slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012. OBSAH. Informace o projektu …….….……….……………………………………………… 3 Hlavní zjištění …………….….……….…………………………………………....... 5 Detailní zjištění………….….………..………………..……………………………. 10

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - BenchmarkZávěrečná zpráva z výzkumuÚnor 2012

obsah
OBSAH
 • Informace o projektu …….….……….……………………………………………… 3
 • Hlavní zjištění …………….….……….…………………………………………....... 5
 • Detailní zjištění………….….………..………………..……………………………. 10
 • Profily návštěvníků….…….……………………………………………………....... 11
 • Cílové skupiny…………….……………………………………………………........ 14
 • Návštěva kraje..…………………………………………………….………............. 18
 • Hodnocení návštěvy…….…………………….. …………………..…..…………… 21
 • Spokojenost s návštěvou.…...………………………………………………........... 34
 • Indexy spokojenosti………………………………………………………………….. 43
 • Loajalita návštěvníků……………………………………………………….……….. 46
 • Index loajality…………………………………………………………………........... 55
 • Zdroje informací o MSK ……………………………………………………........... 58
pozad a c le v zkumu
POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU
 • Tento průzkum je realizován v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků“. Jeho primárním cílem je oslovit vytýčené cílové skupiny pomocí různých komunikačních nástrojů, respektive:
  • vybudovat image regionu MSK jako turistické destinace, která má návštěvníkům co nabídnout (se zaměřením na krásnou a neporušenou přírodu, památky a zajímavosti v kraji, turistiku a turistické atrakce apod.)
  • připravit nabídku „šitou na míru“ potřebám cílových skupin
  • propagovat kraj a orientovat aktivity do zahraničí
 • Moravskoslezský kraj také zavedl kontrolní mechanismus projektů a aktivit, které realizuje na podporu cestovního ruchu. V této souvislosti realizoval výzkumy spokojenosti návštěvníků Moravskoslezského kraje v porovnání se spokojeností návštěvníků jiných krajů, a to Olomouckého, Libereckého a Jihočeského kraje. Srovnání má podobu benchmarku, který srovnává indexy spokojenosti a loajality (CSI a CLI) u návštěvníků výše zmíněných krajů
 • V loňském roce proběhl výzkum mezi návštěvníky zmíněných krajů. Na příští rok se předpokládá realizace v dalších regionech s tím, že by bylo vhodné provést i druhou vlnu šetření přímo v Moravskoslezském kraji jednak pro aktualizaci výstupů a také pro meziroční srovnání
slide6

NÁVŠTĚVA KRAJE

 • Ve všech krajích je nejčastějším obdobím návštěvyléto
 • Průměrný nejdelší pobyt se v jednotlivých krajích lišil. U MSK a LK to bylo shodně 6 a půl dne, u OK 5 dní a u JK 7 dní
 • Nejčastěji respondenti přijeli do MSK autem (75%). Druhá největší skupina přijela vlakem (19%). Podobné rozložení bylo i v Olomouckém kraji. Do Libereckého a Jihočeského kraje se dopravuje autem ještě více lidí (přes 86%) na úkor vlaku (6-7%)
 • Mezi místy, které dotázaní navštívili v MSK, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Jeseníky a Rožnov pod Radhoštěm. Cílem návštěv Olomouckého krajejsou především Olomouc, ZOO nebo Svatý kopeček u Olomouce. V Libereckém krajije to Liberec, Ještěd, ZOO v Liberci a místní aquapark. V Jihočeském kraji jsou nejčastěji navštěvovány České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň a dále Hluboká nad Vltavou, Tábor, Lipno, Jindřichův Hradec či Písek
 • Co se týká ubytování, pak návštěvníci MSK, OK a LK byli nejčastěji ubytovániu svých známých či příbuzných (okolo 30%), v Jihočeském kraji bylo rozdělení návštěvníků odlišné. Nejčastěji lidé využívali ubytování v kempu (24%) nebo v penzionu (22%) a u známých bylo ubytováno ve srovnání s ostatními kraji znatelně méně lidí (18%). V ostatních třech krajích možnosti ubytování v kempu využilo shodně okolo 5-7 % lidí. Ubytování v hotelupreferují nejčastěji návštěvníci Moravskoslezského kraje (16%) a Libereckého kraje (14%), méně často již Jihočeského kraje (12%) a Olomouckého kraje (10%)
 • V restauracích se při svém pobytu nejvíce stravují dotázaní v Jihočeském kraji (92%), v ostatních krajích je podíl těchto návštěvníků o málo nižší (MSK 90%, OK 87%, LK 89%)
 • Mezi důvody pobytu v Moravskoslezském kraji převažoval odpočinek – rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. a turistika a poznávání. U ostatních krajů je to zejména odpočinek a poznání, do MSK a OK přijeli také lidé za účelem návštěvy příbuzných známých častěji, než do ostatních dvou krajů
slide7

SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU

 • Celkově vzato, se svojí návštěvou vybraného kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni – v Moravskoslezském kraji se tak vyjádřilo 84% dotázaných, z toho 34% bylo dokonce velmi spokojeno a dalších 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno. Celkový podíl spokojených návštěvníků v ostatních třech krajích se pohybuje v rozmezí 81% – 86%. Největší podíl velmi spokojených návštěvníků byl v Jihočeském kraji (45%)
 • Obecně návštěvníkům ve všech krajích chybí informační centra, kvalitní restaurační zařízení, dostatek parkovacích ploch, širší možnosti kulturního a sportovního vyžití (zejména aquaparky, koupaliště). V Jihočeském kraji chybí návštěvníkům nejčastěji vyžití pro děti (hřiště, centra, restaurace). Oproti ostatním třem krajům návštěvníkům MSK více vadí dopravní dostupnost kraje a MHD
 • Dotázaní návštěvníci vykazují poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy jednotlivých krajů. Průměrný celkový index spokojenosti s návštěvou MSK na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s rokem 2010 téměř stejný – pokles o 0,05). Průměrný celkový index spokojenosti v ostatních krajích je o něco vyšší:
  • Moravskoslezský kraj: 3,83
  • Olomoucký kraj: 3,91
  • Liberecký kraj: 3,97
  • Jihočeský kraj: 4,01
slide8

LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • Většina návštěvníků všech čtyř regionů také uvažuje o tom, že kraj v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času. V MSK to předpokládá 83% návštěvníků, v Libereckém a Olomouckém kraji 85% a v Jihočeském dokonce 92%
 • Respondenti, kteří další rekreační návštěvu kraje neplánují, jako důvod uvádějí zejména chuť poznat jiná místa. U MSK se na rozdíl od ostatních krajů objevuje jako důvod vzdálenost kraje či znečištěné ovzduší
 • Většina dotázaných návštěvníků všech čtyř regionů by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou. Učinili by tak téměř všichni dotázaní návštěvníci Jihočeského kraje (99%), 95% návštěvníků Libereckého kraje, 86% návštěvníků Olomouckého kraje a 85% návštěvníků Moravskoslezského kraje
 • Hlavním důvodem, proč by respondenti dovolenou v jednotlivých krajích naopak nedoporučili, je přesvědčení, že existují hezčí místa nebo nedostatečná znalost regionu. Objevují se i názory, že v kraji není nic zajímavého či výjimečného, někteří respondenti také vyjádřili negativní zkušenost spobytem v kraji. Na rozdíl od ostatních krajů by MSK nedoporučila čtvrtina návštěvníků kvůli špatnému ovzduší (průměr ostatních krajů jsou 2%)
 • Indexy loajality návštěvníků (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita) jednotlivých krajů se liší, nejvyšší je v Jihočeském kraji a nejnižší v MSK. U MSK pozorujeme oproti loňsku pokles o 0,29 bodu:
  • Moravskoslezský kraj:3,89
  • Jihočeský kraj: 4,28
  • Liberecký kraj: 4,02
  • Olomoucký kraj: 3,91
slide9

ZDROJE INFORMACÍ

 • Většina návštěvníků ve všech krajíchmá pocit, že má dostatek informací o možnostech trávení volného času v regionu. V Libereckém a Jihočeském kraji to uvádí 74% dotázaných, v Olomouckém kraji 65% respondentů.
 • V Moravskoslezském kraji je podíl těch, kteří mají dostatek informací o regionu o něco nižší (58%)
 • Ve všech krajích je rozložení jednotlivých informačních zdrojů velmi podobné, nejčastějším zdrojem informací o možnostech trávení volného času internet, kde tyto informace vyhledává více než 90% dotázaných. Rovněž se potvrzuje, že velmi silným informačním zdrojem je tzv „Word of Mouth“ (šeptanda). V Moravskoslezském kraji tento zdroj uvedlo 71% dotázaných, v ostatních krajích to bylo o malinko méně (OK 67%, LK 69%, JK 70%). Dalšími hojně využívanými zdroji informací jsou masová média (TV, rozhlas, tisk) a informační brožury a letáky – v průměru je využívá asi 1/3 dotázaných
slide11

PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

 • Návštěvníci jednotlivých krajů se vyznačují specifickými sociodemografickými charakteristikami. Pro lepší vyjádření odlišností jejich profilů mezi kraji jsme upozornili zejména na ty vlastnosti, ve kterých se návštěvníci nejvíce odlišují, nemusí jít tedy nutně o nejčastější vlastnosti v rámci dané skupiny
 • Návštěvníci, kteří přijeli do Moravskoslezského kraje:
  • častěji přijeli z Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a Prahy
 • Návštěvníci, kteří přijeli do Olomouckého kraje:
  • větší podíl návštěvníků na jaře
  • nejčastěji z Moravskoslezského kraje (téměř polovina návštěvníků) a z Jihomoravského kraje
 • Mezi návštěvníky Libereckého kraje:
  • oproti ostatním krajům nejvyšší podíl zimních návštěvníků
  • častěji přijeli z Prahy, Ústeckého a Středočeského kraje
 • Návštěvníci Jihočeského kraje:
  • častěji přijeli ze Středočeského kraje, z Prahy a z Plzeňského kraje
  • Nejvyšší podíl letních návštěvníků
slide12

PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

MSK

OK

LK

JK

pohlaví

věk

vzdělání

v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006

profil n v t vn k jednotliv ch kraj
PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

MSK

OK

LK

JK

v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006

slide14

PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

 • K dalšímu zlepšení nabídky pro návštěvníky Moravskoslezského kraje jsme podobně jako v loňském výzkumu využili podrobnější identifikaci návštěvníků ze dvou skupin podle návštěvnosti v jednotlivých ročních obdobích, tj. členění na zimní a mimozimní návštěvníky
 • Vzhledem k tomu, že návštěvnost na jaře až na podzim je poměrně vysoká a skupinu mimozimních návštěvníků by tak tvořilo i více než 90 % jednotek dotázaného souboru v daném regionu, čímž by jejich profil silně korespondoval s celkovým profilem návštěvníků, přinášíme jen charakteristiku zimních návštěvníků všech sledovaných regionů. Do cílové skupiny zimních návštěvníků zahrnujeme všechny návštěvníky, kteří kraj alespoň jednou navštívili v zimě (bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek)
 • Zimní návštěvníci Moravskoslezského kraje:
  • častěji muži než ženy
  • častěji bydleli u známých
  • přijeli na delší dobu
 • Návštěvníci Olomouckého kraje v zimě:
  • častěji přijeli s přáteli nebo příbuznými
  • méně lidí ve věku 45+
 • Návštěvníci Libereckého kraje v zimě:
  • zejména návštěvníci z Prahy
  • častěji přijeli s přáteli nebo příbuznými
  • přijeli vícekrát
 • Návštěvníci Jihočeského kraje v zimě:
  • délka pobytu 3-5 dní
  • častěji přijeli s partnerem
  • častěji ubytováni u příbuzných
pod l zimn ch n v t vn k v cel m souboru
PODÍL ZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU

ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

LETNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

JIHOČESKÝ

JIHOČESKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide16

PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

MSK

(N = 366)

OK

(N = 69)

LK

(N = 142)

JK

(N = 47)

pohlaví

věk

vzdělání

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

profil c lov ch skupin zimn n v t vn ci
PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

MSK

OK

LK

JK

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide18

NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

 • Z výzkumu vyplynulo, Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76% návštěvníků) , méně často pak v zimě (36%), na podzim (35%) nebo na jaře (36%)
 • Letní návštěva je ještě častější u Jihočeského kraje (91%)
 • Návštěva v zimních měsících je v každém kraji odlišná. Zatímco Liberecký kraj v zimě navštíví 46% lidí, Olomoucký 22% a Jihočeský jen 15%
 • V průměru do Moravskoslezského kraje návštěvníci zavítali v roce 2011 1,75x. V případě Olomouckého kraje je to 1,62x, Libereckého kraje 1,98x a Jihočeského kraje 1,62x
 • Průměrný nejdelší pobyt trval ve v Moravskoslezském kraji 7 dní, u Jihočeského kraje bylo toto číslo ještě nepatrně vyšší (7,3). V Libereckém kraji trval průměrný nejdelší pobyt 6,5 dne a v případě Olomouckého kraje to bylo necelých 5 dní
 • Všechny kraje respondenti obvykle navštívili v doprovodu dalších osob (MSK 89%, OK 90%, LK 95%, JK 97%). Nejčastěji se jednalo o partnera (MSK 69%, OK 70%, LK 73%, JK 72%) nebo o přátele či příbuzné (MSK 54%, OK 53%, LK 55%, JK 58%)
n v t va v jednotliv ch ro n ch obdob ch
NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

