slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavovanie kandi dátov na funkciu rektora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavovanie kandi dátov na funkciu rektora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Predstavovanie kandi dátov na funkciu rektora - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003. Predstavovanie kandi dátov na funkciu rektora. Doc. Ing. Ján Tuček, CSc. Štruktúra vystúpenia: Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver. Úvod Zásady, princípy, prístupy ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Predstavovanie kandi dátov na funkciu rektora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003 Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora Doc. Ing. Ján Tuček, CSc. Štruktúra vystúpenia: Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver

  2. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  3. Poďakovanie za dôveru a návrh na kandidáta na funkciu rektora. • Neľahké rozhodovanie o prijatí. • Dôvody a argumenty pre prijatie: • funkciu rektora chápem ako službu univerzite, • názory a postoje k niektorým dôležitým skutočnostiam, • oslovenie viacerými členmi akademickej obce. • Obsah vystúpenia: • dĺžka vystúpenia je obmedzená, • nemôžem sa venovať všetkým oblastiam (ani nie som pripravený), • jednotlivec nemá univerzálne schopnosti a vedomosti. Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  4. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  5. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  6. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  7. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  8. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  9. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  10. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  11. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  12. Kvalita ako cieľ aj prostriedok ... Kooperácia, súčinnosť, synergia ... Demokratický prístup ... Efektívnosť riadenia ... Public relation a image ... Ľudské zdroje – študenti, zamestnanci ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  13. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  14. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  15. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  16. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  17. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  18. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  19. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  20. Vlastná iniciatíva ... Mobilita študentov a pedagógov v praxi ... Výučba cudzích jazykov a v cudzích jazykoch ... Celoživotné vzdelávanie ... „Organizačný kontext výučby“ ... „Univerzitný prístup“ ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  21. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  22. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  23. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  24. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  25. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  26. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  27. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  28. Dobré východiská a tradícia ... Európske a lokálne ambície ... Nové iniciatívy a formy ... Väzby – výskum a výučba ... Zdroje – finančné a ľudské ... Manažovanie a riadenie oblasti ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  29. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  30. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  31. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  32. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  33. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  34. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  35. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  36. Prierezová a určujúca povaha oblasti ... Systematickosť, cieľavedomosť, väzby ... Postavenie a úlohy CUP ... Informatizácia univerzity ... A opäť ľudské zdroje ... A opäť finančné zdroje ... Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  37. Úvod Zásady, princípy, prístupy ... Výučba, pedagogická činnosť Veda a výskum Rozvoj univerzity Záver Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  38. Nemám a neponúkam: - zázračné a jednoduché recepty a riešenia, - dokonalú predstavu o riešení všetkých problémov, - absolútny dostatok vedomostí a schopností. Naopak, za dôležité považujem: - analyzovať situáciu, pomenovať problémy, navrhovať riešenia, - zveriť úlohy a kompetencie schopným a aktívnym ľuďom, - uvážlivo a systematicky pracovať. Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  39. Nechýba mi a ponúkam: - viera v perspektívu Technickej univerzity vo Zvolene, - odhodlanie prispieť k jej rozvoju, - viera v silu demokratického a kolektívneho riadenia, - nádej na podporu a iniciatívu zdola, - vízie a predstavy o najdôležitejších úlohách a ich riešení, - určité vedomosti a skúsenosti. Predstavovanie kandidátov na funkciu rektora, Technická univerzita vo Zvolene, 3. 12. 2003

  40. Ďakujem za pozornosť!