slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda: IPAdvisor TV distributionsmuligheder TV Løsninger Lidt om medier I dag. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda: IPAdvisor TV distributionsmuligheder TV Løsninger Lidt om medier I dag.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Agenda: IPAdvisor TV distributionsmuligheder TV Løsninger Lidt om medier I dag. - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Agenda: IPAdvisor TV distributionsmuligheder TV Løsninger Lidt om medier I dag. Temamøde om TV-signaler , store og små pakker, tilslutningspligt og nye muligheder. Vi har inviteret en uafhængig rådgiver til at fortælle om hvad vi har af muligheder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Agenda: IPAdvisor TV distributionsmuligheder TV Løsninger Lidt om medier I dag.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Agenda: • IPAdvisor • TV distributionsmuligheder • TV Løsninger • Lidtommedier I dag. Temamøde om TV-signaler, store og små pakker, tilslutningspligt og nye muligheder. Vi har inviteret en uafhængig rådgiver til at fortælle om hvad vi har af muligheder. Vi har sendt en oversigt over alle afdelinger – type anlæg og aftaler – til vores oplægsholder, og han vil på den baggrund fortælle om mulighederne.

  2. Hvem er vi • Partnere • Filosofi • Muligheder

  3. Rådgivning antenne- og bolignet IPadvisor tilbyder uvildig og uafhængigt rådgivning og støtte inden for TV, internet og telefoni til bolignet og antenneforeninger. IPadvisor fungerer primært som rådgiver for administrator og foreninger, og kan indtræde på en række forskellige niveauer der angår foreningers TV og Internet samt alt hvad der vedrører dette. Funktionsmæssigt modsvarer vores tjenester, rådgivningen som der ellers tilbydes inden for byggeri og administration fra eks. rådgivende ingeniør- og rådgivningsfirmaer, her det bare boligforeningens TV, Internet og telefoni, herunder. • Rådgivning omkring etablering og drift af antenne- og bolignet• Rådgivning og levering af serviceydelser i forbindelse med den daglige drift.• Rådgivning samt gennemgang af hovedstation, anlæg og netværk.• Rådgivning til foreninger i forbindelse med anskaffelse af services og udstyr.• Projektledelse eller deltagelse i forbindelse med tilbudsgivning eller udbud.• Sparringspartner i relation til TV, Internet eller telefonirelaterede forhold• Netværksdesignopgaver Hvorfor tilbyder vi disse tjenester?Den teknologiske udvikling omkring bredbånd, Tv udbud, internet og telefoni udvikler sig konstant.Markedet for levering af bredbånd og TV til boligejendomme er blevet uigennemsigtigt og ofte betaler foreningen for meget og får for lidt ud af de muligheder der findes derude.

  4. Geografi

  5. Helsinge

  6. Nødebo

  7. Hillerød N

  8. Hillerød M

  9. Hillerød S

  10. Præstebrovej

  11. Lynge Bytov

  12. Påbud efter planloven til håndhævelse af deklarationer om tilslutningspligt til tv-antenneanlæg 05-02-2013 Dom afsagt den 5. februar 2013. Kommune kunne give påbud til håndhævelse af deklarationer om grundejeres tilslutningspligt til tv-antenneanlæg, selv om antenneanlægget også blev brugt til at levere internetydelser og IP-telefoni Appellanterne havde meldt sig ud af den stedlige antenneforening og ind i en anden, landsdækkende antenneforening. Deklarationer, som var tinglyst på deres ejendomme, fastsatte tilslutningspligt til tv-antenneanlægget for området, og kommunen påbød med henvisning til planlovens § 43 appellanterne at genindmelde sig i den stedlige antenneforening. Højesteret fastslog, at deklarationerne efter deres ordlyd og formål medførte en pligt for ejerne af parcellerne til at deltage i udgiften til drift og vedligeholdelse af den for det stedlige område etablerede antenneforsyning. Appellanterne kunne ikke frigøre sig fra forpligtelsen ved at indmelde sig i en anden antenneforening. Deklarationerne vedrørte et forhold, hvorom der efter de dagældende regler i planloven kunne optages bestemmelse i en lokalplan, og kommunen havde derfor hjemmel i planloven til udstedelse af påbuddet. Den omstændighed, at antenneforeningen, ud over at modtage og distribuere radio- og TV-programmer, også tilbød supplerende ydelser, var uden betydning for tilslutningspligten, da appellanterne ikke havde godtgjort, at størrelsen af grundkontingentet var påvirket af disse supplerende ydelser. Der var ikke grundlag for at antage, at de hensyn, der lå bag påbuddet, ikke beroede på saglige og planlægningsmæssige overvejelser, eller at påbuddet skulle være udtryk for varetagelse af uvedkommende interesser. Påbuddet var derfor gyldigt. Landsretten var nået til samme resultat. Læs hele dommen

