slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9. Execució pressupostària : Compliment:. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9. Accions destacades: Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 (m.1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9' - susane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i.

Mesures 1 a 9

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide2

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i.

Mesures 1 a 9

 • Accions destacades:
  • Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 (m.1)
  • Desenvolupament de la Xarxa de Centres tecnològics (m.2)
  • Consorci Parc de Recerca Biomèdica de BCN. Projecte Bioregió (m.6)
  • Pla estratègic en R+I de totes les universitats públiques (m.7)
  • Programes de suport a PIMES (R+D+I, PCCP) del CIDEM (m.8)
  • Programes ICREA Empresa, Beatriu de Pinós Empresa, ajuts FI empreses (m.8)
slide3

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide4

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24

 • Compliment:
slide5

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24

 • Accions destacades:
  • 90 Unitats d’Escolarització Compartida (UECs), més de 1.000 alumnes (m.11)
  • Plans d’Entorn per a 52.000 alumnes (m.12)
  • Pacte Nacional d’Educació
  • 938 aules d’acollida, 13.750 persones en cursos d’acollida (m.14)
  • Model de centres integrats. 4 centres integrats de FP el 2005 (m.16)
  • Pla per al desenvolupament de la Formació als Centres de Treball (m.17).
  • Decret per a la flexibilització de l’oferta de FP (m.19)
  • Pla d’adaptació a l’EEES: 82 titulacions de grau, 18 màsters; 12.000 estudiants (m.21)
  • Major internacionalització universitat, major mobilitat estudiants: 814 Erasmus; 3440 catalans a l’estranger; 4290 estrangers a Catalunya (m.21)
  • Pla d’inversió en equipaments TIC a escoles’04-08: 167M€; 2005/06: 76M€
slide6

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 3. Infraestructures de transport i mobilitat. Mesures 25 a 38

 • Execució pressupostària:
 • Compliment
slide7

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 3. Infraestructures de transport i mobilitat. Mesures 25 a 38

 • Accions destacades:
  • Pla d’autovies. Finançament peatge a l’ombra (m.25)
  • Consell de la Mobilitat. Observatori de la mobilitat (m.28)
  • Creació ATMs a Tarragona, Girona i Lleida (m.29)
  • Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials (m.31)
  • Promoció noves rutes aèries i aeroports regionals (m.33)
  • Pla estratègic per CIMALSA. Noves actuacions, centres intermodals i centres logístics: centres intermodal carretera-ferrocarril: El Far de l’Empordà i l’Aldea; CIMs: La Selva, El Camp; LOGIS: Empordà, Penedès, Ebre, Bages (m.34)
  • Projecte desenvolupament port de BCN i Tarragona (m.37)
  • Eix transversal ferroviari (m.38)
slide8

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 4. Infraestructures energètiques i mediambientals. Mesures 39 a 42

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide9

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 4. Infraestructures energètiques i mediambientals. Mesures 39 a 42

 • Mesures destacades:
  • Posades en serveis 100 instal·lacions de servei (m.39)
  • Pla Tramuntana d’Endesa (m.40)
  • Pla de l’Energia de Catalunya (m.41)
  • Programa d’inversió en recursos hídrics i de gestió de recursos 2005-2014 (m.42)
slide10

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 5. Infraestructures i política de telecomunicacions. Mesures 43 a 46

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide11

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 5. Infraestructures i política de telecomunicacions. Mesures 43 a 46

 • Mesures destacades:
  • Presentació del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT) i del Pla Director de Serveis i Continguts (PDSC) (m.43 i 44)
  • Impuls de l’ens gestor d’infraestructures (m.43)
  • Desenvolupament de l’administració oberta (m.44)
  • Ajuts per l’ús de les TICs a les pimes. Pla de Competitivitat i Consolidació de la Pime (PCCP) del CIDEM (m.44)
  • Introducció de la TDT (m.45)
slide12

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 6. Finançament de l’activitat empresarial. Mesures 47 a 53

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide13

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 6. Finançament de l’activitat empresarial. Mesures 47 a 53

 • Mesures destacades:
  • Política comuna de capital risc (mesura 47):
   • Especial coordinació i complementarietat entre els Departaments d’Economia i Finances i Treball i Indústria.
   • Fons de per la Mediterrània.
  • Llançament d’ICF Crèdit (mesura 50).
  • Reforçament d’AVALIS de Catalunya (mesura 52)
slide14

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 7. Altres actuacions de foment de la competitivitat. Mesures 54 i 55

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
 • Accions destacades:
 • 1. Portal del finançament (m.54)
 • 2. Programa de sòl industrial 2005-2008. Actuacions a 3.600 Ha (m.55)
 • 3. Punts PAIT a Cambres de Comerç per crear microempreses en 48h (m.54)
slide15

Internacionalització: 1. Atracció d’inversions

Mesures 56 i 57

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
 • Accions destacades:
  • Creació de l’Observatori de Prospectiva Industrial: confecció d’informes, diagnosis i indicadors, interlocució amb els agents socials, coordinació amb d’altres observatoris (m.56)
  • ACI: 138 projectes gestionats; 158M€ en inversions; 1.509 nous llocs de treball; 2.124 llocs de treball mantinguts (m.57)
slide16

Internacionalització: 2. Foment de les exportacions

Mesures 58 a 63

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide17

Internacionalització: 2. Foment de les exportacions

Mesures 58 a 63

 • Accions destacades:
  • Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana.
  • Noves plataformes empresarials.
  • Centre de promoció de negocis a Xangai.
  • Programa de contractació pública internacional.
  • Observatori de Mercats Exteriors.
  • Observatori de Turismes de Catalunya.
slide18

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 1. Polítiques actives d’ocupació. Mesures 64 a 70

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide19

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 1. Polítiques actives d’ocupació. Mesures 64 a 70

 • Accions destacades:
  • Impuls dels Consorcis Territorials (m.64)
  • Acords SISPE, creació de SICAS (m.66)
  • Incorporació de 100 persones a la intermediació laboral (m.65)
  • Redefinició de l’OMT (m.69)
  • Creació de la Comissió d’Immigració. Inici del SILO (m.70)
slide20

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 2. Relacions laborals. Mesures 71 a 80

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide21

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 2. Relacions laborals. Mesures 71 a 80

 • Accions destacades:
  • Llei del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (m.71)
  • Impuls de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya (m.72)
  • Major eficàcia, millor finançament i descentralització del TLC (m.74)
  • Programes d’igualtat (m.77)
  • Comissió d’IT. Fase final. Negociació propostes (m.78)
  • Comissió de la Conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Fase propositiva final. Incorporarà convenis, pla estratègic BEF i altres (m.80)
slide22

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 3. Foment de la cohesió social. Mesures 81 a 86

 • Execució pressupostària:
 • Compliment:
slide23

Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 3. Foment de la cohesió social. Mesures 81 a 86

 • Accions destacades:
  • Llei de Serveis Socials (m.82)
  • Cobertura al 4,6% població major 65 anys amb places residencials (m.82)
  • Programa Català per a l’autonomia personal i la dependència (m.82)
  • Redefinició de l’OMT (m.69)
  • Creació de la Comissió d’Immigració. Inici del SILO (m.70)
  • Comissió de la Conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Fase propositiva final. Incorporarà convenis, pla estratègic BEF i altres (m.84)
  • Pla per a la inclusió i la cohesió social de Catalunya (m.85)
  • Llei de prestacions econòmiques d’assistència social (m.85)
  • Acord de creació de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (m.85)