soci lie pakalpojumi b rniem pusaud iem jaunie iem un imen m ar b rniem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Daugavpils 2012. gada 14. novembrī Daugavpils pilsētas dome Sociālo lietu pārvalde Sociālais darbinieks: Žanis Aleksandrovičs. Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci lie pakalpojumi b rniem pusaud iem jaunie iem un imen m ar b rniem

Sociālie pakalpojumi bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm arbērniem

Daugavpils

2012. gada 14. novembrī

Daugavpils pilsētas dome

Sociālo lietu pārvalde

Sociālais darbinieks: Žanis Aleksandrovičs

soci lo pakalpojumu noda a imen m ar b rniem
Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem
 • Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem galvenā funkcija ir sniegt sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem,

kurām ir sociālās un psiholoģiskās problēmas un kuras ar saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības, un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

noda as dati 2012 gads
Nodaļas dati (2012.gads)
 • Piedalīšanās tiesas sēdēs:
  • 102 bāriņtiesas sēdes
  • 4 pilsētas tiesa sēdes
 • Nodaļas uzskaitē ir 172 bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes
 • Ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta:
  • 181 pie aizbildņa
  • 55 audžuģimenē
  • 78 ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
psiholo iskais atbalsts
Psiholoģiskais atbalsts
 • 16 psiholoģiskās izpētes
 • 212 konsultācijas bērniem, vecākiem un aizbildņiem
 • 29 konsultācijas audžuģimenēm
 • 59 bērni saņēma no Valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem
b rnu soci l s rehabilit cijas programmas
Bērnu sociālās rehabilitācijas programmas
 • Programmas orientētas bērniem vecumā līdz 18 gadiem
 • Programmās paredzēti individuāli darbi ar bērniem pēc interesēm, attīstības un kustības spēles, zīmēšana, darbs ar dabas materiāliem
slide8

Ģimenes atbalsta centrs/patversme

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība,

kurā tiek sniegta psihosociālā un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības.

slide9

Ģimenes atbalsta centra/patversmes mērķis

Sniegt īstermiņa palīdzību nepieciešamības gadījumā, ārkārtas situācijās, krīzes situācijās

un sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu, lai stabilizētu, atjaunotu vai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas.

slide10

Ģimenes atbalsta centrā/patversmē uzņem:

 • ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes
 • ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma
 • bērnus, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (arī no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām)
slide12

Bērnunams-patversme “Priedīte”

Bērnunams-patversme ir institūcija, kas nodrošina ārpusģimenes īslaicīgus un ilglaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

slide13

Klientu skaits:

Bērnunamā var uzņemt līdz pat 100bērniem

slide14

Bērnunama - patversmes galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu no 2 līdz 18 gadu vecumam sociālo rehabilitāciju un sociālo aprūpi;
 • apgādāt ar ēdināšanu, apģērbu, apaviem un veļu;
 • sniegt sociālo un medicīnisko aprūpi;
 • veicināt un atbalstīt bērnu nodošanu

audzināšanai ģimenē (adopcija, aizbildnība);

 • sagatavot patstāvīgai dzīvei.
slide15

Sociālās rehabilitācijas programma

„Iepazīsti savas spējas un iespējas”

 • Sociālās rehabilitācijas programma bērnu vispusīgai attīstībai
 • Sociālās rehabilitācijas programma “Vajadzības turpmākai dzīvei”
 • Sociālās rehabilitācijas programma „ Es un sociālā vide”
 • Sociālās rehabilitācijas programma darbnīcas
 • Psiholoģiskā rehabilitācijas programma
slide16

Bērnunama-patversmes “Priedīte’’ pasākumi un aktivitātes

Pilsētas pasākumi -

Festivāls “Laimīgā ģimene”

slide17

Darbsarvecākiem, radiniekiem, tuviniekiem

Darbs ar mecenātiem un labdarība