slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vizsgadelegálási adatok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vizsgadelegálási adatok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vizsgadelegálási adatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2007. március 27. Vizsgadelegálási adatok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vizsgadelegálási adatok' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálintszakképzési tanácsadóprogram koordinátorMagyar Kereskedelmi és Iparkamara2007. március 27.

vizsgadeleg l si adatok
Vizsgadelegálási adatok
 • 23 területi kamara 10 ezer vizsgadelegálás (hálózatos megvalósítás, jelentős tapasztalat a kiválasztásban, delegálásban)
 • 4895 vizsgabizottsági tag (ebből érdekképviseleti tag 382 fő), pályáztatással folyamatosan bővíteni akarjuk a névjegyzéket
 • Kamarának átadott 16 szakmában 2006-ban 1563 szakmai vizsgadelegálást végeztek a területi kamarák
 • Az Országos vizsgaelnöki listáról 554 fő vizsgaelnök a 16 szakmában (telepítve az ISZIIR felületre)
vizsgadeleg l s v ltoz sai kamarai meg llapod sok
Vizsgadelegálás változásai, kamarai megállapodások
 • 2006. december 8.Keret-Megállapodás az SZMM és az MKIK között 16 szakmában vizsgaelnöki delegálás és további feladatok átvétele
 • 2006 december 11. 1993. LXXVI. Tv. Módosítása a kamara 16 szakképesítésben megkapta a vizsgaelnöki delegálás jogát és felelősségét (7. § (1); 14. § (2)
 • 2007. január 25. megállapodás a gazdasági érdek-képviseletek és az MKIK között a vizsgabizottsági tagok delegálásában április 01-től delegálja a tagot
 • Együttműködési Megállapodás Az SZMM és az MKIK között 2007. február 14. (részletes szabályozás a mellékletekkel együtt) április 01-től kamara delegálja a vizsgaelnököt.
szakmai z r vizsga eln ki deleg l s
Szakmai záróvizsga elnöki delegálás
 • 2007. április 1-e utáni vizsgákra 16 szakmában kamara delegálja az elnököt
 • A kimeneti tudás mérését a gazdaság képviselője végezze
 • Jelentés az NSZFI-hez érkezik augusztus 31.-ig bonyolítandó vizsgákra, átadja az MKIK-nak
 • A területi kamarák az országos elnöki névjegyzékről delegálnak elsősorban
 • Országos felkészítés március 27-én, majd szeptemberben az új eljárási rendből ismételt felkészítés
szakmai z r vizsga vizsgaeln ki deleg l s
Szakmai záróvizsga vizsgaelnöki delegálás
 • Területi kamara a névjegyzékről kiválaszt és telefonon egyeztet (megyéből, régióból, országos névjegyzékből)
 • Elnök az összeférhetetlenséget és a konkurenciát figyelembe véve vállalja a megbízást
 • A területi kamara 15 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a megbízást és a jelentés(értékelő) lapot elnök részére és értesíti a vizsgaszervezőt
 • Vizsgaszervező legalább 10 nappal a vizsga helyszínéről és időpontjáról tájékoztatja az elnököt, tagokat
 • Gyakorlati feladat és helyszín egyeztetése és elfogadása
 • Szóbeli megkezdése előtt 7 nappal a vizsgaszervező megküldi a javított írásbelit
 • 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet előírásai szerinti feladatvégzés
szakmai z r vizsga vizsgaeln ki deleg l s1
Szakmai záróvizsga vizsgaelnöki delegálás
 • Visszamondás elfogadható indokkal történjen
 • Kis létszámú, pótló és javító vizsgák megbízásának vállalása
 • Kapcsolt vizsgákra kiemelt figyelem
 • Időpont változtatást elnök részéről, egyeztetni megbízóval
 • Felmentések elfogadása a vizsgaszervező javaslata alapján
 • Bemeneti feltételek ellenőrzése (kárpitos, kozmetikus szintmérő)
 • A vizsgaszervező jogosultságának és érvényességének vizsgálata
 • Nyitó és záró értekezlet megtartása
 • Teljes bizottság előtt történjen a mérés
 • Póttétel húzása – elnök – szóbelin 1 alkalommal vizsgázóként
szakmai z r vizsga eln ki deleg l s1
Szakmai záróvizsga elnöki delegálás
 • Értékelés tantárgyanként objektív legyen és egymástól függetlenül történjen( a kérdező javaslattevő)
 • Ha a vizsgázó nem felel meg az szvk. minimális szintjének akkor nem kell sikeres állami bizonyítvánnyal jutalmazni könyörületből
 • A vizsga során probléma merül fel, írásba kell foglalni és aláírni ha egyetértés van együtt, de külön-külön is lehetséges leírni és aláírni
 • 300 fős korlát van a delegáló programba beépítve
szakmai z r vizsga eln ki deleg l s2
Szakmai záróvizsga elnöki delegálás
