

Az osztályfőnöki órák közvetlenül hatnak a gyermekekre, aktív részvételükön alapulnak

partneri ig nyek szakmai kapcsolatok
Partneri igények, Szakmai kapcsolatok
 • széleskörű szakmai kínálat, szakember-ellátottság
 • személyes kapcsolattartás, gyors elérhetőség
 • rugalmasság
 • elméleti és gyakorlati tudás
 • PR tevékenység
 • oktatástechnikai, számítástechnikai szolgáltatások

Szolgáltatóként a folyamatok generálója, tapasztalataival segíti a közoktatás fejlesztését.

a misszi d ryn szeker n
A misszió Déryné szekerén
 • A magatartászavarok, agresszió kezelése
 • A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése
 • Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
 • Tanulói differenciálás heterogén csoportban
 • Változáskezelés - szervezetfejlesztés vezetőknek
 • Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák
mi v ltozott az int zm nyben
Mi változott az intézményben?

stratégia

struktúra

módszerek, eljárások

pedagógusok

lehetőségek

jövőkép

30

30

j v k p
Jövőkép
 • olyan pedagógiai szak és szakmai szolgáltató központ, mely a szolgáltatását garantáltan magas színvonalon biztosítja
 • a partneri igények alapján tervezi szolgáltatásait, méri az elégedettségét
 • szolgáltatásait igény szerint helyben biztosítja
 • intézményekkel közös innovációs projektekben vesz részt
 • átadja jó gyakorlatát
 • folyamatosan bővíti szolgáltatási körét
 • szakmai műhelyeket működtet
 • gyakorlati területen referenciaintézményként működik
k sz n m a megtisztel figyelm et

Köszönöm a megtisztelőfigyelmet!

Dr. Benczéné Csorba Margit

06/30 9360-544

Táskai Erzsébet

06/30 391 4006

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ

Elérhetőség:

 Kaposvár 7400 Bárczi Gusztáv u. 2.

Tel./Fax: 82/316-218

Web: www.barcziiskola.hu

E-mail:barcziiskla@barcziiskola.hu

benczecsmargit@gmail.com