slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjänstepension PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjänstepension

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tjänstepension - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Tjänstepension. Stefan Holmberg AMF. Tjänstepension. Vad är tjänstepension? Varför finns det tjänstepension? Hur får man tjänstepension?. Tjänstepension. Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din pension. Ålderspension. Efterlevande-skydd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tjänstepension


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tjänstepension

Stefan Holmberg

AMF

tj nstepension
Tjänstepension

Vad är tjänstepension?

Varför finns det tjänstepension?

Hur får man tjänstepension?

tj nstepension1
Tjänstepension

Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din pension

Ålderspension

Efterlevande-skydd

Tjänstepensionens delar

Sjukförsäkring

Tillägg till din ordinarie allmänna pension

Försäkring ifall du dör

Om du blir långvarigt sjukskriven

valcentraler
Valcentraler

Teckna pensioneringsavtal med arbetsgivaren

Debiterar premier och fördelar ut

Administrerar

Skickar ut gemensamt värdebesked

pensionskunskap
Pensionskunskap

Förmånsbestämd Premiebestämd

Förmån x procent av lönen Premie x procent av lönen

Kostnad? Förmån?

Exempel ITP2 Exempel ITP1

10 procent av slutlönen i pension 4,5 procent i månaden i premie

vilket avtal tillh r du
Vilket avtal tillhör du?

PA-KFSAnställd i kommunalt bolag

KTP eller KAPKooperativt anställd

SAF LOPrivatanställd arbetare

ITPPrivatanställd tjänsteman

PA03Statligt anställd

KAP KLAnställd inom kommun, landsting region, kommunalförbund, kommunförbund

Här finns två alternativ: www.pensionsvalet.se (för kommuner som valt KPA som administratör) www.electum.se (för kommuner som valt SPP som administratör)

vilket avtal tillh r jag
Vilket avtal tillhör jag?

ITP2ITP1

Födda 1978 eller tidigare Födda 1979 eller senare

Undantag finns

itp 2 f rm nsbest md
ITP 2 – förmånsbestämd

10% av lönen upp till 7,5 ibb

65% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb

32,5% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb

30 år ger full ersättning

Förvaltas av Alecta

itpk premiebest md
ITPK – premiebestämd

2 procent av lönen

Valcentral är Collectum

Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta

utan återbetalningsskydd

itp 1 helt premiebest md
ITP 1 – helt premiebestämd

Från 25 år

4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 ibb och

30 procent av den månadslön som överstiger 7,5 ibb

Inbetalningarna kan variera om månadslönen förändras (t.ex. övertid)

Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta

utan återbetalningsskydd

kap kl f rm nsbest md
KAP-KL Förmånsbestämd

Från 28 år

55% - 62,5% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb 27,5% - 31,25% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb

30 år för full ersättning

Kan förvaltas av olika bolag

kap kl premiebest md
KAP-KL Premiebestämd

Från 21 år

4,5 procent av lönen upp till 30 ibb

Valcentraler är Pensionsvalet, Valcentralen och Electum

Ickeval = Traditionell försäkring hos KPA med

återbetalningsskydd

saf lo premiebest md
SAF-LO Premiebestämd

Från 25 år

4,3% av lönen upp till 7,5 ibb

24% av lönen över 7,5 ibb

Valcentral är Fora

Ickeval = Traditionell försäkring hos AMF utan

återbetalningsskydd

pa03 f rm nsbest md
PA03 Förmånsbestämd

Från 28 år

60% - 64,8% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb

30% - 32,4% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb

30 år för full ersättning

Förvaltas av SPV

pa03 premiebest md
PA03 Premiebestämd

Från 23 år

2% av lönen

Förvaltas alltid av KÅPAN Pensioner i en traditionellförsäkring utan återbetalningsskydd

pa03 premiebest md1
PA03 Premiebestämd

Från 23 år

2,5% av lönen

Valcentral är SPV

Icke val = Traditionell försäkring hos KÅPAN Pensioner med återbetalningsskydd

val i tre steg
Val i tre steg

Hur ska du placera pengarna?

Vilket bolag ska du välja?

Ska nära anhöriga få pension om du avlider?

val av sparform
Val av sparform

Traditionell försäkring

Garanti

Möjlighet till återbäring

Förvaltaren väljer

”Underhållsfri”

Fonderförsäkring

Ingen garanti

Möjlighet till hög avkastning

Du väljer själv

Gratis att byta fonder

terbetalningsskydd
Återbetalningsskydd

Fördel -den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör

Nackdel- man får en lite lägre ålderspension i och med att man avstår arvsvinster

Arvsvinster = Man ärver från andra personer som avlider och inte heller har ett återbetalningsskydd

familjeskydd endast itp och saf lo
Familjeskydd- endast ITP och SAF-LO

Ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension

Valbart prisbasbelopp per år; 1, 2, 3 eller 4

(1 prisbasbelopp är 44 000 kronor 2012)

Valbar utbetalningstid; 5, 10, 15 eller 20 år

Ingen utbetalning sker efter 70 års ålder

vad g ller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal
Inte säkert att man får någon tjänstepension överhuvudtaget

Det finns ingen ram att hålla sig till och villkoren kan se ut på väldigt många olika sätt.

Den anställde bör vara väl insatt i pensions- och försäkringsfrågor och ha god förhandlingsförmåga.

Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner och vilka skillnader och fallgropar finns?

Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner?

Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?
slide26

Avgiftens betydelse

Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften

- 10%

- 19%

- 27%

Årligt

avgiftsuttag

på kapitalet

- 34%

- 40%

- 46%

Pensionskapital vid 65

- 50%

Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på 25 000, årlig avkastning 6%

m nga olika avgifter kan tas ut
Många olika avgifter kan tas ut

Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter:

Årlig fast avgift

Årlig avgift på pensionskapitalet

Avgift i procent av fondandelarnas värde

Kapitalförvaltningskostnader

Avgift på varje inbetalning av pensionspremier

Prestationsbaserade avgifter

Flyttavgifter

r knehj lpen
Räknehjälpen

Hur mycket betalar du i avgifter och avkastningsskatt för din tjänstepension?

www.konsumenternas.se

Pension / Från företaget / Räknehjälpen