Чорнобай Марина Олександрівна - PowerPoint PPT Presentation

sybil
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Чорнобай Марина Олександрівна PowerPoint Presentation
Download Presentation
Чорнобай Марина Олександрівна

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Чорнобай Марина Олександрівна
230 Views
Download Presentation

Чорнобай Марина Олександрівна

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики та інформатики ССШ № 17спеціаліст 2 категорії

 2. Тема уроку: “Розподільна властивість множення раціональних чисел”6 клас Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 3. Попрацювавши з цією презентацією ви: • Повторите розглянуті в 5 класі способи запису та застосування розподільної властивості; • Дізнаєтесь,що розподільна властивість використовується для будь-яких раціональних чисел; Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 4. Попрацювавши з цією презентацією ви: • Розподільна властивість використовується в прямому (розкриття дужо) і зворотному (винесення спільного множника за дужки) порядку; • Розподільна властивість множення використовується як для спрощення обчислень, так і для спрощення виразів (зведення подібних доданків). Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 5. Особливі позначення: • Знак “ * ” – множення; • Знак “ \ ” – риска дробу; • Знак “ ” – запишіть; • Знак “ ” - обчисліть усно; • Знак “ ” – перевір себе; • Знак “ ” – увага. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 6. Для роботи вам знадобиться: • Всі знання, щодо розподільної властивостивості та раціональних чисел; • Увага, терпіння, гарний настрій; • Зошит та ручка. Ну, що попрацюємо? Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 7. Для початку, давайте пригадаємо те, що вже добре знаємо: • Як обчислити найзручнішими способом значення виразу: а). 39 * 10 + 10 * 21; б). 45 * 13,5 – 45 * 12,5; в). 4 1\5 * 5. 2. Серед поданих виразів знайдіть пари рівних: а). 5a + 3a; б). 5 * (а+в); в). 3а – а; г). 8а; д). 2а; е). 5а + 5в; Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 8. Для початку, давайте пригадаємо те, що вже добре знаємо: 3. Назвіть коефіцієнт виразів: 3xy; -y; -1,2a;-1\3d * 3c; m; - 2abc. 4. Чому дорівнює добуток усіх цілих чисел від -299 до 300 включно? 5. Обчисліть: а). 5\6 + 3\8; б). 5\12 – 2\9; в). 10\21 * 3\20; г). 2 2\5 * 5; д). 8\9 : 4\9; е). 0 : 4 1\3. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 9. Для того, щоб краще зрозуміти нову тему, давайте звернімося до таблички, яку ви запишите до зошита. Розподільна властивість множення. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 10. Ну, а тепер давайте попрацюємо над новою темою! • Обчисліть: а). 21 * 3 – 31 * 3; б). 27 * 2,5 – 17 * 2,5; в). 25 * (-9) + 5 * (-9); г). 54 * (-8) + 54 * 9; д). 25 * 90 + 25 * (-86); е). 3 1\3 * 3; ж). -3 1\3 * (-9). 2. Прочитайте вираз, використовуючи слова “сума”, “добуток”: -3 * 2 + 3 * 7; -0,3 * 0,2 + 0,1 * (-0,7); -3,4 – 5,4. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 11. 1. Обчисліть: а). 54 * 4 – 14 * 54; б).-17 * 25 – 5 * (-17); в). 2,7 * 19 – 3,7 * 19;г). 91 * 31 – 32 *91 + 91; д). 1,4 * 1,9 – 3,2 * 1,4 – 1,4 * 8,7; е). -5 3\7 * 4\5 + 3\7 * 4\5; ж). 2\9 * 5\12 – 1\12 * 2\9 – 1\3 * 2\9; з). 6 * (1\3 – 1\2); к). (1\7 + 1\9) * (-63); л). 12 * (1\2 – 1\3 – 1\4). Особливу увагу зверніть на те, що, перш ніж виносити спільний множник за дужки, треба зрозуміти, які доданки записані (поняття “алгебраїчнасума”). Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 12. Знайдіть помилки і виправте їх! а). 54 * (4 - 14) = 54 * (-10) = -540; б). (-17) * (25 - 5) = (-17) * 20 = -340; в).19 * (2,7 – 3,7) = 19 * (-1) = -19; г). 91 * (31 – 32 + 1) = 91 * 0 = 0; д). 