  13. Om lovforslaget Sagsgang Fremsat 07-02-2013 og 10-02-20131. behandlet / henvist til udvalg 21-02-2013Ministerområde Miljøministeriet Resumé Lovforslaget ændrer planloven fra 2011, med en ny ”landdistriktsbestemmelse”, der skal give alle kommuner de samme muligheder for at tage særlige initiativer i forhold til vanskeligt stillede landdistrikter. Landdistriktsbestemmelsen giver mulighed for helårsbosætning og for udvidelse af erhvervsvirksomheder i disse områder. Beslutningskompetencen gives til kommunalbestyrelsen, der skal afveje disse tiltag med hensynet til de øvrige interessenter og landskabs- og naturinteresserne i området. Hensigten er, at give mulighed for at vende en negativ i udvikling i geografisk afgrænsede områder i forhold til manglende vækst, affolkning og faldende beskæftigelse. Samtidigt bortfalder de særlige dispensationsmuligheder i planloven fra 2011 for planlægning i kystnære områder, som hidtil har været gældende for de 29 udvalgte kommuner og 15 ikke brofaste øer. Derudover ændres reglerne omkring udvidelse af mobiltelefoni og mobilbredbåndsdækning ved en forenkling af landzoneadministrationen, så der ikke er behov for at indhente landzonetilladelse ved opsætning af antenner på eksisterende master, siloer og lignende. Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om afskaffelse af tilslutningspligten til fællesantenneanlæg. Ved at afskaffe tilslutningspligten fremmes konkurrencen på tv-distributionsmarkedet og etableringen af en infrastruktur orienteret imod de enkelte husstande. Det betyder, at husstande, der har eller ønsker en individuel signalforsyning, kan blive fritaget for meromkostningen ved forpligtelsen til også at betale tilslutningsbidrag og faste årlige udgifter til et fællesantenneanlæg. Lovforslaget udmønter en aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Konservative Folkeparti. Ifølge aftalen skal der gennemføres en evaluering af, hvordan landdistriktsbestemmelserne har fundet anvendelse, og konsekvenserne af den 5 år efter ikrafttrædelse.

  14. Alt i Box - Bredbånd og TV tl det nordjydskeAndelsnet - Øbronet Bolignet - BoxerBoxerTV- Sammen med en række aktørerCirqueComflex – TV med BoxerTV, mm. ComX Eget fiber og Kabel-TVsetup Dansk KabelTV - Yousee, TDCTV FiberBy  Eget fiber og Kabel-TVsetup - kun i KbhFullrate- BB med en variant af TDC TVConnect Me Parknet - Eget fiber og Kabel-TVsetupPerspektiv Bredband EES (Waoo) - Stofa Eget fiber og Kabel-TVsetup TDC Bredbånd og IP-TV setup Telia ViasatWaooBredbånd og IP-TV setup Dansk Bredbånd –KabelTV-blanding af Waoo og Dansk BredbåndGlentevejen YouSee ASOM-Net (FDA)

  15. Fysisk infrastruktur • Typisk coax antenne kabel som genanvendes mest muligt • Kræver opgradering • Analog til digital • Serial til stjerne • Stjerne med Internet/telefoni • Sammenkobling til andre foreninger

  16. Fysisk opgradering 1: Sundhedscheck – Vi besigtiger, analyserer, tester og dokumenterer 2: Digital opgradering – Vi optimerer eks. Kabling mht. digital sending Sløjfe/ Serielt net: Kræver check og optimering Stjerne net: Kræver opgradering af kabling Stjerne med Internet og Telefoni: Kræver stjerne og udstyr i bolig og X-felt Stjerne med foreningskobling: Kræver stjerne og fiber til øvrige foreninger 1:1 1:n TV flex, Internet, Telefoni TV flex pakker TV faste pakker Som 3 med Fælles forening 2 1 4 3 TV indhold Internet Telefoni Andre foreninger

  17. Antenne 3.play Internet Router TV Kabelmodem Telefon net Tlf Hoved station Hustand X Stjerne koblet Coax fordelingsnet TV contentprovider

  18. TV distributionsmuligheder Samle foreninger efter indkøbsforeningsprincippet + Storindkøbsaftale + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger - + Fordele på TV ikke nødvendigvis på Internet og Telefoni - ”Låses” i fælles løsninger Antenneforeningsløsning - Egen hovedstation, - fiberleverance, stort netværk - ”Låses” i fælles løsninger + Storindkøbsaftale - + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger – Billigere hardware/services + Stordriftsfordele på TV, Internet og Telefoni

