Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ICD-Grupp med GSM (GSM integration ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ICD-Grupp med GSM (GSM integration )

ICD-Grupp med GSM (GSM integration )

178 Views Download Presentation
Download Presentation

ICD-Grupp med GSM (GSM integration )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ICD-Grupp med GSM (GSM integration) Genom att använda nätverks ICD-Grupp funktion, blir det möjligt att integrera GSM.

 2. ICD-Grupp 601 Ank. 101 Ank. 501 (Dummy ank) Ank. 502 (Dummy ank) Ank. 503 (Dummy ank) Ank. 504 (Dummy ank) 477-1111 TDA0920 477-1112 ISDN 477-1113 Max.4 477-1114 Ank.101 Ank.102 GSM nummer “ ICD-Grupp med GSM -1 Inställning Dummy ank Ank. 501 (FWD- 0-477-1111) Ank. 502 (FWD- 0-477-1112) Ank. 503 (FWD- 0-477-1113) Ank. 503 (FWD- 0-477-1114) • KX-TDA0920 KRÄVS. • Max. 4 GSM kan vara medlem i en ICD-Grupp. • UCD / Priority hunt ICD-Grupp Typ går ej. • Fördröjd ringning är möjligt. • Denna funktion är inte möjlig över analoga linjer.

 3. TDA0920 ISDN Ank.601 Ank.101 Mitt Ank. nummer Mitt GSM nummer “ ICD-Grupp med GSM -2 - GSM XDP parallell funktion: ICD-Grupp 601 Ank. 101 Ank. 501 (Dummy ank) Inställning Dummy ank Ank. 501 (FWD- 9-477-1111) 477-1111 GSM XDP parallell funktion

 4. Inringandes CLIP: 881-2222 ICD-Grupp 601 Ank. 101 Ank. 501 (Dummy ank) ISDN Dummy ank inställning Ank. 501 (FWD- 9-477-1111) CLIP for PT: 881-2222 Inga-problem Ank.101 CLIPAnknytning: 881-1111 “ ICD-Grupp med GSM -3 - CLIP för GSM telefon CLIP: ???????

 5. ICD-Grupp med GSM -4 - CLIP för GSM telefon Det finns tre möjligheter: 1- Visa inringande samtals CLIP (TDA Ver.1.00 Specifikation) 2- Visa ISDN linjens nummer som CLIP. (Ver.2.00 funktion) 3- Visa Dummy anknytningens CLIP för samtal från GSM telefon. Hur ?

 6. Disable “ ICD-Grupp med GSM -5 Systemprogrammering Disable (Default): Skickar CLIP för PS anknytning Enable: Skickar CLIP för huvudnummer

 7. Inkommande CLIP: 881-2222 ICD-Grupp 601 Ank. 101 Ank. 501 (Dummy PS) ISDN CLIP: 881-1112 Dummy PS inställning Ank. 501 (FWD- 0-477-1111) Ank. CLIP: 881-1112 501 8811112 “ ICD-Grupp med GSM -6 - CLIP för GSM telefon CLIP: 881-1112

 8. ICD-Grupp med GSM -7 - CLIP för GSM telefon Inkommande CLIP: 881-2222 ICD-Grupp Ank.601 Ank. 101 Ank. 501 (Dummy PS) CLIP: 881-1112 ISDN CLIP: 881-1112 CLIP: 881-1113 Dummy PS inställning Ank. 501 (FWD- 0-477-1111) Ank. 502 (FWD- 0-477-1112) CLIP: 881-1113 501 8811112 8811113 502

 9. Systemåtkomst från GSM utan PIN

 10. CLIP 488-1234 Ank.201:COS-2 DISA Ank.202:COS-x ISDN Ver.2.02 Ny Funktion “ Systemåtkomst från GSM utan PIN -1 Systemkortnummer 000: 0488-1234: CLI Ank.201 DDI samtal till DISA DISA besvarar samtalet, “Välkommen till Panasonic” Om CLIP matchar med Systemkortnr. och CLI har en destination. Samtalet styrs till bestämd destination. Inringande har åtkomst till Systemet direkt (Externsamtal, Systemfunktioner) utan verifiering (tex. PIN)

 11. Systemkortnummer 000: 0488-1234: CLI Ext.201 CLIP 488-1234 Ank.201:COS-2 DISA Ank.202:COS-x ISDN The call cost charges on Ext.201 “ Systemåtkomst från GSM utan PIN -2 COS-2 DDI samtal till DISA DISA besvarar samtalet • - Samtal till Ank.202. • - Ändra VK destination för Ank.201. • Åtkomst av Externt Relä. Extersamtal med COS-2 (0-653500) (CO-to-CO Call) SMDR Date Time Ext CO Dial Number Ring Duration Cost --------------------------------------------------------------------- 21/11/05 07:29PM 201 0002 653500 00:01'17 #00001.00

 12. System access from GSM w/o PIN -3 System Program Disable: Default Enable: Option Systemkortnummer CLIP och CLI Programmering.

 13. Systemåtkomst från GSM utan PIN -4 - Möjliga funktioner Operator Call (9) Ja Outside Line access (0) Ja Trunk access (8) Ja System speed dial (**xxx) Ja Personal speed dial (***xx) Nej Account code Entry (*49xxxx#) Ja External Relay (*56xx) Ja Waling COS/Verified code (*47) Nej Account code Entry (*49xxxx#) Ja Log-out/in from ICD-Group (*736) Ja Timed reminder/Remote Timed reminder (*76) Nej Call-FWD/DND setting (*71xxx) Ja Absent Message setting (*736) Ja Extension Dial lock (*736) Ja Sorry Door phone call (*31xx) Nej Door open (*55xx) Nej

 14. Koppla samtal från GSM GSM användare kan koppla besvarade samtal till TDA anknytning

 15. Ank. 101 VK 0-477-1111 DDI Call ISDN Ank. 102 477-1111 CO-till-CO Ank. 101 VK 9-477-1111 ISDN >Ank. 102 “ Koppla samtal från GSM -1 Ver.2.00 Specifikation Mottagaren vill koppla samtalet till Ank.102?

 16. Ver.2.02 Specification Ank. 101 VK 0-477-1111 KX-TDA0920 CO-till-CO ISDN Ank. 102 DISA 477-1111 DISA kopplas in Automatiskt. TDA # 102 (DTMF) DISA Ank. 101 VK 0-477-1111 KX-TDA0920 ISDN Ank. 102 “ Koppla samtal från GSM -2

 17. Koppla samtal från GSM -3 Förutsättningar • - KX-TDA0920 och KX-TDA0191 (DISA/MSG kort) krävs. • - En av DISA portarna is connected for transfer call, forward call and ICD-Group ring with GSM call. When all DISA ports are occupied, the function is not performed. • - Koppla till all-anrop går ej. • Automatisk nedkoppling av samtal vid koppling till ank. • - Vid kopplade samtal går det inte att tala innan med mottagaren. • Pendling är inte möjligt. • Transfer-retur går ej . • (Finns på önskelista.) • OPB-3 programvaruversion ska vara 3.002 eller senare.

 18. Call Transfer function on GSM -4 System program Disable: Default Enable: Option (Get DISA) Disable: Default (DTMF “#”) Enable: Option (Flash)