zondag 5 februari 2012 morgendienst n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zondag 5 februari 2012 morgendienst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Zondag 5 februari 2012 morgendienst - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Zondag 5 februari 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. In deze dienst zal ds. H. de Bruijne voorgaan. Orde van de dienst - 1. Sing-in Welkom en mededelingen Psalm 84: 1, 5 en 6 Stil gebed, votum en groet Psalm 15 Tien geboden Zingen: “Wees eerlijk…” Gebed

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zondag 5 februari 2012 morgendienst' - svea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Welkom in deze dienst.

In deze dienst zal

ds. H. de Bruijne voorgaan.

orde van de dienst 1
Orde van de dienst - 1

Sing-in

Welkom en mededelingen

Psalm 84: 1, 5 en 6

Stil gebed, votum en groet

Psalm 15

Tien geboden

Zingen: “Wees eerlijk…”

Gebed

Schriftlezing I: Psalm 15

Schriftlezing II: Lucas 6: 27 – 36

orde van de dienst 2
Orde van de dienst - 2
 • Psalm 37: 6 en 8

De kinderen gaan naar de bijbelklas

Preek

Zingen: Het lied van het bezit

Gebeden

De kinderen komen terug

Collectes: werelddiaconaat en kerk

Zingen: “O God…”: 1, 2 en 4

Zegen

slide6

Vanuit onze kerken richten deputaten diaconaat zich het hele jaar door op hulp aan de naaste dichtbij en ver weg. De diaconie van de Singelkerk draagt ook haar steentje bij. Dit jaar vragen zij in het bijzonder uw aandacht voor 4 hulpprojecten:

Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

slide7

Diaconale projecten 2012:

1. Dorpsontwikkeling –

Mocuba, Mozambique

2. Kleuterscholen –

Bokamoso, Botswana

3. Hazenlipproject –

Makassar, Indonesië

4. Watervoorziening –

Kampong Speu, Cambodja

Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

slide8

Ook dit jaar rekenen we

weer op uw steun.

Alvast hartelijk bedankt!

Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

slide9
“Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd,

wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.”

(Spreuken 10: 25)

opwekking 715 1 2 3 4 en 5
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Wat hou ik van Uw huis,
 • Heer van de hemelse legers.
 • Ik kan zo sterk verlangen naar
 • de binnenpleinen van de Heer.
 • Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
 • zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
opwekking 715 1 2 3 4 en 51
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Een vogel is er thuis,
 • Heer van de hemelse legers.
 • Een zwaluw voedt haar jongen op,
 • bij U onder de pannen, God.
 • Wonen bij U is een zegen,
 • zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
opwekking 715 1 2 3 4 en 52
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Gelukkig wie naar U
 • vol van verlangen op weg zijn,
 • zelfs in het dorre bomendal
 • zien zij een bron en regenval,
 • gaan ze van zegen tot zegen,
 • naar God, die verschijnt in Zijn heilige stad.
opwekking 715 1 2 3 4 en 53
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Ach, hoor en kijk naar mij,
 • Heer van de hemelse legers.
 • Ja, liever een dag dichtbij U,
 • dan duizend dagen zonder U.
 • Liever bij U aan de drempel
 • dan binnen te zijn in een duistere tent.
opwekking 715 1 2 3 4 en 54
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5
 • De Heer beveiligt ons,
 • eer en geluk zal Hij geven.
 • Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
 • aan mensen, eerlijk onderweg.
 • Heer van de hemelse legers,
 • gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
 • Wat hou ik van uw huis!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • Goed nieuws, goed nieuws,
 • voor jou en mij, halleluja!
 • Ja, zelfs de eng’len zingen blij, halleluja!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein1
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • Zijn genade voor de mensen,
 • liefde toonde Hij.
 • Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein2
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • Hij verdrijft de schaduw van de nacht, halleluja!
 • Vandaag begint een eeuwige dag, halleluja!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein3
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • Zijn genade voor de mensen,
 • liefde toonde Hij.
 • Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein4
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • God reikt de mens verzoening aan, halleluja!
 • De hemel is wijd open gegaan, halleluja!
opwekking 526 1 refrein 2 refrein 3 refrein5
Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
 • Zijn genade voor de mensen,
 • liefde toonde Hij.
 • Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!
laat zo je licht maar schijnen
“Laat zo je licht maar schijnen”
 • Laat zo je licht maar schijnen,
 • bij alles wat je doet.
 • Zodat de mensen zeggen:
 • God is goed!
 • Laat zo je licht maar schijnen,
 • bij alles wat je doet.
 • Zodat de mensen zeggen:
 • God is goed!
laat zo je licht maar schijnen1
“Laat zo je licht maar schijnen”
 • God is liefde, God is, God is goed!
laat zo je licht maar schijnen2
“Laat zo je licht maar schijnen”
 • Laat zo je licht maar schijnen,
 • bij alles wat je doet.
 • Zodat de mensen zeggen:
 • God is goed!
 • Laat zo je licht maar schijnen,
 • bij alles wat je doet.
 • Zodat de mensen zeggen:
 • God is goed!
opwekking 42 in canon
Opwekking 42 (in canon)
 • ’k Stel mijn vertrouwen
 • op de heer mijn God.
 • Want in Zijn hand
 • ligt heel mijn levenslot.
 • Hem heb ik lief,
 • Zijn vrede woont in mij.
 • ’k Zie naar Hem op en ’k weet
 • Hij is mij steeds nabij.
psalm 84 1 5 en 6
Psalm 84: 1, 5 en 6