Q4. „Kdy, ve které roční době jste Olomoucký/Liberecký/Jihočeský/Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Olomoucký/Liberecký/Jihočeský/Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívila.“

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide20

NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

 • Naprostá většina návštěvníků přijela do daného kraje individuálně, tj. bez využití služeb cestovní kanceláře apod.
 • Nejčastěji respondenti přijeli do Moravskoslezského kraje autem (75 %) nebo vlakem (19%).V Olomouckém kraji byly podíly těch, kteří využily tyto dva způsoby cestování, obdobné. Do Libereckého a Jihočeského kraje se dopravuje automobilem ještě větší podíl návštěvníků (86% a 87%) na úkor vlaku (7% a 8%)
 • Mezi místy, které dotázaní navštívili v MSK, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Jeseníky a Rožnov pod Radhoštěm
 • Cílem návštěv Olomouckého krajejsou především Olomouc, ZOO nebo Svatý kopeček u Olomouce. V Libereckém krajije to Liberec, Ještěd, ZOO v Liberci a místní aquapark. V Jihočeském kraji jsou nejčastěji navštěvovány České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň a dále Hluboká nad Vltavou, Tábor, Lipno, Jindřichův Hradec či Písek

20

hlavn d vody n v t vy
HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY

Q12. „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“

 • Pět hlavních důvodů návštěvy jednotlivých krajů:
 • Moravskoslezský kraj lidé nejčastěji navštěvují pro:
  • odpočinek, relaxaci
  • turistiku, sport
  • poznání
  • návštěvu příbuzných, kamarádů
  • zábavu
 • Liberecký je vyhledáván z důvodů:
  • odpočinek, relaxaci
  • poznání
  • turistiku, sport
  • zábavu
  • návštěvu příbuzných, kamarádů
 • Olomoucký pro:
  • odpočinek, relaxaci
  • poznání
  • turistiku, sport
  • návštěvu příbuzných, kamarádů
  • zábavu
 • Jihočeský kraj pro:
  • odpočinek, relaxaci
  • poznání
  • turistiku, sport
  • zábavu
  • návštěvu příbuzných, kamarádů
hlavn d vody n v t vy1
HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY

Q12. „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

22

doprovod b hem n v t vy p ijeli sami nebo s n k m dal m
DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVYpřijeli sami nebo s někým dalším

Q8/Q43/Q78. „Do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje jste v minulých 12 měsících za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a:“

JIHOČESKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

Q9/Q44/Q79. „Můžete mi prosím říci, zda jste do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a ... ?“

v %, N (OK) = 279; N (LK) = 297; N (JK) = 309, N (MSK) = 900;

odpovídají pouze ti, kteří přijeli s dalšími osobami

doprava individu ln vs organizovan dopravn prost edky
DOPRAVA – individuální vs. organizovaná, dopravní prostředky

Q10/Q45/Q80 . „Do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijel/a:“

JIHOČESKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

Q11/Q46/Q81. „Jakým dopravním prostředkem jste do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času obvykle přicestoval/a:“

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

nej ast ji nav t vovan m sta top 10
Nejčastěji navštěvovaná místa – TOP 10

Q11. „Které místo nebo která místa v MSK/OK/LK/JK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

JIHOČESKÝ

v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006 ; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

nav t ven m sta detailn ji moravskoslezsk kraj a olomouck kraj
NAVŠTÍVENÁ MÍSTA – detailněji Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Q11. „Které místo nebo která místa v Moravskoslezském/Olomouckém kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

v %, N = 309; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

nav t ven m sta libereck a jiho esk kraj
NAVŠTÍVENÁ MÍSTA – Liberecký a Jihočeský kraj

Q11. „Které místo nebo která místa v Libereckém/Jihočeském kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

v %, N = 312; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

v %, N = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

stravov n a ubytov n
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Q14/Q49/Q84 „Stravoval/a jste se zde v restauračních zařízeních?“

JIHOČESKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

Q13/Q48/Q83. „Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávila volný čas.“

