Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet? - PowerPoint PPT Presentation

kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet?

play fullscreen
1 / 13
Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet?
109 Views
Download Presentation
sunee
Download Presentation

Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kan og skal vi beskytte vores viden i vidensamfundet?

  2. ”Hvad ville der ske i en produktionsvirksomhed, hvis man håndterede sine vigtigste ressourcer, som videnvirksomheder oftest håndterer deres viden?” "The most important, and indeedthe trulyunique, contribution of management in the 20th Century was the fifty-foldincrease in the productivity of the MANUAL WORKER in manufacturing. The most importantcontribution management needs to make in the 21st Century is similarly to increase the productivity of KNOWLEDGE WORK and the KNOWLEDGE WORKER.”Drucker (1999, p135)

  3. Alle er enige om, at vores viden er det vigtigste • Måske er det banalt – fordi viden jo er vores opfattelse og forståelse af verden, som sætter os i stand til at handle, og det er jo nødvendigt for at få succes og skabe resultater • Viden er også – intuition, erfaringer, dokumentation, procedurer ...

  4. Et nyt videnbegreb? Industrisamfundet Vidensamfundet Viden udvikles alle steder Søgning og samarbejde Læring Innovation Alle forventes i dag at arbejde med viden Viden som flow • Særlige videninstitutioner • Videnskab og metode • Uddannelse • Forskning • Skarpt skel mellem manuelt og intellektuelt arbejde • Viden som ressource

  5. Hvor henter vi vores viden, i dag? • Hvilken betydning har formel uddannelse – i går, i dag og i morgen? • Undervisning erstattes af søgning, samarbejde og læring. • Hvor udvikles viden? Fra ”elfenbenstårnet” til åben innovation

  6. Hvad er VidenDanmark? • Netværk • Debatforum • Videnplatform Fokus: Innovation, videndeling og læring

  7. Hvad er VidenDanmark? • Nyhedsbrev – hver anden uge • Videngrupper (erfa- og inspirationsgrupper) • Seminarer og arrangementer • Samarbejde og videndeling – vi bruger en internetbaseret videndelings- og samarbejdsplatform (Podio)

  8. Hvad er VidenDanmark? Videngrupper: • Innovationsledelse • Metoder til videndeling • Videnledelse • Knowledge Managers • Sharepoint • Vest • Sociale Medier

  9. Kommende VidenDanmark arrangementer: • Maj: Videndeling med wiki • Juni: Gurteen Knowledge Café • September: HR og sociale medier • Oktober: Læring flytter ud • November: Videnarbejde – lean, proces og digitalisering.

  10. Fortsat god fornøjelse med jeres seminar