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

psalm 84 1 5 en 61
Psalm 84: 1, 5 en 6

O Here, ons schild van omhoog,

zie neder met een gunstig oog

op uw gezalfde in uw tempel.

Eén dag in uw paleis is meer

dan duizend elders. Ik verkeer

veel liever needrig aan uw drempel

dan dat ik aanzit, hooggeacht

waar men den HERE God veracht.

psalm 84 1 5 en 62
Psalm 84: 1, 5 en 6

Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

HEER, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.

slide29
Stil gebed

Votum en groet

psalm 15 1 2 3 en 4
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4

Wie zult Gij noden in uw tent,

wie op uw heilge berg doen wonen?

Hem die, o HEER, uw recht niet schendt,

in heel zijn wandel U erkent,

die zult Gij U een gastheer tonen.

psalm 15 1 2 3 en 41
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4

Wie wordt er in uw huis geëerd?

Wiens hart niet overlegt ten kwade,

wiens tong geen goed in kwaad verkeert,

die van zijn naaste onheil weert

en hem nooit krenken zal of smaden.

psalm 15 1 2 3 en 42
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4

Slechts zij die U verwerpen, HEER,

die zijn verwerplijk in zijn ogen;

maar wie U vrezen geeft hij eer,

hij breekt zijn eden nimmermeer,

hij woekert niet met zijn vermogen.

psalm 15 1 2 3 en 43
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4

Wie mag te gast zijn in uw tent,

wie zult Gij drank en voedsel reiken?

Die onomkoopbaar 't recht erkent

van ieder die zich tot hem wendt.

Nooit zal hij wanklen en bezwijken.

wees eerlijk
“Wees eerlijk…”
 • Bron: “Zing met de hemelboden”,
 • Gezang 2.
 • Na de wet, bij Leviticus 19: 15 – 18.
 • Tekst: Ria Borkent.
 • Melodie: Willem Vogel
wees eerlijk 1 2 en 3
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3
 • Wees eerlijk, doe de mensen recht,
 • geen aanzien van persoon.
 • Trek geen partij voor arm of rijk,
 • houd hart en handen schoon.
 • Ik ben de HEER.
wees eerlijk 1 2 en 31
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3
 • Wees open naar uw broeder toe
 • en strooi geen lasterpraat,
 • leg onderling geschillen bij,
 • wees trouw, pleeg geen verraad.
 • Ik ben de HEER.
wees eerlijk 1 2 en 32
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3
 • Wees niet haatdragend in uw hart
 • en wijs elkaar terecht.
 • Heb lief de ander als uzelf;
 • hoor wat de Rechter zegt.
 • Ik ben de HEER.
slide40
Schriftlezing I:

Psalm 15

(HSV)

psalm 15
Psalm 15

1 Een psalm van David.

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?