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide29

HODNOCENÍ KRAJŮ

 • Moravskoslezský kraj mají návštěvníci spontánně spojený nejčastěji s konkrétními místy – jako první se jim vybaví Ostrava a Beskydy. Dále se lidem vybaví hornictví a doly. Následují Jeseníky, ale také špatné ovzduší
 • Z nabídnutých možností se návštěvníkům kraj nejčastěji pojí s krásnou a zajímavou přírodou, s přátelskými lidmi a dobrou nabídkou zimní dovolené
 • Dále měli dotázaní návštěvníci hodnotit, k jakým aktivitám je podle nich Moravskoslezský kraj vhodný. Nejčastěji jej považovali za vhodný pro pěší turistiku, poznávání přírodních krás a zajímavostí, relaxaci, odpočívání,poznávací turistiku a cykloturistiku
 • Olomoucký kraj mají návštěvníci spontánně spojený s olomouckými tvarůžky. Druhá nejčastější představa je spojena s Olomoucí. Ostatní asociace se také často pojí s tímto městem. Dále si lidé tento kraj spojují se zoologickou zahradou
 • Nejčastěji se návštěvníkům kraj pojí s atraktivními památkami, krásami přírody a krajiny a přátelskými lidmi
 • Když se řekne Liberecký kraj více než dvě třetiny lidí si vybaví Ještěd. Dalšími častými asociacemi jsou ZOO, město Liberec a tamní aquapark
 • Liberecký kraj považuje více než polovina návštěvníků za výjimečný a to nejčastěji díky krásám přírody a krajiny, nabídce zimních a letním sportům a také díky čistému životnímu prostředí
 • Pro Jihočeský kraj je prvotní a nejvýraznější asociace spojena s rybníky a Českými Budějovicemi, dále následují Český Krumlov a Hluboká
 • Jihočeský kraj dosahuje co do hodnocení výjimečnosti lepších výsledků než ostatní kraje (73% ho považuje za dost výjimečný, ostatní kraje se pohybují okolo 50%) a to jednoznačně kvůli přírodě a krajině, památkám v kraji a dobré nabídce letní dovolené
slide30

ASOCIACE S KRAJEM – TOP 10

Q4/Q39/ Q74 „Co Vás napadne jako první, druhé, třetí, když se řekne Moravskoslezský/Olomoucký/Liberecký/Jihočeský kraj?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

JIHOČESKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

slide31

IMAGE KRAJŮ 2011

Q18. „Do jaké míry se Vám MSK/OK/LK/JK pojí s následujícími výroky?“

srovnání krajů

1 = zcela se pojí

5 = vůbec se nepojí

1 = zcela se pojí

5 = vůbec se nepojí

průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide32

VHODNOST KRAJŮ K VYBRANÝM AKTIVITÁM

Q18b. „K jakým aktivitám je podle Vás MSK/OK/LK/JK vhodný?“

1 = zcela

5 = vůbec

1 = zcela

5 = vůbec

srovnání krajů

průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

v jime nost kraje z hlediska mo nost tr ven voln ho asu
VÝJIMEČNOST KRAJE Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Q22/Q57/Q92 „Když zvážíte všechny okolnosti, do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský/Olomoucký/Liberecký/Jihočeský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České/Slovenské republice? Pod pojmem výjimečný máme na mysli např. jedinečné památky, výjimečnou krajinu, výjimečné možnosti sportovního, kulturního aj. vyžití, výjimečnou gastronomii, pohostinnost místních lidí apod.“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

47% výjimečný

52% výjimečný

47% výjimečný

JIHOČESKÝ

72% výjimečný

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide34

SPOKOJENOST S POBYTEM V KRAJI

 • Celkově vzato se svojí návštěvou vybraného kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni – v Moravskoslezském kraji to vyjádřilo 84% dotázaných, z toho 34% bylo dokonce velmi spokojeno a dalších 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno. Celkový podíl spokojených návštěvníků v ostatních třech krajích se pohybuje v rozmezí 81% – 86%. Největší podíl velmi spokojených návštěvníků byl v Jihočeském kraji (45%)
 • Obecně návštěvníkům ve všech krajích chybí informační centra, kvalitní restaurační zařízení, dostatek parkovacích ploch, širší možnosti kulturního a sportovního vyžití (zejména aquaparky, koupaliště). V Jihočeském kraji chybí návštěvníkům nejčastěji vyžití pro děti (hřiště, centra, restaurace). Oproti ostatním třem krajům lidem v MSK více vadí dopravní dostupnost kraje a MHD
celkov spokojenost s n v t vou kraje
CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU KRAJE

Q15. „Když se zamyslíte nad svojí celkovou zkušeností s návštěvou Moravskoslezského/Olomouckého/Libereckého/Jihočeského kraje za účelem trávení volného času v uplynulých 12 měsících, do jaké míry jste byl/a spokojen/a či nespokojen/a?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

82 % spokojených

92 % uvažuje

81 % spokojených

84% spokojených

JIHOČESKÝ

92 % uvažuje

85 % spokojených

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

probl my n m ty na zlep en moravskoslezsk kraj a olomouck kraj
PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Q16. „Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail.“

OLOMOUCKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

v %, N = 309; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

probl my n m ty na zlep en libereck a jiho esk kraj
PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – Liberecký a Jihočeský kraj

Q34. „Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail.“

JIHOČESKÝ

LIBERECKÝ KRAJ

v %, N = 312; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

v %, N = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

d le itost vybran ch faktor tr ven voln ho asu
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

V další části výzkumu jsme zjišťovali spokojenost návštěvníků s jednotlivými dílčími aspekty trávení volného času v jednotlivých krajích. Ne všechny tyto aspekty jsou však pro návštěvníky podstatné a proto je potřeba nejdříve identifikovat, jak moc jsou pro ně jednotlivé aspekty trávení volného času mimo domov (jako je dovolená, víkendový pobyt apod.) důležité

Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov řadí návštěvníci vybraných tří ostatních krajů tyto:

atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí

bezpečnost v regionu

dostupnost informací o regionu

přátelskost místních lidí

cenová úroveň služeb cestovního ruchu

U návštěvníků MSK se nejdůležitější faktory trochu liší:

bezpečnost v regionu

atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí

přátelskost místních lidí

dostupnost informací o regionu

dobře značené turistické a cyklistické stezky

Návštěvníci MSK ve srovnání s návštěvníky zbylých tří krajů více akcentují:

přátelskost místních lidí

dobře značené turistické a cyklistické stezky

ochotný personál

dostatek turistických a cyklistických stezek

38

slide39

DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU – průměry

CSI Q15/17/20

srovnání krajů

1 = vysoký důraz

5 = žádný důraz

5 = žádný důraz

1 = vysoký důraz

průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

spokojenost s vybran mi faktory tr ven voln ho asu
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Stejně jako návštěvníci Moravskoslezského kraje, i průměrný návštěvník všech čtyř zkoumaných krajů dohromady vyjadřuje největší spokojenost s následujícími faktory pro trávení volného času mimo domov: atraktivita přírody a krajiny, bezpečnost a přátelskost místních lidí. Tyto faktory jsou zároveň pro návštěvníky nejdůležitější. Dále se mezi nejlépe hodnocenými faktory objevují atraktivita a dostupnost památek, dostatekatraktivních turistických stezek a informací o regionu

Výraznějším rozdílem ve spokojenosti s jednotlivými aspekty trávení volného času mezi Moravskoslezským krajem a ostatními kraji nacházíme u přátelskosti místních lidí, dobrého značení stezek, ochoty personálu, či cenové úrovně kraje (faktory hodnoceny lépe než v ostatních krajích). Faktory spojené se zimními sporty jsou v porovnání s ostatním sledovanými kraji jako celkem také hodnoceny lépe

Naopak deficit spokojenosti s faktory trávení volného času lze u Moravskoslezského kraje vůči ostatním krajům spatřovat v atraktivitě přírody a krajiny a zdravém životním prostředí, vůči všem ostatním krajům také v možnostech koupání, bezpečnosti v regionu a dostupnosti informací o regionu

Nejvyšší deficit spokojenosti vzhledem k důležitosti daného faktoru je u ostatních krajů patrný u dostatku příležitostí trávení času s dětmi,kvality služeb pro lyžaře a nabídky ubytování střední a vyšší kategorie(hotely)

slide41

PREDIKTORY SPOKOJENOSTI

 • Nejlepším prediktorem celkové spokojenosti s návštěvou kraje je faktor „bezpečnost, atraktivita přírody a přátelskost lidí“, který koresponduje s celkovou spokojeností nejlépe, a to jak v celém souboru, tak ve většině zkoumaných krajů
 • Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni (hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8)
 • Celkové pořadí faktorů s největším vlivem na spokojenost s návštěvou:
  • Atraktivita přírody, bezpečnost, dostupnost informací
  • Přátelskost, ceny, dostatek památek
  • Dobré značení a atraktivita turistických stezek
  • Ochota personálu, možnosti koupání a sportovního a společenského vyžití
  • Kvalita stravování a ubytování
 • V případě MSK je pořadí faktorů podobné:
  • Bezpečnost, atraktivita přírody, přátelskost lidí
  • Dostupnost informací
  • Dobré značení a atraktivita turistických stezek
  • Ochota personálu, dostatek památek a kvalita silnic
  • Kvalita stravování a ubytování a možnosti koupání
slide42

SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V KRAJI – průměry

CSI Q 24/26/32

srovnání krajů

1 = velmi spokojen

5 = velmi nespokojen

1 = velmi spokojen

5 = velmi nespokojen

průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

index spokojenosti
INDEX SPOKOJENOSTI

Pro výpočet indexu spokojenosti nyní použijeme údaje o spokojenosti s jednotlivými faktory trávení volného času v navštívených krajích mimo domov. Je ovšem potřeba zohlednit, jak jsou tyto jednotlivé faktory pro respondenty důležité – jsou-li totiž velice spokojeni s faktorem, který se jich nijak netýká a není pro ně důležitý, příliš to jejich reálnou spokojenost s trávením volného času v kraji neovlivní. Do celkového indexu spokojenosti tedy jednotlivé aspekty trávení volného času v navštíveném kraji zasahují právě takovou vahou, nakolik jsou pro respondenty ve srovnání s ostatními faktory důležité.

