slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos. Felszíne: változatos, alacsony fekvésű síkságok, alacsony- és középhegységek sokszínű dombságok: Balaton déli partja, Duna-, Dráva-allúvium síkja,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baranya, Somogy, Tolna megye 14169 km2 Pécs 157000 lakos' - sunila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Baranya,

Somogy,

Tolna megye

14169 km2

Pécs 157000 lakos

slide2

Felszíne:

változatos, alacsony fekvésű síkságok, alacsony- és középhegységek

sokszínű dombságok: Balaton déli partja, Duna-, Dráva-allúvium síkja,

Sió-, Kapos-völgye, Mecsek-, Villányi-hegység, Somogyi-dombság, Marcali-hát, Zselic,Völgység, Szekszárdi-, Baranyai-, Geresdi-dombság, Tolnai-hegyhát.

A Mecsek legjellegzetesebb energiahordozója a feketekőszén, nagyüzemi kitermelése a XIX. századra nyúlik vissza.

Uránérc, mészkő – cementgyártás, díszítőkő (Villányi-hegységben is)

Harsány-hegy - bauxit

Pécsi-síkság, Baranyai-dombság: vastag lösztakaró.

Éghajlati adottságai kedvezőek, mezo- és mikroklímája sokszínű

aszály valószínűsége Mo. középső területeihez képest kisebb,

a mg termelés kockázata az éghajlati oldalról az országos átlag alatt van.

Déli tájain kedvezőek a természeti adottságok a szőlő és a bortermelésre, a 22 borvidék közül öt itt található.

slide3

Sűrű vízhálózat

Két dunai rész-vízgyüjtőhöz tartozik: Balaton-kaposi-, Drávai-,

több patakja közvetlenül a Dunába folyik

Ény-i határ: Balaton - idegenforgalmi szempontból meghatározó, több kisebb tó: pihenés

víztározókon halgazdaság

A löszön jó minőségű mezőségi, a homokon pedig humuszos vályogtalajok képződnek.

Belső-Somogyban nagy kiterjedésűek a savanyú homoktalajok,

az alluviális síkon öntéstalajok

Mecsek és Villányi-hegység mészkövein rendzina,

Nyugat-Mecsek homokkövein podzolos barna erdőtalaj

Növényföldrajz: Dél-Dunántúli flóravidék (Praeillyricum), öt flórajárás

-délről északra csökkennek a mediterán, szubmediterrán, alpin-bajkáli fajok,

-növekszik a pannon xeroterm elemek és a bennszülött fajok száma

-keleten sok a xeroterm-faj, pusztai elemek, nyugaton már a mezofil-higrofil fajok,

-rendszerint Atlanti-mediterrán vagy dealpin elemek túlsúlya.

Jellemző társulások: cseres-tölgyesek

illír gyertyános-tölgyesek

bükkösök

a síkságon

ligeterdők, láperdők

slide4

Az erdősültség különösen a Mecsek területén kedvező, főleg tölgy, kőris, juhar és hárs borítja.

A dombságra kis erdőfoltok jellemzők, a Duna és Dráva síkjára pedig a nagy kiterjedésű ártéri erdők

slide5

Természetvédelem

Sok országos és helyi jelentőségű védett terület

legnagyobb a Duna-Dráva Nemzeti Park.

Kis-Balaton somogyi területe a Balatoni Nemzeti Park része

tájvédelmi körzetek: Kelet-Mecseki TK,

Zselicség TK,

Boronka-melléki TK,

Dél-Mezőföldi TK

slide6

A Szársomlyó a régió egyik természetvédelmi értékekben leggazdagabb élőhelye,

ahol sok védett illetve fokozottan védett növény-és állatfaj él.

A régió legfontosabb természeti értékei

slide7

Magyar kikerics

A fokozottan védett

melegkorireliktumnövény

csak a Villányi-hegységben,

a Szársomlyó

sziklafüves lejtőjén él.

slide8

A bánáti bazsarózsa

preglaciális reliktumnövény,

amely nálunk csak a Mecsekben,

Szlovéniában a

Fruska Gorán,

a Vajdaságban

a Delibláti-

homokpusztán él.

slide9

Európa egyik legveszélyeztetettebb egyenesszárnyú-faja a magyar tarsza.

A fokozottan védett rovar a mecseki Tubes-hegy délies kitettségű gyepein él,

röpképtelensége miatt elszigetelt foltokban.

A Zengőről a Tubesre telepített NATO-radar építése akár el is pusztíthatja

a faj itt élő populációját.

slide10

Környezeti állapot:

az országos átlagnál jobb a helyzet mind a vizek állapotát,

mind a talajok és a levegő szennyezettségét tekintve.

Javult az ipari tevékenység és szénbányászat miatt terhelt Pécs és Komló levegője

A környezeti terhelés csökkenése:

gazdasági recesszió a környezeti állapotának javulásához nagyban hozzájárult.

Két kiemelt idegenforgalmi tájegység:

Balatoni-, Mecsek-Villányi körzet.