  19. Økonomiske forventninger * Koda/Copydan ** afhænger af antal tilslutninger

  20. Yousee-pakker-Hejrevangen • ARD D) • DR HD • DR K • Ramasjang • DR1 • DR2 • Ekstr. kanalen • Infokanalen • Kanal 5 (HD) • Lorry • NDR • NRK1 • RTL • SVT1 (HD) • SVT2 (HD) • TV 2 • TV3 • TV4 • Folketinget • DR Update • ZDF (HD) • dk4 • TV 2 SPORT (HD) • TV3 PULS • Animal Planet • BBC Entertain • BBC Lifestyle • BBC World News • CNN • Cartoon Network • Discovery Channel • Disney Junior • Disney XD • Disney Channel • Eurosport 2 (HD) • Eurosport (HD) • MTV • Nat.Geographic • Nickelodeon (HD) • TCM • TLC (HD) • TNT 7 (HD) • Vh1 • The Voice TV GP: 22 MP: 29 FP: 51

  21. ASOM NET • Programafgifter sluger langt den største del af kontingentet. Ca. 85% af prisen for fuldpakken går normalt til programafgifter for de forskellige programmer. Vedligeholdelse af anlæg, modernisering og løbende nyanskaffelser samt administration dækkes af de sidste 15%.Priserne indeholder alle afgifter, og det koster ikke ekstra at fordele signalet til flere Tv-apparater i husstanden.Signalerne er heller ikke kodet, og kræver derfor ikke en TV-boks og udgifter til kortgebyr.Som almindelig tv løsning fra Yousee eller lignende - se forskellige kanaler på husets forskellige tv-apparater på samme tid.Med TV fra ASOM Net fås alle kanaler digitalt, også i HD, og dem bliver der stadigt flere af.Desuden fås de fleste kanaler i analog version til ældre apparater.

  22. ASOM-Net (Skodborg) GP: 19 MP: 30 FP: 46

  23. Yousee standardtilbud til Hejrevangen afd. 5-6 2012 Priser  - 91 husstande Hejrevangen afd. 5-6 (efter nyt netværk) Grundpakke: 100,88 kr. + koda/copydan21,82 kr. (opkræves via Boligkontoret Danmark) Mellempakke: Lille tillægspakke 160,68 kr.+ koda/copydan3,26 kr. (Tillægspris opkræves direkte) I alt: pakkepris : 261,56 kr. (Grund- + lille tillægspakke) + koda/copydan25,08 kr. Fuldpakke: Tillægspakke 253,88 kr.+ Koda/copydan9,61 kr. (Tillægspris opkræves direkte) I alt: pakkepris : 354,76 kr. (Grund- + Tillægspakke) + koda/copydan31,43 kr.

  24. Yousee pakker • ARD D) • DR HD • DR K • Ramasjang • DR1 • DR2 • Ekstr. kanalen • Infokanalen • Kanal 5 (HD) • Lorry • NDR • NRK1 • RTL • SVT1 (HD) • SVT2 (HD) • TV 2 • TV3 • TV4 • Folketinget • DR Update • ZDF (HD) • dk4 • TV 2 SPORT (HD) • TV3 PULS • Animal Planet • BBC Entertain • BBC Lifestyle • BBC World News • CNN • Cartoon Network • Discovery Channel • Disney Junior • Disney XD • Disney Channel • Eurosport 2 (HD) • Eurosport (HD) • MTV • Nat.lGeographic • Nickelodeon (HD) • TCM • TLC (HD) • TNT 7 (HD) • Vh1 • The Voice TV

  25. TV distributionsmuligheder Samle foreninger efter indkøbsforeningsprincippet + Storindkøbsaftale + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger - + Fordele på TV ikke nødvendigvis på Internet og Telefoni - ”Låses” i fælles løsninger Antenneforeningsløsning - Egen hovedstation, - fiberleverance, stort netværk - ”Låses” i fælles løsninger + Storindkøbsaftale - + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger – Billigere hardware/services + Stordriftsfordele på TV, Internet og Telefoni

  26. Vi tilgår foreninger på følgende måde Helbredstjek Gennemgang og netværksanalyse, med efterfølgende dokumentering af netværk. Teknisk opdatering Komplet gennemgang og opdatering af det eksisterende netværk så det fungerer optimalt i forhold til nuværende struktur. Opstilling af muligheder Definering af eventulle behov og tjenester som TV/bredbånd samt eventuelle andre tjenester. Her definere vi i fællesskab hvad behov og krav der måtte være til netværk Tilretning og tilslutning af netværk og aftaler Målsætning er at der gives et ”over all” bedre tilbud Service aftaler, indhold og ydelser søges optimeret. Vi hjælper og sikre at alle brugere bliver oprettet korrekt hos TV/BB leverandør, med ønsket pakkevalg. Vores teknikere koster 490,- ekskl. moms pr. time (612,50,- inkl. moms) Rådgiverfunktionen 800,- ekskl.moms pr. time (1000,- inkl. moms)