Dotázaní návštěvníci vykazují poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy jednotlivých krajů, což je v turistice pochopitelné – respondenti trávili v daných lokalitách svůj volný čas, odpočívali, což se samo o sobě příjemné, tudíž i okolnosti své návštěvy hodnotí pozitivně. Průměrný celkový index spokojenosti s návštěvou MSK na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s rokem 2010 téměř stejný – pokles o 0,05). Průměrný celkový index spokojenosti v ostatních krajích je o něco vyšší:

Moravskoslezský kraj: 3,83

Olomoucký kraj: 3,91

Liberecký kraj: 3,97

Jihočeský kraj: 4,01

43

index spokojenosti1
INDEX SPOKOJENOSTI

V Moravskoslezském kraji jsou nejspokojenější ženy, lidé ve věku 45-54 let, ti, kteří přijeli v létě, na šest a více dní, nepřijeli sami, přijeli linkovým autobusem, bydleli v penzionu a přijeli za poznáním

Z návštěvníků Olomouckého kraje jsou spokojenější ženy, nejspokojenější jsou starší návštěvníci nad 55-64 let, lidé se základním a středním vzděláním, ti, kteří přijeli sami, na šest s více dní, organizovaně autobusem, bydleli v kempu nebo hotelu a přijeli za zdravím

Ve Libereckém kraji jsou nejspokojenější muži, ve věku 35-44 let, ti, kteří přijeli s dětmi, na šest a více dní, bydleli v penzionu nebo hotelu a přijeli za zdravím, poznáním a sportem

Z těch, kteří navštívili Jihočeský kraj, jsou nejspokojenější ženy, ve věku 35-44 let, vyučení bez maturity, ti, kteří přijeli z měst do 19 999 obyvatel, šest a více dní, přijeli vlakem, bydleli v hotelu se třemi a více hvězdičkami, přijeli za nákupy a zdravím

44

slide45

INDEX SPOKOJENOSTI RŮZNÝCH PODSKUPIN NÁVŠTĚVNÍKŮ

průměry, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 500

45

slide46

LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • Většina dotázaných návštěvníků všech čtyř regionů by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou. Učinili by tak téměř všichni dotázaní návštěvníci Jihočeského kraje (99%), 95 % návštěvníků Libereckého kraje, 86 % návštěvníků Olomouckého kraje a 85 % návštěvníků Moravskoslezského kraje
 • Dominantním motivem pro doporučení dovolené v jednotlivých krajích je krása přírody. Jako nejčastější motiv tuto položku uvádějí návštěvníci Olomouckého kraje (28 %), Moravskoslezského kraje (42 %), Libereckého kraje (40 %) i Jihočeského kraje (40%). Dalším častým důvodem je krása památek a také předchozí pozitivní zkušenosti s návštěvou kraje
 • Hlavním důvodem, proč by respondenti dovolenou v jednotlivých krajích naopak nedoporučili, je přesvědčení, že existují hezčí místa nebo nedostatečná znalost regionu. Objevují se i názory, že v kraji není nic zajímavého či výjimečného, někteří respondenti také vyjádřili negativní zkušenost spobytem v kraji. Na rozdíl od ostatních krajů by MSK nedoporučila čtvrtina návštěvníků kvůli špatnému ovzduší (průměr ostatních krajů jsou 2%)
 • Většina návštěvníků všech čtyř regionů také uvažuje o tom, že kraj v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času. V MSK to předpokládá 83% návštěvníků, v Libereckém 84%, v Olomouckém kraji 85% a v Jihočeském dokonce 92%
doporu en kraje jako dovolenkov destinace
DOPORUČENÍ KRAJE JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE

Q25/ Q60/ Q95 „Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou?“

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

95% doporučuje

87% doporučuje

86% doporučuje

JIHOČESKÝ

99% doporučuje

v %, N (MSK), = 506; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

d vody doporu en kraj jako dovolenkov destinace
DŮVODY DOPORUČENÍ KRAJŮ JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE

