Gi i thi u linq
Download
1 / 8

GIỚI THIỆU LINQ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

GIỚI THIỆU LINQ. Phan Hiền Khoa Tin Học Quản Lý – ĐH Kinh Tế HCM. NHÌN CHUNG. Language Integrated Query (LINQ) Ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau. Hợp nhất là xét trên các ngôn ngữ lập trình trên nền Dot Net.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GIỚI THIỆU LINQ' - sybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gi i thi u linq

GIỚI THIỆU LINQ

Phan Hiền

Khoa Tin Học Quản Lý – ĐH Kinh Tế HCM


Nh n chung
NHÌN CHUNG

 • Language Integrated Query (LINQ)

  Ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.

  • Hợp nhất là xét trên các ngôn ngữ lập trình trên nền Dot Net.

  • Hợp nhất là sự tương tác trên các kiểu dữ liệu khác nhau trong lập trình.

  • Hợp nhất là tương tác với các hệ quản trị dữ liệu khác nhau, tạo nên cơ chế trong suốt.


L nh v c tr n linq
LỈNH VỰC TRÊN LINQ

 • LINQ TO OBJECT

  • Mục đích tạo lập và khai thác trên các tập hợp đối tượng, kể cả các quan hệ cấp bậc hay đồ thị.

 • LINQ TO XML

  • Mục đích tạo lập và khai thác trên loại dữ liệu XML.


L nh v c tr n linq1
LỈNH VỰC TRÊN LINQ

 • LINQ TO ADO.NET

  • LINQ TO SQL

   • Hỗ trợ chính cho việc giao tiếp với dữ liệu vật lý, tạo một cơ chế ánh xạ giữa dữ liệu vật lý và các kiểu dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

  • LINQ TO ENTITY

   • Tạo ra các thực thể giao tiếp với dữ liệu vật lý.

  • LINQ TO DATASET

   • Cho phép truy vấn dữ liệu trên đối tượng DataSet


B t ngu n t
BẮT NGUỒN TỪ

 • GENERIC TYPE

 • DELEGATE

 • EXTENSION METHOD

 • ANONYMOUS TYPE


C u th nh linq
CẤU THÀNH LINQ

 • LAMBDA

 • LINQ QUERY

  Để thấy rỏ vấn đề ta xét ví dụ sau


C ng c h tr linq to sql
CÔNG CỤ HỖ TRỢ - LINQ TO SQL

 • Sqlmetal

 • DataContext class

 • Entity class

 • Association Attribute class

 • Table Attribute class

 • Column Attribute class

 • Ví dụ


Ng g p c a linq
ĐÓNG GÓP CỦA LINQ

 • Cho lĩnh vực lập trình


ad