Download
perehdytt m ll ja ohjaamalla osaajaksi r t l ity ty ss oppiminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perehdyttämällä ja ohjaamalla osaajaksi – räätälöity työssäoppiminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perehdyttämällä ja ohjaamalla osaajaksi – räätälöity työssäoppiminen

Perehdyttämällä ja ohjaamalla osaajaksi – räätälöity työssäoppiminen

325 Views Download Presentation
Download Presentation

Perehdyttämällä ja ohjaamalla osaajaksi – räätälöity työssäoppiminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä Perehdyttämällä ja ohjaamalla osaajaksi – räätälöity työssäoppiminen ”Vuosikello” Osaamisen minimivaatimukset Perehdytys Oppilaan / oppilaitoksen yhteistyön takana Raija Vilponen , yrityskehittäjä Aikuiskoulutus Kankaanpää

 2. Miten tähän päätyttiin Pilotointi Kaiken takana on määrämuotoisella tavalla toteutettu yrityskäynti kehittämisorganisaation toimijan kanssa: Toiminnan taustaa: • Toimimme vahvasti yhteistyössä alueen kehittämisorganisaatioiden kanssamaakuntamme yritysmaailman hyväksi. Yrityskäynti: • Sovittu yrityskäynti yhdessä Prizztech Oy / Protek toimija / Heikki Perkon kanssa täsmäkoulutuksen järjestämisestä herätti keskustelua rekrytointi, perehdytys, työpaikkaohjaajan sekä työssäoppimisen organisoinnista ja toiminnan selkeyttämisestä. • Yritykseltä tuli viestiä, että heillä on erittäin hyvä kokemus työssäoppijoista, mutta opiskelijoiden osaamisen tason vaihtelu sekä nuorten perehdytyksen vaativuus luo ns. paineita työssöoppijan ottamiseen yritykseen. • Keskustelun perusteella ehdotimme pilotointiatyössäoppimisen järjestämiseksi räätälöidysti huomioiden ”työelämän ensikertalaisten” perehdyttämisen erityistarpeet Pilotointi: • Ensimmäiset pilotoinnit aloitetaan marraskuussa 2011 ja toimintaa jatketaan sekä jalkautetaan 2012 Tuomo -hankkeessa

 3. Räätälöidyn työssäoppimisen edut ja tavoitteet • Suunnitelmallinen yhteistyö • Sovitut työssäoppimisaikataulut • Osaamisen minimivaatimukset • Perehdytys yhteistyössä • Onnistuneempi työssäoppimispaikka • Työllistymismahdollisuus paranee • Kesätyöpaikat ym työllistymistiedot kerätään Ennakointitiedon keruu oppilaitokselle alueen työllisyystilanteesta ja ammattitaitovaatimuksista (raportoitu TEMPO hankkeelle, tyke)

 4. Suunnitelmallinen yhteistyö Aikataulutus - Vuosikello Yhteinen aikataulu työssäoppimisen perustaksi Yritys voi valita parhaan ajan työssäoppimisen ajanjaksoksi • ennakoidaan loma-aika ym • Voidaan myös sopia, että työssäoppijoita otetaan ympäri vuoden tilanteen salliessa • Kesäkuu loma-aika ei työssäoppijoita KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ ALALTA (katso minimivaatimukset, yrityksessä tehty aiempi työssäoppimisjaksokatsotaan eduksi) Lisäksi sovitaan yritykselle yhteyshenkilö sekä ns. soittoaika

 5. 12 1 11 2 3 10 9 4 5 8 6 7 Oppilaitoksen vuosikello – Yrityksen vuosikello • Koulutusjaksot nuorisoaste elokuu – toukokuu kahden kk jaksoissa • Aikuiskoulutus ei jaksotusta heinäkuu kolme viikkoa oppilaitos kiinni Yritykselle paras aika vastaanottaa työssäoppija Yritykselle paras aika vastaanottaa työssäoppija Aikuiskoulutus loma-aika Nuorisoaste loma-aika

 6. Osaamisen minimivaatimukset • Yrityksen kanssa sovitut ammatilliset minimivaatimukset • Lupakorttivaatimukset • Aluekoulutukset • Työturvallisuus • ym. vaatimukset

 7. Perehdytys Koulutus Yritykselle esitellään perehdyttäjäkoulutus – työpaikkaohjaajan koulutus Kerrotaan koulutuksen sisällöstä ja sen lisäarvosta yritykselle. Perehdytys Toimitaan työssäoppimisen perehdytyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäarvona voidaan toteuttaa räätälöity yhteistyössä sovittu perehdytys. Tarkoituksena perehdytyksen jakaminen ja selkeyttäminen. Toiminnan seuranta Toiminta kirjataan ja lomake liitetään oppilaitoksen sekä yrityksen perehdytystoimintaan.

 8. Työntekijän perehdyttäminen SOPIMUS PEREHDYTTÄMISESTÄ Sopimus voi olla yrityksen oma perehdytysmalli tai se voidaan rakentaa yrityksen tarpeen mukaan. Lait ja asetukset ohjaavat toimintaa, joten on hyvä käyttää esim. valmiita työturvallisuuskeskuksen lomakepohjia. Lähde työturvallisuuskeskus

 9. Työelämän ennakointitiedon kerääminen oppilaitokseen Tempo – hankkeelle tulosta kumppanuuden rakentamisesta • Räätälöity työssäoppimisen toimintatapa mahdollistaa samalla työllisyystilanteen ja osaamistarpeen kartoittamisen toiminta-alueellamme. • Maakunnallisen yhteistyön kautta kokonaisvaltainen yritysyhteistyö kehittyy luonnolliseksi tavaksi toimia

 10. Kumppanuus Yrityskumppanuuden nostaminen seuraavalle tasolle: • Yrityksen kanssa sovitaan työssäoppimisen toiminta • Toiminnasta tiedotetaan levityssuunnitelman mukaisesti oppilaitoksen intrassa • Työstetty lomakepohja yrityskäynnin tueksi toiminnan ohjaamiseksi – tavoitteena saada ohjeistus crm ympäristöön

 11. Toiminnanohjaus Sovittu yrityskäynti (esim.työssäoppiminen) Kirjaa • Yrityksen perustiedot • Sovitut aikataulut, yhteyshenkilöt ym asiat työssäoppimisen toiminnalle • Perehdytys • Minimivaatimukset • Työntekijätarpeet

 12. Levitys (oppilaat / oppilaitos) • Intra------ opiskelijat • Crm---- kouluttajat Lisätietoja Raija Vilponen raija.vilponen@sataedu.fi

 13. KIITOS