Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi lymai turizmo statym
Download
1 / 12

Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi?lymai ? Turizmo ?statym? - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

Sveikatos turizmo reglamentavimas pasiūlymai į Turizmo įstatymą. 2010 m. kovo 22 d. Turizmo taryba prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. SVEIKATOS TURIZMAS. SVEIKATA: HOLISTINIS IR INTEGRALUS POŽIŪRIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi?lymai ? Turizmo ?statym?' - svea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi lymai turizmo statym
Sveikatos turizmo reglamentavimaspasiūlymai į Turizmo įstatymą

2010 m. kovo 22 d.

Turizmo taryba

prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijosSveikata holistinis ir integralus po i ris
SVEIKATA: HOLISTINIS IR INTEGRALUS POŽIŪRIS

Sveikata yra visiška fizinė, protinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos arba negalios nebuvimas.

(Pasaulio sveikatos organizacija)

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(WHO definition of Health)

Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė.

(LR sveikatos sistemos įstatymas, 2 str. 1 d.)


Lr sveikatos statymas
LR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

14 straipsnis. Sveikatinimo veiklos turinys

Sveikatinimo veiklą sudaro:

1) asmens sveikatos priežiūra;

2) visuomenės sveikatos priežiūra;

3) farmacinė veikla;

4) kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.


Lr turizmo statymas bendrosios nuostatos
LR Turizmo įstatymasBENDROSIOS NUOSTATOS

xx. Sveikatos turizmas (Health tourism)– turizmo rūšis, kai pagrindinis tikslas yra žmonių keliavimas į kitą šalį ar šalies viduje, siekiant padidinti holistiniu požiūriu subalansuotą fizinį, dvasinį ir socialinį sveikatos potencialą, gaunant sveikatinimo, sveikatingumo ir kitų turizmo paslaugų.

xx. Sveikatingumo paslauga - sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslauga, atliekama specialisto, įgijusio teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikaciją ir turinčio sertifikatą šiai veiklai bei teikiama tam specialiai įrengtose patalpose.

xx. SPA paslauga– sveikatinimo ar sveikatingumo paslauga, kuri teikiama naudojant natūralius gamtinius veiksnius.


Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi lymai turizmo statym

xx. Natūralūs gamtiniai veiksniai ─ natūraliai susiformavę, specifinėmis fizikinėmis, cheminėmis, biologiškai aktyviomis savybėmis pasižymintys, teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys ir sertifikuoti natūralūs mineraliniai vandenys, jūros vanduo, peloidai (durpinis purvas, sapropeliai, molis), taikomi ligų profilaktikos, gydymo ar medicininės reabilitacijos tikslais.


Turizmo paslaugos
TURIZMO PASLAUGOS

ANTRAS SKIRSNIS

3 straipsnis. Turizmo paslaugų rūšys:

Turizmo paslaugų rūšys:

1) kelionės organizavimo paslaugos;

2) turizmo informacijos paslaugos;

3) apgyvendinimo paslaugos;

4) vežimo, maitinimo, pramogų, sveikatinimo, sveikatingumoir kitos turizmo paslaugos.


Xx sveikatos turizmo paslaugos
xx. SVEIKATOS TURIZMO PASLAUGOS

xx str. Sveikatos turizmo paslaugų rūšys.

1. Sveikatos turizmo paslaugų rūšys yra šios:

1) sveikatinimo paslaugos,

2) sveikatingumo paslaugos.

2. Sveikatinimo paslaugas, jų teikimo tvarką, reikalavimus ir priežiūrą nustato sveikatinimo veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3. Sveikatingumo paslaugas, jų rūšis, jų teikimo tvarką, reikalavimus ir priežiūrą nustato šis įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.


Sveikatos turizmo reglamentavimas pasi lymai turizmo statym

xx straipsnis. Sveikatingumo paslaugų teikėjai:

1. Sveikatingumo paslaugas gali teikti asmenys šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šios paslaugos teikiamos viešbučių paskirties, paslaugų paskirties, gydymo paskirties, poilsio paskirties ar sporto paskirties pastatuose, specialiai sveikatingumo paslaugų tiekimui įrengtose patalpose, atitinkančiose higienos normų reikalavimus.

3. Sveikatingumo paslaugos teikiamos pagal teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtas ir, jei reikia, patvirtintas metodikas. Paslaugų, kurios gali būti teikiamos tik pagal patvirtintas metodikas, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

4. Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašą ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderinusi su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

5. Sveikatingumo paslaugų teikėjai privalo pateikti aiškią, lengvai suprantamą ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas ir naudojamus produktus, taikomas metodikas, galimas komplikacijas, šalutinį poveikį, paslaugas teikiantį specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir įgytą profesinę kvalifikaciją, kainą bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.


Turizmo valdymas
TURIZMO VALDYMAS

ŠEŠTAS SKIRSNIS

21 straipsnis. Kitų Valstybės institucijų kompetencija.

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija:

1) nustato privalomuosius natūralių gamtinių veiksnių saugos reikalavimus;

2) inicijuoja naujų metodikų natūralių gamtinių veiksnių taikymui asmens sveikatos priežiūros ir sveikatingumo įstaigose rengimą;

3) nustato profesinius reikalavimus specialistams, teikiantiems sveikatingumo paslaugas sveikatos priežiūros ir sveikatingumo įstaigose;

4) užtikrina natūralių gamtinių veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms, sertifikavimą, sveikatos saugos kontrolę ir atlieka kitas funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai bei kiti teisės aktai.

22 straipsnis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija:

1) nustato natūralių gamtinių veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms, gavybos, apsaugos zonų, transportavimo, stebėsenos reikalavimus.


Turizmo i tekliai ir informacin sistema
TURIZMO IŠTEKLIAI IR INFORMACINĖ SISTEMA

SEPTINTAS SKIRSNIS

23 straipsnis.

2. Rekreaciniams ištekliams priskiriama: (papildyt)

4) Natūralūs gamtiniai veiksniai


D kojame u d mes

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

Jurgita Kazlauskienė

Lietuvos kurortų asociacijos direktorė

Europos kurortų asociacijos (ESPA) tarybos narė

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) TC228 "Tourismandrelatedservices" ekspertė