slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie realizuje Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ' - suzanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie realizuje Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

slide3
Prowadzimy różnorodne działania, aby pomóc uczniom w dokonaniu wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie m.in.:
 • uczestniczą w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • spotykają się z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych podczas giełd edukacyjnych,
 • jeżdżą na wycieczki zawodoznawcze,
 • biorą udział w konkursach z zakresu orientacji zawodowej.
prowadzimy wsp prac z instytucjami

Prowadzimy współpracę z instytucjami :

Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lublinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Puławach

slide5

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lublinie – w ramach współpracy organizowane były warsztaty dla uczniów klas III prowadzone przez doradców zawodowych.

Uczniowie naszego gimnazjum od 2008 roku uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Puławach.

Zajęcia dotyczą problematyki wyboru zawodu w kontekście zmian na rynku pracy.

slide6

Zajęcia warsztatowe

w Młodzieżowym Centrum Kariery w Puławach

slide7

Odbywały się również spotkania informacyjne doradcy zawodowego MCK z uczniami klas I oraz II („Poznajemy zawody”).

Współpraca z MCiZ w Lublinie oraz MCK w Puławach to także udział szkolnego doradcy zawodowego w konferencjach i szkoleniach oraz udział uczniów w konkursach z zakresu poradnictwa zawodowego.

slide8

Dzięki udziałowi naszej szkoły w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn” w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowaliśmy wycieczki zawodoznawcze. Odwiedziliśmy m.in.

Państwowy Instytut Weterynaryjny

w Puławach,

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,

Oddział Telewizji Polskiej w Lublinie,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Puławach,

uniwersytety lubelskie – UMCS i KUL

slide9

.

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach - spotkanie z pracownikami naukowymi Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych oraz Pracowni Chorób Owadów Użytkowych.

W trakcie spotkania obejrzeliśmy film prezentujący działalność instytutu. Dowiedzieliśmy się, że PIWET jest jednym z ważniejszych ośrodków naukowych w Europie i jedyną placówką naukową tego typu w Polsce.

slide10

Wysłuchaliśmy kilku bardzo ciekawych wykładów m.in. na temat pasożytów zwierzęcych, toksoplazmozy, chorób pszczół. W trakcie wykładów uczniowie mieli możliwość obejrzenia preparatów,

w tym także mikroskopowych (np. przywry, świdrowców, rzęsistka, pasożytów pszczół).

wycieczka zawodoznawcza do pa stwowej stra y po arnej w pu awach
Wycieczka zawodoznawcza do Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Uczniowie dowiedzieli się:

 • na czym polega praca strażaka,
 • jakie wykonuje czynności i zadania,
 • w jakich warunkach i sytuacjach pracuje,
 • jakie wymagania musi spełniać kandydat do tego zawodu,
 • jakie są warunki podjęcia pracy w tym zawodzie oraz możliwości zatrudnienia,
 • jak przebiega droga do zawodu,
 • gdzie można się kształcić.
slide12

Uczniowie obejrzeli sprzęt, samochody strażackie, centrum dowodzenia (gdzie przyjmowane są zgłoszenia o sytuacjach wymagających interwencji straży), a na zakończenie wycieczki czekała na nich niespodzianka – mieli możliwość podziwiania panoramy Puław z wysokiej wysuwanej drabiny, która wykorzystywana jest do akcji na dużych wysokościach.

wycieczka zawodoznawcza do oddzia u telewizji polskiej w lublinie
Wycieczka zawodoznawcza do oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie

Podczas wycieczki poznaliśmy osoby pracujące w zawodach: fotoreporter, montażysta dźwięku, obrazu, operator kamery, realizator wizji, scenograf, reżyser.

Uczniowie mogli „popracować” przy stole mikserskim i próbowali zrealizować „Panoramę lubelską”.

slide15
Byliśmy w studiu telewizyjnym, poznawaliśmy tajniki pracy realizatorów dźwięku, światła i efektów specjalnych, kamerzystów i montażystów.
slide16

Odwiedziliśmy studia, gdzie nagrywana jest prognoza pogody, studio programu „Zdarzenia, magazyn reporterów”, obserwowaliśmy nagranie na żywo jednego z wywiadów „Panoramy”.

wycieczka zawodoznawcza do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w pu awach
Wycieczka zawodoznawcza do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Puławach

Uczniowie zobaczyli, na czym polega praca w laboratorium. Dowiedzieli się, jakie muszą być spełnione warunki, aby zostać krwiodawcą, do czego jest wykorzystywana krew, w jaki sposób pozyskuje się osocze z krwi oraz czemu służą poszczególne jej składniki np. płytki krwi.