Jelentős még:

Gemenci erdő.

Kisebb idegenforgalmi körzetek: Kapos-völgye, Belső-Somogy

Az idegenforgalmi potenciál az országos átlagnál lényegesen jobb

slide11

Települési hulladék

- rendszeres, szervezett hulladékgyűjtés 2004 év végére valamennyi településen

- az ellátott lakások aránya 1990-ben 59,3, 2004-ben 95,4 %

- legjobb Somogy megyében 97,5 %

Szelektív gyűjtés:

- ténylegesen csak a városokban

- legtöbb helyen inkább csak alkalmi, tudatformáló kezdeményezés

- 4 hulladékudvar az egész régióban

- 2 válogatómű üzemel, Zamárdi, Pécs (24000 t/év)

- kerti zöldhulladék hasznosítására 4 komposztáló: Kaposvár, Pécs, Garé, Zamárdi,

- egyetlen égetőmű Zamárdiban (600 m3/év)

Általános gyakorlat a lerakás, az újrahasznosítás csak néhány kistérségben jellemző

- hulladéklerakó Baranya megyében 13, Somogyban 11, Tolnában 1 db

- csupán 6 rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel

- 2003-ban 368 felhagyott lerakó volt,

- az engedélyezett lerakók 2007. 10. 30-ig működhetnek

Hulladékgazdálkodás

slide12

A hulladékgyűjtésbe

bevont lakások száma

2004-ben

a legkisebb körök

50-100 lakást,

a legnagyobbak

50-60 ezer lakást

jeleznek

slide13

Hulladékgazdálkodás 2.

Termelési hulladékok

jelentős hulladéktermelő tevékenységek

uránbányászat: meddő, zagy;

mélyművelésű szénbányászat: meddőkőzet

széntüzelésű erőmű: pernye, salak

bőrgyártás: bőrhulladék

szennyvíziszap

megszűntek illetve mérséklődtek.

A keletkező veszélyes hulladékok közel fele hasznosul a régióban,

más régióból származó vesz.hull hasznosítására alkalmas létesítmény nincs.

Lerakás a régióban 5000 t, anyagában történő hasznosítás 4,7 t,

egyéb módon kezelt 29059 t (2004.)

slide17

Légszennyezés

Csökkenő tendencia

közlekedés

bányászati munkák

erőművi kibocsátás

Kibocsátás:

NOx: 6,7 ezer t/év (Mo 9,8), ennek 60 %-a a közlekedésből (1990. 48 %)

CO: 30,2 ezer t/év (Mo 62), ennek 73 %-a a közlekedésből (1990. 57%)

CO2: 1240 ezer t/év, (Mo 1600), ennek16 %a közlekedésből

Erőművek

Pécs 600 MW

Komló 50 MW

6 db 4 MW-nál kisebb hőteljesítményű

tüzelőanyag átállás (megújuló)

környezetvédelmi beruházások

slide19

Bányászat: 74 működő, 4 szünetelő bánya:

 • Baranya 34
 • Somogy 31
 • Tolna 9
 • A mélyművelésű mecseki érc- és szénbányászat,
 • az uránkihozatal a 90-es években leállt
 • rekultiváció – meddőhányók,
 • zagytározók – elszivárgó vizek uránsóktól való megtisztítása, monitoring
 • Somogy – Tolna:
 • homok, kavics, agyag, földpát, tőzeg
 • (egyszerű markolós megoldással, nincs szükség semmiféle lazító eljárásra)
 • Baranya:
 • 23 helyen robbantás nélkül,
 • 11 ponton mészkő, gránit, homokkő, andezit
 • (hetente 2-3 robbantással – zaj- és rezgéskeltés, porképződés)
 • Beremend, Mánfa, Bükkösd, Cserkút, Geresdlak, Pécs, Komló,
 • Máriagyűd, Nagyharsány, Siklós
slide20

Zajterhelés

 • Közlekedési zajterhelés
 • - kedvezőbb az ország más térségeihez képest
 • városokon kívül kevés település fekszik főutak mellett (kistérségenként 2-8)
 • aprófalvas települések – közúthálózati végponttelepülések
 • Közepes mértékű vagy nagyon zavaró zajterhelés:
 • Pécs, Balaton-part
 • külszíni bányák
slide21

Energetika

 • A vezetékes energiahordozók meghatározó szerepe
 • Paksi Atomerőmű Rt.
 • Pannonpower Rt Pécsi Erőmű
 • Közösségi rendeltetésű, kisebb szolgáltató egységek földgázzal üzemelnek
slide23

Megújuló energiaforrások:

biomassza: szigetvári Ligna-Therm Kft. fűtőműve

termálvíz: Bóly, Nagyatád, Harkány

szoláris energia: Mohács

szélenergia: Bicsérd (szentlőrinci kistérség), Gölle (Kaposvári Kistérség)

vízenergia hasznosítás nincs

slide25

A Dél-Dunántúli Régió Stratégiai Fejlesztési Programja

Környezetfejlesztés

Helyzetfeltárás és sratégia.