slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĆELIJSKE ORGANELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĆELIJSKE ORGANELE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ĆELIJSKE ORGANELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 922 Views
 • Uploaded on

ĆELIJSKE ORGANELE. RIBOZOMI. -Ribonukleo-proteinski kompleksi (proteini + rRNK); -Čine ih velika i mala subjedinica; -Služe za sintezu proteina; -Mogu biti slobodni ili vezani za granularni endoplazmatični retikulum -Više ribozoma nanizanih na iRNK čini poliribozom. RETIKULUM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĆELIJSKE ORGANELE' - susanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

RIBOZOMI

-Ribonukleo-proteinski kompleksi(proteini + rRNK);

-Čine ih velika i mala subjedinica;

-Služe za sintezu proteina;

-Mogu biti slobodni ili vezani za granularni endoplazmatični retikulum

-Više ribozoma nanizanih na iRNK čini poliribozom

slide3

RETIKULUM

ENDOPLAZMATIČNI

poliribozom

slide4
Glatki ER

-grade ga cevaste strukture;

-sinteza lipida za ćelijsku membranu

-sinteza komponenti za membrane ćelijskih organela

Granularni ER

-grade ga pločaste, paralelno postavljene strukture;

-sinteza proteina i dodavanje oligosaharida

-ovako nastaju: membranski, vanćelijski proteini, enzimi, specifični proizvodi ćelije

Endoplazmatični retikulum :gradi ga sistem membrana koji zatvara cisterne. Može biti granularni( za membranu ka citoplazmi prikačeni poliribozomi) i glatki( nema poliribozome).

slide5

GOLDŽIJEV KOMPLEKS

Zove se kompleks jer ga čine sledeće strukture:

sakule( cisterne koje zatvara membrana), diktiozomi(više sakula), male i velike vezikule

sakula

više sakula čini diktiozom

mala vezikula

velika vezikula

U njemu se tensformišu i razvrstavaju proizvodi granularnog i agranularnog ER

slide6

1.Jedro

2.Jedrove pore

3.Granularni ER

4.Glatki ER

5.Ribozom

6.Protein ili lipid koji se preradjuje u Goldži kompleksu

7.Prenosna vezikula

8.Sakula

9. Goldžijev kompleks

10.Sekretna vezikula

11.Diktiozom

lizozomski sistem
Lizozomski sistem
 • Primarni lizozom sadrži hidrolitičke enzime;
 • Spajanjem primarnog lizozoma i endocitotske vezikule nastaje sekundarni lizozom;
 • Preostalo telo sadrži ”nesvarene” delove unetog

materijala;

 • Heterofagija-razlaganje materija koje su unete u ćeliju;
 • Autofagija-razlaganje sopstvenih organela;
slide10

VAKUOLE

-Prisutne samo u biljnoj ćeliji;

-Membrana vakuole -tonoplast;

-Unutrašnjost ispunjava- vakuolin sadržaj ;

-Zbog prisustva enzima u sadržaju porede ih sa lizozomima;

mitohondrije
Mitohondrije
 • Grade ih dve membrane;
 • Unutrašnja membrana formira mitohondrijalne grebene-kriste;
 • Unutrašnjost ispunjava mitohondrijalni matriks čiji je sadržaj sličan citoplazmi;
 • Imaju sopstvenu DNK- mitohondrijska DNK i ribozome -mitoribozomi;
 • Služie za obnavljanje ATP-a;
plastidi
Plastidi
 • Prisutni su samo u biljnim ćelijama;
 • Hloroplasti u zelenim delovima biljke;
 • Hromoplasti u laticama;
 • Amiloplasti u korenu;
hloroplasti
Hloroplasti
 • Prisutni su samo u biljnim ćelijama;
 • Ovojnicu hloroplasta grade dve membrane;
 • U membranama prisutan hlorofil;
 • Unutrašnjost ispunjava stroma- matriks hloroplasta (istog sastava kao i citoplazma)
 • U stromi se nalazi tilakoidni sistem: tilakoidi strome i tilakoidi granuma;
 • Imaju sopstvenu DNK-hloroplasnaDNK i ribozome-hloroplasniribozomi;
 • U njima se,u procesu fotosinteze, energija sunčeve svetlosti pretvara u ATP;