Q27/ Q62/ Q97 „Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu?“

Moravskoslezský

(N = 366)

Olomoucký

(N = 69)

Liberecký

(N = 142)

Jihočeský

(N = 47)

v %, doporučili by dovolenou v daném kraji

možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

d vody nedoporu en kraj jako dovolenkov destinace
DŮVODY NEDOPORUČENÍ KRAJŮ JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE

Q26. „Z jakého důvodu byste nedoporučil/a dovolenou v tomto regionu či si nejste jist/a?“

OLOMOUCKÝ KRAJ (N=41)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (N=75)

JIHOČESKÝ KRAJ (N=4)

LIBERECKÝ KRAJ (N=17)

Odpovídají pouze ti respondenti, kteří by dovolenou v jednotlivých krajích nedoporučili

z jem o dal m sta aktivity v kraj ch
ZÁJEM O DALŠÍ MÍSTA, AKTIVITY V KRAJÍCH

Q16/ Q52/ Q87 „Kdybyste měl/a MSK/OK/LK/JK navštívit ještě jednou, co konkrétně by Vás lákalo? Jaká místa, turistické cíle, akce či aktivity?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

JIHOČESKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

slide51

PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV KRAJE V BUDOUCNOSTI

Q25. „Uvažujete o tom, že daný kraj opět navštívíte v následujících dvou letech za účelem trávení volného času?“

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

85% uvažuje

84% uvažuje

83% uvažuje

JIHOČESKÝ

88% uvažuje

92% uvažuje

v %, N (MSK), = 506; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

p edpokladan n pl pl novan budouc n v t vy kraje 1 st
PŘEDPOKLADANÁ NÁPLŇ PLÁNOVANÉ BUDOUCÍ NÁVŠTĚVY KRAJE – 1.část

Q29/64/99 „Za jakými aktivitami byste sem chtěl/a přijet?“

v %, N (OK) = 263; N (LK) = 264; N (JK) = 294, N (MSK 2011) = 420; plánují v budoucnu návštěvu

p edpokladan n pl pl novan budouc n v t vy kraje 2 st
PŘEDPOKLADANÁ NÁPLŇ PLÁNOVANÉ BUDOUCÍ NÁVŠTĚVY KRAJE – 2.část

Q29/64/99 „Za jakými aktivitami byste sem chtěl/a přijet?“

v %, N (OK) = 263; N (LK) = 264; N (JK) = 294, N (MSK 2011) = 420; plánují v budoucnu návštěvu

bari ry opakovan n v t vy
BARIÉRY OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVY

Q28. „Proč neuvažujete opět navštívit Moravskoslezský/Plzeňský/Královehradecký/Zlínský kraj za účelem dovolené či jiného trávení volného času?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

index loajality
INDEX LOAJALITY
 • výjimečnost kraje z pohledu trávení volného času
 • spokojenost s trávením volného času v kraji
 • ochota doporučit známým trávení dovolené v kraji
 • ochota k opětovnému trávení dovolené v kraji
 • CLI (Customer Loyalty Index) návštěvníků vybraných krajů zohledňuje čtyři základní aspekty:
 • Zahrnutím všech těchto faktorů dostaneme index na škále 1 – 5 (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita), který je v rámci podskupin respondentů poměrně stabilní a jehož vývoj lze při zopakování stejného výzkumu sledovat v čase. Současná hodnota CLI návštěvníků je:

Moravskoslezský kraj:3,89

Jihočeský kraj:4,28

Liberecký kraj:4,02

Olomoucký kraj:3,91

 • Index loajality návštěvníků MSK poklesl oproti minulému roku o 0,29 bodu, vidíme, že loajalita návštěvníků Jihočeského kraje je vyšší než u ostatních

55

slide56

INDEX LOAJALITY RŮZNÝCH PODSKUPIN NÁVŠTĚVNÍKŮ

průměry, N (MSK), = 500; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

slide57

DOSTATEK INFORMACÍ

Q36/ Q71/ Q106 „Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v regionu?“

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

zdroje informac
ZDROJE INFORMACÍ

Q37 / Q72 / Q107 „Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském/Plzeňském/Královehradeckém/Zlínském kraji?“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ

LIBERECKÝ

JIHOČESKÝ

v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

kontakty
Kontakty

Michal Straka

Account Director

michal.straka@ipsos.com

GSM: +420 731 534 206

Ipsos Tambor, Národní 6, 110 00 Praha 1, tel.: +420 226 513 111,

Ipsos Tambor SR, Kolárska 1, 811 06 Bratislava, tel.:+421 252 932 142

www.ipsos.cz