Wie zal wonen op Uw heilige berg?

2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,

die met zijn hart de waarheid spreekt.

psalm 151
Psalm 15

3 Die met zijn tong niet lastert,

zijn vrienden geen kwaad doet

en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

4 In zijn ogen is de verworpene veracht,

maar wie de HEERE vrezen, eert hij.

Heeft hij gezworen tot zijn schade,

zijn eed verandert hij evenwel niet.

psalm 152
Psalm 15

5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,

een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet.

Wie deze dingen doet,

zal niet wankelen, voor eeuwig.

slide44
Schriftlezing II:

Lucas 6: 27 – 36

(HSV)

lucas 6 27 36
Lucas 6: 27 – 36

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.

28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.

lucas 6 27 361
Lucas 6: 27 – 36

30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.

31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.

32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

lucas 6 27 362
Lucas 6: 27 – 36

33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.

34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.

lucas 6 27 363
Lucas 6: 27 – 36

35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

psalm 37 6 en 8
Psalm 37: 6 en 8

Is niet het schamel deel van de oprechten

meer dan het goud, door bozen opgetast?

God breekt en maakt. Hij ondersteunt zijn knechten.

Hij kent hun tijd, hun heil staat bij Hem vast.

Als zorg hen kwelt, Hij zal hun zaak beslechten.

Als honger dreigt, zij gaan bij Hem te gast.

psalm 37 6 en 81
Psalm 37: 6 en 8

Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen.

Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet stoot.

Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen

dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood.

Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen,

zijn nageslacht is God een gunstgenoot.

slide51
De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over Zacheüs (Lucas 19: 1 – 10).
het lied van het bezit
Het lied van het bezit
 • Bron: “Zingenderwijs”
 • Tekst: Hans Bouma
 • Melodie: Psalm 146
het lied van het bezit 1 2 en 3
Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
 • Wie gaf ons een plaats op aarde,
 • uit wiens hand kwam ons geluk,
 • wij bestaan bij Gods genade,
 • in Hem vindt ons leven rust,
 • alles danken wij aan Hem,
 • alles luistert naar zijn stem.
het lied van het bezit 1 2 en 31
Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
 • God gunt ons het volle leven,
 • zijn bezit geeft Hij in pacht,
 • armen mogen er niet wezen,
 • hen bindt Hij ons op het hart,
 • wie niet met de ander deelt
 • doet hem onrecht, ja hij steelt.
het lied van het bezit 1 2 en 32
Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
 • Jezus deed vrijwillig afstand
 • van zijn heerlijkheid bij God,
 • Hij behoorde bij de armen,
 • alles deelde Hij met ons,
 • mensen die Hij heeft gered
 • leven niet meer voor zichzelf.
slide58
De kinderen komen nu terug. Daarna zal er gecollecteerd worden voor:

1. werelddiaconaat

deputaten werelddiaconaat

2. kerk

o god barmhartig god
“O God, barmhartig God…”
 • Bron: “Poëzie om te zingen”
 • Vertaling: Ad den Besten
 • Origineel: Johann Heermann’s
 • “O Gott,du frommer Gott,
 • du Brunnquell guter Gaben”.
o god barmhartig god 1 2 en 4
“O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
 • O God, barmhartig God, bronwel van al het goede,
 • uit wie ’t al vloeit wat is, ik weet mij in uw hoede.
 • Houd mij van lijf en ziel gezond en laat mij rein,
 • Vader, zo bid ik U, rein van geweten zijn.
o god barmhartig god 1 2 en 41
“O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
 • Geef dat ik nooit vol vrees, Heer, uw talent begrave,
 • maar wat mij staat te doen volbreng met overgave;
 • en wat gezegd moet zijn, sterk mij, dat ik het mag
 • te rechter tijd in uw naam spreken met gezag.
o god barmhartig god 1 2 en 42
“O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
 • Doe mij met iedereen in vrede en vriendschap leven,
 • zolang Gij het verkiest. Wilt Gij mij welstand geven,
 • geef dan vooral, o Heer, dat ik om geld of goed
 • in deze wereld mij voor niemand schamen moet.