v rgustikut alaealiste igusrikkujatega p rnus kadi kalmus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus. Taustinfo Pärnu kohta. Elanike arv 43 690 7-18-aastaste laste arv 7237 2004. aastal alaealiste komisjonis arutatud õigusrikkumiste asjade arv 206 14 üldhariduskooli 7670 õpilast + Pärnumaa Kutsehariduskeskus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taustinfo p rnu kohta
Taustinfo Pärnu kohta
 • Elanike arv 43 690
 • 7-18-aastaste laste arv 7237
 • 2004. aastal alaealiste komisjonis arutatud õigusrikkumiste asjade arv 206
 • 14 üldhariduskooli 7670 õpilast + Pärnumaa

Kutsehariduskeskus

 • 2004. aastal jäi põhikool lõpetamata 30 noorel
slide3
Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Ringkonnaprokuratuuri,

Pärnu Politseiprefektuuri ja Pärnu Maakohtu

KOOSTÖÖLEPING

noorte õigusrikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks

4. november 2003

 • Koostöölepingu eesmärk
 • Koostöölepingu vajadus
 • Prioriteedid
 • Koostöövormid
 • Tegevuskava 2003-2006
 • Indikaatorid eesmärgi saavutamise hindamiseks
 • Koostöölepingu kestvus ja muutmine
slide4

Osapooled sõlmivad käesoleva koostöölepingu eesmärgiga teha vastastikku toetavat koostööd noorte õigusrikkumiste ennetamisel ja selle retsidiivsuse vähendamisel, sealhulgas koolikohustuse täitmise tagamisel ning Pärnu linna ja koolikeskkonna turvalisemaks muutmisel

Koostöölepingu eesmärk

koost lepingu osapooled
Koostöölepingu osapooled

Lepingule kirjutasid alla

 • Pärnu linnapea
 • Pärnu Politseiprefektuuri politseiprefekt
 • Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör
 • Pärnu Maakohtu esimees
p rnu linna v rgustik
Pärnu linna võrgustik

I ringi võrgustik

 • Koolisotsiaaltöötaja (6 isikut)
 • Alaealiste komisjoni sekretär (haridusametnik)
 • Lastekaitsetöötaja (5 isikut)
 • Noorsoopolitseinik (3isikut)
 • Ringkonna alaealistega tegelev prokurör (2 isikut)
 • Psühhiaater (2 isikut)
p rnu linna v rgustik7
Pärnu linna võrgustik

Teise ringi võrgustik

 • Kooli psühholoog (6 isikut)
 • Psühholoogid (3 isikut)
 • Klassijuhatajad
 • Teenuse pakkujad
 • Muud sotsiaalasutused
 • LV uimastiennetuse spetsialist
 • Perearstid
 • Kohtunik
 • Kriminaalhooldajad
v rgustikut vormid
Võrgustikutöö vormid
 • Ametlik võrgustiku koosolek (otsused protokollitakse)
 • Mitteametlikud võrgustikud (argipäeviti 9.00-10.30 koolisotsiaaltöötajate juures)
 • Ühised politseireidid
 • Puudujate kaardistamine (vähemalt 2 korda aastas)
 • Pidev suhtlemine ja arutelu
 • Alaealiste komisjon
 • Nõustamiskomisjon
 • Kasvatustöökomisjonid koolides
lahendamata probleemid
Lahendamata probleemid

5-10 läbi võrgustiku kukkunud alaealist

 • Psühhiaatrilised probleemid (ilmneb koolikohustuse mittetäitmises)
 • Lihtsustatud õppekava järgi õppivad lapsed, kes vastavalt oma toimepandud õigusrikkumistele vajaksid erikooli laadset koolitüüpi
 • Noorukid, kes on pannud toime ja jätkavad kuritegude toimepanemist (menetlemine venib)
 • Erikooli suunamist ootajad (kohtade puudus)

Näeme lahendust nn “munitsipaalerikoolis”

v rgustiku toimimise probleemid
Võrgustiku toimimise probleemid
 • Vähene aja- ja inimressurss
 • Puudub piisav operatiivsus
 • Teabe hilinemine ja ka kohalejõudmatus
 • Ebaturvaline andmeedastus
 • Otsuste jaoks vähe teavet
ettepanek
Ettepanek

Lisada alaealiste mõjutusvahendite seadusesse võimalus alaealiste komisjonide sekretäridel/esimeestel otsuste tegemiseks lihtmenetluse korras esmakordsete õigusrikkumiste korral (pisivargused, suitsetamine).

v imalik lahendus tulevikus
Võimalik lahendus tulevikus

Pärnu lastekaitse teabesüsteemi loomine:

internetipõhine andmesüsteem

 • Lihtne kasutada
 • Kogu lapseloo dünaamiline esitlus
 • Turvanõuete täpne järgimine

autor Sulev Alajõe

lapse andmed esitletakse neljas kategoorias
Lapse andmed esitletakse neljas kategoorias
 • Sotsiaalne kasvukeskkond (kodu)
 • Haridus/õppimine
 • Käitumine (õigusrikkumised)
 • Tervis

autor Sulev Alajõe

lastekaitse osapoolte kasu teabes steemist
Lastekaitse osapoolte kasu teabesüsteemist
 • Süsteem võimaldab automaatselt koostada aruandeid, kusjuures analüüsi teostamiseks saab teha soovitud hulgal valimeid andmetest, mida analüüsida või kokkuvõtlikult vaadelda tahetakse
 • Andmete sisestamine toimub automaatselt ja kiiremini, sest üldjuhul on vajalikud andmed juba süsteemis olemas

Autor Sulev Alajõe

kasu teabes steemist
Kasu teabesüsteemist
 • Vajalike dokumentide täitmine toimub kiiremini, sest olemasolevate andmete alusel saab eeltäita blankettide lüngad
 • Teave lapse ja perekonna kohta ei lähe kunagi kaduma, vaid arhiveeritakse süsteemis. Alati saab vaadata, milliseid teenuseid kellele ja kui palju on osutatud

Autor Sulev Alajõe

kasu teabes steemist16
Kasu teabesüsteemist
 • Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt ei liigu seadusega kaitstud teave enam lekkida võivalt, vaid tagatud on turvalisus ja andmete kaitstus
 • Teave lapse kohta jõuab igal juhul ja kiiresti sinna, kuhu see peab jõudma. Tulemusena paraneb oluliselt ennetustöö.

Autor Sulev Alajõe

ait h kuulamast
Aitäh kuulamast!

Meeldivat konverentsi jätku!

Kadi Kalmus

Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond

Noorsootööspetsialist

Kadi@lv.parnu.ee