transplantology n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSPLANTOLOGY PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSPLANTOLOGY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

TRANSPLANTOLOGY - PowerPoint PPT Presentation

svein
215 Views
Download Presentation

TRANSPLANTOLOGY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRANSPLANTOLOGY MARIKA MAZIK

 2. WHAT IS ORGAN TRANSPLANTATION?

 3. TYPES OF TRANSPLANT • AUTOGRAFT • ALLOGRAFT • ISOGRAFT • XENOGRAFT • SPLIT TRANSPLANTS • DOMINO TRANSPLANTS

 4. TISSUES,CELLS, FLUIDS… • HAND the firstrecipient Clint Hallam • CORNEA  in 1905 by EDUARD ZIRM (CZECH REPUBLIC) • SKIN INCLUDINGFACE REPLANT&FACE TRANSPLANT  in 2005 partial face transplant (FRANCE)  in 2010 fullfacial transplant ( SPAIN ) • ISLETS OF LANGERHANS(pancreasisletcells) • BONE MARROW • BLOOD TRANSFUSION • BLOOD VESSELS • HEART VALVE • BONE

 5. CLINT HALLAM

 6. WORLD’S FIRST FULL FACE TRANSPLANT (2010, SPAIN)

 7. TYPES OF DONOR • LIVING DONOR • DECEASED DONOR ( FORMERLY CADAVERIC )

 8. REASONS FOR DONATION& ETICAL ISSUE

 9. LIVING RELATED DONORS

 10. PAIRED EXCHANGE

 11. GOOD SAMARITAN

 12. COMPENSATED DONATION

 13. FORCED DONATION

 14. ORGAN TRANSPLANT LAWS

 15. POLISH TRANSPLANTATION

 16. PROF. ZBIGNIEW RELIGA15th NOVEMBER 19851STPOLISH HEART TRANSPLANTATION

 17. Order Orła Białego(2008) • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998) ;postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiegow uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za zasługi dla rozwoju naukowej współpracy międzynarodowe. • Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1995) • Kawaler Orderu Uśmiechu • Medal im. Tadeusza Kotarbińskiegoprzyznawany przez Komitet Badań Naukowych (2004) • Medal im. Tadeusza Orłowskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego • Medal Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego • Złoty medal Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Medicus w Nowym Jorku • Nagroda im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii • Doctor honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Medycznej w Warszawie, Śląskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Opolu • Honorowy Obywatel Miasta Zabrze(16 września 2002) • Patron Szkoły Podstawowej w Miedniewicach (od 1998) • Honorowy patron Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

 18. MEMBERSHIP • International Society for HeartTransplantation • EuropeanAssociation for Cardio-ThoracicSurgeons • EuropeanSociety of ArtificialOrgans • American College of Angiology • Polskie Towarzystwo Chirurgiczne • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne • Polskie Towarzystwo Transplantologiczne

 19. IN 2011 MOST TRANSPLANTSWERE PERFORMED IN THE POLISH HISTORY KIDNEYS  1040 LIVER HEART PANCREAS LUNGS

 20. REFERENCES • www.mz.gov.pl • www.flagapolski.pl • www.oswiadczeniewoli.com.pl • www.abcnewsradioonline.com • www.patcegan.files.wordpress.com • www.mg.ehowcdn.com • www.encyclopedia2.thefreedictionary.com • www.google.pl • www.pl.wikipedia.org • www.ncbi.nlm.nih.gov • www.ptmp.pl • www.poltransplant.pl • www.supernowosci24.pl • www.slideshare.net • www.slideworld.org • www.ideatransplant.com • patcegan.files.wordpress.com • www.trialx.com • www.metodabsm.pl • www.lekarskiewizyty.pl • www.znanymedyk.pl • www.sejm.gov.pl

 21. www.molicki.com • www.profesorodserca.orangespace.pl • www.aktywni.info • fakty.interia.pl • www.greatsouthwestcivitandistrict.civitan.net • www.scientificamerican.com • www.medindia.net • www.suffolknewsherald.com • www.thefreedictionary.com • www.surgery.about.com • www.cbsnews.com