Podczas wycieczki spotkali się z osobami pracującymi w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, analityka medycznego, lekarza i mikrobiologa.

slide19

Zwiedziliśmy Bibliotekę Główną UMCS, „miasteczko akademickie”, budynki uniwersyteckie KUL, byliśmy w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL. Część muzeum poświęcona jest osobie naszego Patrona - Jana Pawła II. Są to unikatowe fotografie i dokumenty z okresu pracy ks. Karola Wojtyły na Wydziale Filozofii.

 • Poznaliśmy ofertę edukacyjną obu uniwersytetów.
slide20

Dzięki pobytowi w Lublinie uczniowie mogli poznać klimat panujący w uniwersytetach, poczuć niepowtarzalną atmosferę studiowania. Może ta wycieczka zachęci ich do pogłębiania wiedzy właśnie na UMCS lub KUL?

slide21

Organizujemy szkolne giełdy edukacyjne, dzięki którym nasi uczniowie poznają oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Puławskiego.

slide22

Giełdy, jakie dotychczas się odbyły, okazały się bardzo dobrym pomysłem. Podkreślali to uczniowie, którzy mogli w ciągu jednego dnia poznać oferty interesujących ich szkół, spotkać starszych kolegów i bezpośrednio od nich uzyskiwać interesujące ich informacje. Dostrzegali to także przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych. Byli wśród nich nasi absolwenci, którzy mogli spotkać się z dawnym wychowawcą, porozmawiać o nowej szkole, podzielić się sukcesami czy napotykanymi trudnościami. Pozytywne opinie o szkolnej giełdzie wyrażali także nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas spotkań uczniowie uzyskiwali oczekiwane informacje, oglądali filmy o szkołach, otrzymywali drobne upominki i gadżety, brali udział w dyskusjach.

slide24

W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w gimnazjum zorganizowane zostały zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia prowadził szkolny pedagog – doradca zawodowy.

Tematyka zajęć koncentrowała się wokół czynników istotnych przy wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej: poznania siebie, poznania zawodów, ścieżek kształcenia oraz rynku pracy. Realizowana była podczas zajęć z klasami, pracy indywidualnej i w małych grupach, różnorodnych zadań, ćwiczeń warsztatowych. Służyły temu również miniwykłady, dyskusje oraz ankiety i kwestionariusze wypełniane przez uczniów. Była to także praca z programami komputerowymi (np. Wstępna Orientacja Zawodowa, Labirynt Zawodów oraz Test Preferencji), projekcje filmów edukacyjnych, a także udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

slide25

Część zajęć poświęcona była poznawaniu siebie. Uczniowie uświadamiali sobie własne zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, nazywali swój temperament, poznawali samoocenę. Zastanawiali się nad swoimi preferencjami zawodowymi (środowisko i charakter przyszłej pracy).

slide26

Uczniowie poznawali zawody: zadania i czynności, środowisko pracy, warunki i wymagania psychologiczne i fizyczne, przeciwwskazania zdrowotne itd.

Dowiedzieli się, jakie są podziały zawodów, jakie są szanse zatrudnienia w konkretnym zawodzie, które zawody określa się jako „zawody przyszłości i przeszłości”.

W czasie zajęć wykorzystywane były krótkie filmy edukacyjne z serii „Kalejdoskop zawodów”, będące ilustracją omawianych treści. Dzięki nim uczniowie poznali zawody m.in. z następujących branż: służba zdrowia, informatyka i komputery, przemysł i budownictwo, bezpieczeństwo i ochrona.

slide27
Podczas pracy w grupach wykonali plakaty informacyjne dotyczące wybranego zawodu (przydział do grup uwzględniał preferencje zawodowe).
slide28

Omówiono lokalny rynek pracy, a także potencjalne ścieżki w wybranych przez uczniów zawodach.

Uczniowie poznali rodzaje i typy szkół ponadgimnazjalnych, oferty edukacyjne szkół Powiatu Puławskiego, zasady rekrutacji, kryteria przyjęć, warunki naboru i kształcenia, możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych.

slide29

Potencjał, zasoby, zaplecze

 • literatura w szkolnej bibliotece np. „Zawód z pasją”,
 • publikacje programu „Pierwsza praca” w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP,
 • „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów” wyd. KOWEZiU,
 • informatory Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
 • broszury, poradniki, informatory uczelni wyższych, ulotki o zawodach,
 • filmy edukacyjne: „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”, „Kalejdoskop zawodów”,
 • Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego,
 • 7-tomowy „Przewodnik po zawodach” na płycie CD,
 • dostęp do stron internetowych,
 • programy komputerowe: „Wstępna orientacja zawodowa” , „Labirynt zawodów”, „Test preferencji”, „Piramida kariery”,
 • scenariusze, konspekty, ankiety itd.
slide30

Prezentację wykonała:mgr Jolanta Prończuk

Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Żyrzynie

www.gimnazjumzyrzyn.pl