  27. TV distributionsmuligheder Samle foreninger efter indkøbsforeningsprincippet + Storindkøbsaftale + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger - + Fordele på TV ikke nødvendigvis på Internet og Telefoni - ”Låses” i fælles løsninger Antenneforeningsløsning - Egen hovedstation, - fiberleverance, stort netværk - ”Låses” i fælles løsninger + Storindkøbsaftale - + Fælles serviceaftaler + Uniformeret løsninger – Billigere hardware/services + Stordriftsfordele på TV, Internet og Telefoni

  28. Vi tilgår foreninger på følgende måde Helbredstjek Gennemgang og netværksanalyse, med efterfølgende dokumentering af netværk. Teknisk opdatering Komplet gennemgang og opdatering af det eksisterende netværk så det fungerer optimalt i forhold til nuværende struktur. Opstilling af muligheder Definering af eventulle behov og tjenester som TV/bredbånd samt eventuelle andre tjenester. Her definere vi i fællesskab hvad behov og krav der måtte være til netværk Tilretning og tilslutning af netværk og aftaler Målsætning er at der gives et ”over all” bedre tilbud Service aftaler, indhold og ydelser søges optimeret. Vi hjælper og sikre at alle brugere bliver oprettet korrekt hos TV/BB leverandør, med ønsket pakkevalg. Vores teknikere koster 490,- ekskl. moms pr. time (612,50,- inkl. moms) Rådgiver/Tillidsmandsfunktionen 700,- ekskl.moms pr. time (875,00,- inkl. moms)

  29. Mulighederne • Lad den enkelte forening forhandle • Lad flere foreninger forhandle • Sammenbind foreninger for stordrifts fordel • Opgrader forening eller fællesskab • Tillæg Internet og Telefoni • Lav udbud separat eller fælles • Jo flere med jo billigere • Opdater netværk for tjenester

  30. Anbefalinger • Lad IP Advisor lave sundhedscheck og evt. opgradering til digital kvalitet, herunder dokumentation. • Opgrader netværk til stjerne for nye og fleksible tjenester • Definer ønsker mht. pakker, Internet og Telefoni • Lad IP Advisor styre proces og udbud • Lav en kontrakt med infrastruktur leverandør og en med indholds leverandør • Kig på total økonomien. Besparelser ligger primært på Internet/telefoni, men også via fleksible pakker • Noter værdiforøgelse af beboelser ved opgradering

  31. IPAdvisorLifecycle model Typisk projekt pris for vore services A-Z Ved 3’play 250-350 kr Per husholdning IPA håndterer processen, bisidder og projektleder

  32. IP Advisor modellen – BetalingUd over sundhedscheck og digital upgrade • Per time/ydelse • Der afregnes for alle ydelser per time: 800,-/t . • No cure-No pay model • % sats af dokumenteret besparelse, eks. vis 25-33% af første års påviste besparelse.

  33. Eks. Per time Projekt eks. ”500” brugere • Foranalyse 20 timer • Udbuds materiale 80 timer • Bi-sidning 40 timer • Projektledelse 80 timer • I alt 220 timer a 650,- = 143.000,- • eller 300,- pr tilslutning

  34. Eks. kommission af entreprenør • Kablings opgradering 300.000,- • Udstyr lejemål og hovedstation 500.000,- • Time lønninger 100.000 • Diverse 200.000 • I alt 1.100.000,- 12,5% = 137.500,-

  35. Eks. På NoCure-NoPay • 240 brugere • Gl. løsning 3play 750,-/mdr. • Ny løsning 3 play 550,-/mdr. • Besparelse per måned 200,- / per år 2.400,- • 240 brugeres besparelse 576.000,- • 12½% fee= 72.000,- eller 300 pr tilslutning

  36. Danske kanaler

  37. Viasat/Canal digital kanaler

  38. Børne kanaler

  39. Skandinaviske kanaler

  40. Science kanaler

  41. Musik kanaler

  42. Engelsksproget kanaler

  43. Sportskanaler

  44. Latinske/mellem Europa kanaler

  45. Asiatiske/arabiske kanaler

  46. Voksen –Blå kanaler

  47. Hvad er næste trin