slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Möjligheternas arbetsplats PowerPoint Presentation
Download Presentation
Möjligheternas arbetsplats

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Möjligheternas arbetsplats - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Möjligheternas arbetsplats. Hur man skapar engagemang och resultat. Kulturförvaltningen i Värnamo. Framgångskriterier. Gemensamma mål och strategier Hög kompetens Tydlig ansvarsfördelning Arbete i team Lyhördhet för besökarnas synpunkter. Organisation. Kulturens rum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Möjligheternas arbetsplats


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m jligheternas arbetsplats
Möjligheternas arbetsplats
 • Hur man skapar engagemang och resultat

Kulturförvaltningen i Värnamo

framg ngskriterier
Framgångskriterier

Gemensamma mål och strategierHög kompetensTydlig ansvarsfördelningArbete i teamLyhördhet för besökarnas synpunkter

kulturpolitisk m ls ttning
Kulturpolitisk målsättning

Övergripande målVerksamhetsmål

verksamhetsm l
Verksamhetsmål

Värna om det fria ordetMedieplanBokens dag

Bevara och bruka kulturarvetKulturmiljöprogram

slide8
Team
 • Allmänkultur
 • IT
 • Barn och filial
 • Socialt uppsökande
 • Stadsbibliotek
politiska program
Politiska program

Invandrarpolitiskt program

Drogpolitiskt program

Miljöprogram

Handikapprogram

Osv…osv

FN’s barnkonvention

Jämställdhetsprogram

v xtkraft m l 3
Växtkraft mål 3
 • Jämställdhet
 • Strategi för framtida ”frisk” arbetsmiljö
 • IT-samhället
 • Människor med utländsk bakgrund
 • Personer med funktionshinder
 • Arbetslösa
 • Nätverk
 • Lokal utveckling – utvecklande organisation
framtida frisk arbetsmilj
Framtida frisk arbetsmiljö
 • Ändamålsenliga, ljusa och vackra lokaler
 • Riktig ergonomisk utformning av arbetsplatserna
 • Daglig städning
 • Satsning på friskvård i vid bemärkelse, motion på arbetstid
 • Trivselaktiviteter
 • Roligt på jobbet
 • Se över arbetsrutiner regelbundet
 • Tillåtande atmosfär, delaktighet, lagkänsla
 • Att kunna ta och ge beröm och kritik
framtida frisk arbetsmilj1
Framtida frisk arbetsmiljö
 • Öppenhet mellan chefer och medarbetare, förståelse, synliggörande och uppmuntran
 • Medarbetarsamtal
 • Uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Kompetensutvecklingsplan
 • Arbetsrotation
 • Toppar i arbetsbelastning kan lösas genom ”backup”
 • Teamen utvecklas till ansvarsgrupper för att öka delaktigheten på arbetsplatsen
 • Följa och utveckla kommunens rehabiliteringsplan
n tverk
Nätverk
 • Lokala näringslivet
 • Invandrarföreningar
 • ”Bibliotekens vänner”
 • Vänorter för internationalisering och nya
 • intryck
 • Fackföreningar
 • Utbildningsanordnare t ex Högskolan på
 • hemmaplan
 • Högskolan i Jönköping, Växjö universitet
lokal utvecklingsplan
Lokal utvecklingsplan

Konsumentvägledning

Livslångt lärande

Att få misslyckas

Trygg, tillåtande, uppmuntrande

Kompetens

Nå nya grupper

Våga ta risker

Service

Medborgarkontor

Lärcentra

slide15

Resultat

 • Lågt sjuktal
 • Trivsel
 • Trygg personal
 • Helhetstänkande
 • Delaktig personal
 • Hög kompetens
 • Bra arbetsmiljö
 • Ökad utlåning
 • Rikt programutbud
 • Nya verksamheter
 • Nya samarbetspartners
 • Politiskt stöd
 • Mer utbildning
 • Reviderade team
we have a dream
We have a dream….

Roligt att gå till jobbet därför att :

 • Tid för mina arbetsuppgifter
 • Förtroende för arbetskamrater och ledning
 • Trygghetskänsla
 • Inflytande, ansvar och delaktighet
 • Rätt kompetens för arbetsuppgifterna
we have a dream1
We have a dream….

Roligt att komma till kulturhuset/biblioteket därför att :

 • Hittar vad jag söker
 • God service på passande tider
 • Möter kompetent och trevlig personal
 • Blir positivt överraskad (dynamik)
slide18

Konstverk i bildspelet tillhör Värnamo

kommun och är utförda av:

Madelaine Pyk

Lena Lervik

Liselotte Henriksen

Björn Björnholt

Ruth Malinowski