1,4 * (1,9 – 3,2 – 8,7) = 1,4 * (-10) = -14; Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 13. Знайдіть помилки і виправте їх! е). 4\5 * (-5 3\7 + 3\7) = 4\5 * (-5) = -4; ж). 2\9 * (5\12 - 1\12 -1\3) = 2\9 * 0 = 0; з). 6 * 1\3 – 6 * 1\2 = 2 – 3 = -1; к). (-63) * 1\7 + (-63) * 1\9 = (-9) + (-7) = -16; л). 12 * 1\2 – 12 * 1\3 – 12 * 1\4 = 6 – 4 – 3 = = 6 – 7 = -1. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 14. 2. Винесіть за дужки спільний множник і виконайте дії: а). 15 * 19 + 30 * 3; б). 90 * 7 – 60 * 8; в). 50 * 17 + 25 * 3. Вправа є підготовчою для вироблення уявлення про спільний множник, як найбільший спільний дільник доданків. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 15. Знайдіть помилки і виправте їх! а). 15 * 19 + 30 * 3 = 15 * 19 + 2 * 15 * 3 = = 15 * (19 + 2 * 3) = 15 * 25 = 375; б). 90 * 7 – 60 * 8 = 30 * 3 * 7 – 30 * 2 * 8 = = 30 * (3 * 7 – 2 * 8) = 30 * (21 – 16) = 30 * 5 = = 150; в). 50 * 17 + 25 * 3 = 25 * 2 * 17+ 25 * 3 = = 25 * (2 * 17 + 3) = 25 * (34 + 3) = 25 * * 37 = 925. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 16. 3. Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення. а). -23 * (-99); б). 98 * (-11); в). 999 * (-17). Вчимося використовувати прийоми швидкої лічби – подаємо один з доданків як алгебраїчну суму розрядної одиниці (10, 100, 1000 і т.д.) та числа +1 або -1. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 17. Знайдіть помилки і виправте їх! а). -23 * (-99) = -23 * (-100 + 1) = = -23 * (-100) + (-23) * 1 = 2300 + (-23) = 2277; б). 98 * (-11) = 98 * (-10+ (-1)) = 98 * (-10) + + 98 * (-1) = -980 + (-98) = -1078; в).999 * (-17)=(1000+(-1)) * (-17)=1000 * (-17)+ + (-1) * (-17) = -17000 + 17 = -16983. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 18. 4. Обчисліть раціонально. а). 78 * 62 + 13 * 78 – 75 * 68; б). 54 * 32 + 42 * 54 + 6 * 74; в). 478 * 27 + 28 * 478 – 678 * 55; г). 4,8 * 6,5 – 8,5 * 6,8 + 2 * 4,8. Послідовне кількаразове використання розподільної властивості. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 19. Знайдіть помилки і виправте їх! а). (78*62 + 13*78) – 75*68 = 78*(62+13) – • 75*68 = 78*75 – 75*68 = 75*(78-68) = = 75*10 = 750; б). (54*32 + 42*54) + 6*74 = 54*(32+42) + + 6*74 = 54*74 + 6*74 = 74*(54+6) = 74*60= = 4440; Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 20. Знайдіть помилки і виправте їх! в).(478*27 + 478*28) – 678* 55=478*(27+28)- • 678*55 = 478 * 55 – 678 * 55=55*(478-678)= = 55 * (-200) = -11000; г).(4,8*6,5+2*4,8) – 8,5*6,8 = 4,8*(6,5+2) – - 8,5*6,8 = 4,8*8,5 – 8,5*6,8 = 8,5*(4,8-6,8) = = 8,5 * (-2) = -17. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 21. Підсумок уроку. • Сьогодні ми з вами повторили вивчену в 5 класі розподільну властивість; • Переконалися в тому, що ця властивість використовується і для раціональних чисел; • Нагадую вам, що розподільна властивість множення дозволяє в багатьох випадках досить складні дії робити усно (це видно при розв’язанні 3 та 4 завдання) Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 22. Домашнє завдання: • Поставте замість знаку “#” знак “>” або“<“, щоб утворилася правильна нерівність: а). -7,2* (-15) # 100; б). 100* (-3) # 300; в).0,2 * (-14) # -2,5. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 23. Домашнє завдання: 2. Обчисліть раціонально. а). 36 * 28 + 36 * 39 – 67 * 46; б). 3,4 * 4,5 – 3,4 * 10,6 + 6,1 * 4,4. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 24. Домашнє завдання: 3. Виконайте дії: а). (-1\2 + 1\3) * (-6); б).(8 – 9 1\3) * 1\2. Додаткова вправа: Як обчислити усно? 11 * 99; (-11) * (-273); 99 * (-273.) Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики

 25. Перевірка домашнього завдання! • а). 36 > 100; б). -300 < 300; в). -2,8 < -2,5. • а). -670; б). 6,1. • а).1; б). -2\3. Чорнобай Марина Олександрівна вчитель математики