โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น
Download
1 / 24

???????? ???. ??????????????? ?.??????? ?.?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา. ที่มาของปัญหาสุขภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม. ชุมชนขาดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ รัฐสวัสดิการ วิถีชีวิตที่เร่งรีบ สิ่งปนเปื้อนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม. มุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ. พัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านองค์ความรู้คู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ???. ??????????????? ?.??????? ?.??????????' - sumitra-chetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5870912
โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่นอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


5870912
ที่มาของปัญหาสุขภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรมที่มาของปัญหาสุขภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม

ชุมชนขาดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ

รัฐสวัสดิการ

วิถีชีวิตที่เร่งรีบ

สิ่งปนเปื้อนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม


5870912
มุมมองพัฒนาระบบสุขภาพมุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ

พัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านองค์ความรู้คู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน

พัฒนาระบบสุขภาพทุกกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม

พัฒนามุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ


5870912
ทุนดีๆที่มีอยู่มุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ

ผู้นำ / ท้องถิ่นสนับสนุนระบบพัฒนาสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพในพื้นที่มีความพร้อม

ชุมชนมีส่วนร่วม

มี อสม.ดีเด่นระดับชาติ / ระดับเขต / ระดับจังหวัดในพื้นที่


5870912
ข้อมูลทั่วไปมุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ

 • ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 12 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว

  จ.ฉะเชิงเทรา

 • สถานบริการ รพ.สต. 2 แห่ง

 • อสม.ในตำบล 156 คน

 • จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

 • ประชากร ชาย 3,572 คน

  หญิง 3,478 คน

  รวม 7,050 คน


5870912
แนวทางหลักสูตรมุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ

“ แผนชีวิต สู่แผนชุมชน ”

จุดประสงค์

1.พัฒนาศักยภาพ อสม.

2.จัดตั้ง โรงเรียนอสม.

3.พัฒนาระบบการดูแลและจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม


5870912
วิธีดำเนินการมุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ

วางแผน /ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาจัดตั้งโรงเรียน อสม.

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จัดตั้งโรงเรียน อสม.

พัฒนาครู อสม.จากกลุ่ม อสม.และปราชญ์ชุมชน

กิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจ

ฝึกปฏิบัติ

ถอดบทเรียน / เสวนา

สรุปผล ประเมิน5870912
การหารือวางแผน / หลักสูตร


5870912
การระดมความคิด / หลักสูตร


5870912
วันเปิดโรงเรียนของเราวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
วันเปิดโรงเรียนของเราวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมเตรียมเปิดโรงเรียน อสม.ของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา


5870912
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


5870912
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


5870912
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


5870912
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


5870912
ผลการดำเนินการโรงเรียน อสม.

 • จัดตั้ง โรงเรียน อสม.ต้นแบบในจังหวัด

 • พัฒนาครู อสม.ในแต่ละสาขาวิชา

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีสุขภาพกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ

  อสม.น้อย ผู้นำ และชุมชน

 • เป็นสถานที่อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ระดับจังหวัด

 • พัฒนาศักยภาพ อสม.ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้


5870912
สิ่งที่คาดหวัง อสม.

“ แม้พวกเราจะเป็นชาวบ้าน (อสม.)

เราก็สามารถดูแลสุขภาพของเรากันเองได้”


ad