Årskonferansen
Download
1 / 25

agenda - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 9. – 11. mai , Skien Erhvervsrettet videregående uddannelse I Danmark Uddannelsesdirektør Steen Enemark Kildesgaard – [email protected] agenda. Det danske uddannelsessystem Erhvervsakademierne som sektor Københavns Erhvervs Akademi - KEA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'agenda' - sutton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Årskonferansen for fylkeskommunalefagskoler 20129. – 11. mai, SkienErhvervsrettetvideregåendeuddannelse I DanmarkUddannelsesdirektørSteen Enemark Kildesgaard – [email protected]


Agenda
agenda

Detdanskeuddannelsessystem

Erhvervsakademiernesomsektor

Københavns ErhvervsAkademi - KEA

Meritaftaler


Fra velfærdsstat……tilkonkurrencestat

Konkurrencestatensopgave

At fremmevirksomhedernes - og dermednationens - konkurrenceevneved at påvirkeudbuddetafarbejdskraft og afkapital.

Uddannelseeren del afbeskæftigelsespolitikken –

De ungeskallære at kunneselv, tageansvar for sig selvogrealisere sig selvgennemderesarbejde.

”Vores prioritering er klar – bedre og mere uddannelse er afgørende for vækst og velstand i fremtiden, og vi skal have flere unge igennem og have dem hurtigere og bedre rustet ud på arbejdsmarkedet.” (uddannelsesminister Morten Østergaard, 16/1 2012)


placering i national og europæisk kvalifikationsramme

Erhvervsakademi uddannelser er niveau 5 = 2 årige

Proffesionsbacheloruddanelser er niveau 6 = 3,5 år eller 1,5 årige top-op


Vigtige politiske pejlem rker
Vigtigepolitiskepejlemærker

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter er efter folketingsvalget i 2011 nu samlet i samme ministerium – og adskilt fra ungdomsuddannelserne

Fokus på en tæt kobling til praksis/erhverv

Fokus på udvikling og innovation

Fokus på fleksible uddannelsesveje i alle dele af systemet

Fokus på det dobbelte uddannelsesløft

60 procent skal have videregående uddannelse


Udviklingen i færdige kandidater

Udviklingen i KVU/MVU/LVU:


Den demografiskeudvikling


Agenda1
agenda

Detdanskeuddannelsessystem

Erhvervsakademiernesomsektor

Københavns ErhvervsAkademi - KEA

Meritaftaler


Historie
historie

Oprindelig korte uddannelser placeret på erhvervsskoler

Indplacering af uddannelser i KVU og MVU struktur

Erhvervsakademier etableret 2008 - Lov om erhvervsakademier vedtaget af Folketinget i marts 2007

Overførsel af videregående uddannelser fra erhvervsskoler til nye selvejende uddannelsesinstitutioner

Udspaltning af uddannelser, medarbejdere, bygninger og kapital er ved at være på plads


9 erhvervsakademier

Formålet er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau


Erhvervsakademierne
Erhvervsakademierne

  • Uddanner til erhvervene

  • Praksisbaseret og projektorienteret undervisning

  • Innovation, entreprenørskab og internationalt udsyn

  • Obligatorisk praktik – erhvervsrettede kvalifikationer

  • Videncenteropbygning

Praksisbaseret viden

Praksisbaserede uddannelser

Erhvervsakademi

Praksisbaseret innovation

Håndværk, erhverv og kompetencer

Forskning /viden


Styringen 5 vigtige principper
Styringen – 5 vigtigeprincipper

Erhvervsakademierne er statsligt selvejende institutioner med en bestyrelse

Bevillingsmodellen er taxameterstyring – STÅ princippet

Udviklingskontrakt med ministeriet

Uddannelser akkrediteres via det statslige akkrediteringsråd

Studieordningerne reguleres via lokale uddannelsesudvalg og tværgående uddannelsesnetværk


Potentialet I sektoren

X = flere studerende på eksisterende uddannelser

Y = nye grupper af studerende på nye uddannelser

Z = eksisterende studerende på længere uddannelser


Hovedudfordringen

Alle erhvervsakademier skal evalueres i 2013. Indholdet af evalueringen er indtil videre ukendt.

Evalueringen er afgørende for akademiernes fortsatte eksistens som selvstændig uddannelsesinstitution med proffesionsbachelorudannelser


Agenda2
agenda

Detdanskeuddannelsessystem

Erhvervsakademiernesomsektor

Københavns ErhvervsAkademi - KEA

Meritaftaler


KEA

Etableret 2008 - Lov om erhvervsakademier

Overførsel af videregående uddannelser fra 4 erhvervsskoler til ny selvejende uddannelsesinstitution

Videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau samt efter- og videreuddannelse

31 fuldtidsuddannelser inden for teknologi, byggeri, design, IT og business – på dansk og engelsk

10 deltidsuddannelser samt særlige virksomhedsforløb


Kea 2011 n gletal
Kea – 2011 nøgletal

2.500+ nye studerende optaget i 2011

3500+ tilskudsudløsende studenter årsværk

350 ansatte omregnet til årsværk

360 mio.kr. i omsætning

Studerende fra mere end 50lande


14 adresser i København og Storkøbenhavn


Profil af en kea studerende
Profil af en kea studerende

2011:

21-24 år (43%)

Ligelig kønsfordeling

Bor i Region Hovedstaden (79%)

Dansk (4% fra Rumænien som det højeste optag fra udlandet)

STX (studentereksamen)

Tendens til mønsterbrydning – forældre har ikke videregående uddannelser

Adgang med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser

Stort antal studerende med EUD (erhvervsuddannelse) baggrund – særsyn i Danmark


aktuelt på kea

Markant vækst i ansøgertal

Øget internationalisering

Satsning på Bachelor og Master dækning

Fusionsproces – forskelle i kultur, praksis og identitet

Nyt stort Campusprojekt

Implementering af ny arbejdstidsaftale

Ny stillingsstruktur

Videncenteropbygning


Agenda3
agenda

Detdanskeuddannelsessystem

Erhvervsakademiernesomsektor

Københavns ErhvervsAkademi - KEA

Meritaftaler


Meritaftale
Meritaftale

Optagelse på BACHELOR OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

Aftale med Byggskolen i Oslo (først studerende afsluttede JAN 2012) og nu aftale på vej med Fagskolen i Oslo

Studerende søger merit for 1.-3. semester på baggrund af 2-årig uddannelse i Norge

Behandling af ansøgninger sker på baggrund af både ”coursemapping”, som er foretaget mellem skolernes curricula. Og de studerendes ansøgninger, dokumentation, karakterer m.v.

Tilsvarende aftaler kan etableres - men øvre grænse for samme nationalitet pr. hold (10-15 procent)

Norske studerende kan evt. tilbydes at studere på den danske linie hvor der undervises på dansk


Tak for i dag vi ses
Tak for i dag – vi ses!

Mere info www.kea.dk

Kontakt mig – Steen Enemark Kildesgaard - på [email protected]

Studielederen på BACHELOR OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION MANAGEMENT – Charlotte Møller- på [email protected]


ad