Változások a szakmagyakorlók
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Változások a szakmagyakorlók továbbképzési rendszerében 2014. 01. 01-től Dr. Csenke Zoltánné okl. vegyész MMK KTT elnök. Jogszabályi háttér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jogszab lyi h tt r
Változások a szakmagyakorlók továbbképzési rendszerében 2014. 01. 01-tőlDr. Csenke Zoltánné okl. vegyészMMK KTT elnök


Jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

Továbbképzési kötelezettséget a 266/2013. (VII. 11.) számú „az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről”szóló Korm. rendelet szabályozza.


Kire vonatkozik
Kire vonatkozik?

Továbbképzésre kötelezett minden jogosultsággal

rendelekező személy, akiknek jogosultságát

építésügyi jogszabályok alapján állapította meg a

Kamara (függetlenül attól, hogy tevékenységüket

kamarai tagsággal, vagy anélkül gyakorolja).


A tov bbk pz s t pusai
A továbbképzés típusai

kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén:

kötelező jogi + szakmai

kamarai tagsághoz nem kötöttjogosultság esetén:

kötelező jogi


K telez jogi tov bbk pz s
Kötelező jogi továbbképzés

Általános jogi képzés + Szakterületi jogi képzés :

 • A tematikát a miniszter állítja össze,

 • A tananyagot a kamara dolgozza ki a szakmai tagozatok közreműködésével,

 • A miniszter fogadja el.

 • 8 x 45 perces, két önálló részből áll.


K telez tov bbk pz s form i oktat i
Kötelező továbbképzés formái, oktatói

 • Internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul,

 • Hagyományos oktatási formában történő oktatáson való részvétel (kontakt),

 • A kötelező továbbképzést az MMK által – a miniszter egyetértésével - elfogadott oktató tarthatja.


Az els k telez tov bbk pz s
Az „első” kötelező továbbképzés

 • A jogosultság megállapítását követő egy éven belül,

 • Jogosultsági vizsgával /beszámolóval zárul.

 • Felmentés csak az általános részre adható a szakterületi részre nem!

 • A felmentést az országos kamara adhatja.


A tov bbk pz s szervez se
A továbbképzés szervezése

 • A jogi továbbképzést az MMK országosan egységes rendszer kereteiben biztosítja,

 • A KTT felügyelete mellett a MKTK szervezi.


A k telez tov bbk pz s teljes t se
A kötelező továbbképzés teljesítése

 • A kötelező jogi továbbképzésen a jogosultsággal rendelkező kamarai tagok (tervezők, szakértők),

 • A regisztrált szakmagyakorlók (ME, FMV és energetikai tanúsítók) vesznek részt,

 • A szakterületi jogi képzést a szakmagyakorlónak minden jogosultsági szakterületére vagy rész szakterületére teljesíteni kell,

 • 5 évente egy alkalommal.


A szakmai tov bbk pz s rendszere i
A szakmai továbbképzés rendszere I.

 • Oktatandó témákat tárgyévenként az MMK szakmai tagozatai határozzák meg, fő szabály szerint 6 témát jelölhetnek.

 • A SZT-k a megjelölt oktatási témák alapján kidolgozzák a törzsanyagot.

 • A törzsanyag alapján felkért oktatók elkészítik a tananyagot, mely évente 6 x 45 perces képzést jelent, részekre osztható, a képzéseket egyszerre és több részben is meg lehet szervezni.


A szakmai tov bbk pz s t m i oktat i
A szakmai továbbképzés témái, oktatói

 • időszerű, a szakmát aktuálisan foglalkoztató témák,

 • innováció, új technológiák, kutatási eredmények,

 • vállalkozási ismeretek, management, stb.

 • Oktatásra: az adott szakterületen megfelelő szaktudással bíró, a tagozattal egyeztetett oktató kérhető fel,


A szakmai tov bbk pz s teljes t se i
A szakmai továbbképzés teljesítése I.

 • Fő szabály szerint: évente a jogosultsági szakterülethez/rész szakterülethez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvétellel.

 • Több jogosultság esetén szakterületenként kell eleget tenni a képzési kötelezettségnek.


A szakmai tov bbk pz s teljes t se ii
A szakmai továbbképzés teljesítése II.

Interdiszciplináris képzések:

 • rokon szakterületek,

 • előzetes megállapodás alapján,

 • két esetleg több szakmai tagozat is elfogadhatja,

 • a képzés meghirdetésekor már jelezni kell.


A szakmai tov bbk pz s teljes t se iii
A szakmai továbbképzés teljesítése III.

 • A továbbképzés teljesítés nyilvántartása és a szakmagyakorló felé történő igazolása a lebonyolító területi kamara feladata.

 • A szakmagyakorló kötelezettsége: a továbbképzés teljesítését igazolja a saját területi kamarájánál.

 • A részvétel igazolása és a nyilvántartása az IIR- ben történik.


A szakmai tov bbk pz s teljes t se iv
A szakmai továbbképzés teljesítése IV.

 • A szakmai továbbképzés alól felmentés csak egyéni teljesítés elfogadásával adható.

 • Az egyéni teljesítések módjait és fajtáit a KTT évente határozza meg.

 • Több jogosultság esetén az egyéni teljesítéseket minden szakterület vonatkozásában külön kell vizsgálni.


A szakmai tov bbk pz sek szervez se i
A szakmai továbbképzések szervezése I.

 • A szakmai továbbképzéseket a területi kamarák szervezik ( akár regionális együttműködésben is), szakmai tagozatokkal egyeztetett oktatókkal.

 • Együttműködhetnek szakmai tagozatokkal, az MMK-val együttműködési megállapodást kötött műszaki- tudományos szervezetekkel, az országos kamara közreműködését is kérhetik.


A szakmai tov bbk pz sek szervez se ii
A szakmai továbbképzések szervezése II.

Aszakmai továbbképzési nap:

 • kötelező eleme a szervező által kiválasztott törzsanyag/törzsanyagok oktatása,

 • kerekasztal, szakmai vita, megyei sajátosságok,

 • új termékek, technológiák bemutatása felkért vállalkozások előadásaival.


A tov bbk pz sek meghirdet se
A továbbképzések meghirdetése

 • A területi kamarák 3-6 havi elérésben előre határozzák meg a továbbképzési alkalmakat,

 • Gondoskodnak az IIR on-line továbbképzési naptárban megjelenjen,

 • A szakmagyakorló a lakóhelyéhez lehető legközelebb tudja teljesíteni.


A kamarai tov bbk pz si test let
A Kamarai Továbbképzési Testület

A továbbképzési rendszer ellenőrzésére és felügyeletére az MMK KTT-t működtet.

A Testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el.

A Testület 5 tagú, egy tagot a miniszter delegál.

Feladata: a rendszer folyamatos értékelése, egyéni teljesítések értékelése, technikai kérdések rendezése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, tagozati egyeztetések stb.


M rn k kamarai tud sk zpont
Mérnök Kamarai Tudásközpont

A továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, az informatikai háttér biztosítása.


Tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések

 • A kamara a 2014. január 1-je előtt szervezett kötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat azok öt éves érvényességi ideje alatt, az adott továbbképzési időszak végéig elfogadja.

 • az a szakmagyakorló, akinek a névjegyzéki bejegyzése 2014. június 30-ig jár le, valamennyi hiányzó továbbképzési kötelezettségét a megváltozott szabályok szerint 2014. december 31-ig utólag is teljesítheti, a jogosultságok folyamatosságának nincsen akadálya.