 • Jelentés (értékelés) 14 napon belül a megbízónak küldeni: vizsga előkészítése, lebonyolítása, vizsgáztatás feltételei, vizsgázók felkészültsége, szvk teljesítése, jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok
 • Telefonos ügyelet kamarák, érdekképviseletek szombat-vasárnapi vizsga
 • Díjazás, plusz útiköltség, szállás költség (1/2001. (I. 16) OM rendelet szerint
szakmai z r vizsga vizsgabizotts gi tag k r se
Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági tag kérése
 • A vizsgabizottsági tag kérése, 2007.augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakmában a területi kamará-tól kéri a vizsgaszervező és a kamara átadja az illetékes érdekképviseletnek
 • 2007. szeptember 01.-től bonyolítandó vizsgáknál pedig az öt gazdasági érdekképviselethez történik a bejelentés közvetlenül a címlistán feltüntetett szakmák felsorolása szerint
szakmai z r vizsga vizsgabizotts gi eln k k r se
Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági elnök kérése
 • A vizsgabizottsági elnök kérése (jelentés) 2007. augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakképesítésben az NSZFI-hez kell küldeni
 • A 2007. szeptember 01.-től bonyolítandó záróvizsgák jelentéseit már közvetlenül a területi kamarákhoz küldje a vizsgaszervező
szakmai z r vizsga eln ki deleg l s3
Szakmai záróvizsga elnöki delegálás
 • Vizsgaelnöki jelentés küldése oda történik, ahol az érintett szakmákban, kapcsolt vizsga (kettő vagy több szakma) több a vizsgázói létszám, területi kamara vagy NSZFI 2007. szeptember 01.-től
 • A vizsgabizottsági tag kérésénél is a fenti elv a meghatározó
 • A 10 fő alatti iskolarendszeren kívüli vizsgáknál a jelentést a minisztériumtól kért és jóváhagyott engedéllyel együtt küldik a kamarának a vizsgaszervezők, ellenőrzi elnök.
 • A 35 fős felső határt is vegyék figyelembe a vizsgaszervezők (rugalmasság, ésszerűség, törvényesség)
vizsgaszervez ssel kapcsolatos hat rid k
Vizsgaszervezéssel kapcsolatos határidők
 • 4/2006. OM rendelet a tanév rendjéről, 1. számú melléklet II. szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
 • Írásbeli vizsgarész május 21-25.
 • Gyakorlati, szóbeli június
szakmai z r vizsg k t telig nyl s
Szakmai záróvizsgák tételigénylés
 • Aszakmai záróvizsgák írásbeli tételeinek igénylése továbbra is az NSZFI-től igényelhető, illetve az iskolairendszerű vizsgáztatásban a regionális OH (Oktatási Hivatal)-tól (nincs változás)
 • A megbízólevélben leírt létszámnál a vizsgázók száma nem lehet több a vizsgán, elnök felelőssége
isziir program fejleszt se
ISZIIR program fejlesztése
 • A szakmai záróvizsgák program fejlesztése, karbantartása, módosításai folyamatos
 • Módosítása a törvényi változásokat követi (eljárásrend, új OKJ)
 • Folyamatos karbantartást végzünk a zárt vizsgaszervezői listákban, OKJ módosítások a régi és új párhuzamos működtetése a területi kamarai adatváltozások módosításai, tagi névjegyzék bővítés, elnöki névjegyzék bővítés, elnöki továbbképzés rögzítése (tervezet)
 • Lekérdezések nyílt és zárt rendszere fejlesztés alatt
 • Területi kamarák javaslatait, tapasztalatait figyelembe véve fejleszti az MKIK a programot
 • Gazdasági érdekképviseleteknek segítséget nyújtanak a kamarák betanulásban és a vizsgaszervezésben, programfejlesztő javaslataikat figyelembe vesszük.
szakmai z r vizsg kr l lek rdez sek
Szakmai záróvizsgákról lekérdezések
 • A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak félévente szolgáltatunk adatokat az Együttműködési Megállapodásban foglalt kérésnek és paramétereknek megfelelően.
 • Az NSZFI-nek is átadjuk ugyanazt az adatállományt a szakmai vizsgákról a statisztikák készítéséhez
 • Az elnöki jelentésekből is összegzéseket végzünk a fenti időintervallumokban kérjük határidőre küldeni
min s gbiztos t s
Minőségbiztosítás
 • Minőségbiztosítás kidolgozása és bevezetése 2008. januártól
 • Teljekörű minőségbiztosítás és akkreditáció fokozatos bevezetése a vizsgaelnöki delegálásban
 • Minőségbiztosítás alkalmazása az értékelésben: továbbképzések, önértékelések, jelentések határidőre megküldése, jelentések tartalmi értékelései
 • minimumvizsgák bevezetése: eljárási rend, szvk, okj, iratminták ismerete,
slide20
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Szabó Bálint

szakképzési tanácsadóMagyar Kereskedelmi és IparkamaraTelefon: (06-1) 474-5171; Fax: (06-1) 474-5135E-mail: szabo.balint@mkik.hu