slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) - PowerPoint PPT Presentation


 • 470 Views
 • Uploaded on

Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Kalkyler/Driftsregnskapets formål grunnlag for varelager-vurderinger grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger grunnlag for prissetting og lønnsomhetskalkyler grunnlag for spesialkalkyler. Endret kostnadsstruktur. Tidligere. Nå. Indirekte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)' - suki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)

 • Kalkyler/Driftsregnskapets formål
  • grunnlag for varelager-vurderinger
  • grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger
  • grunnlag for prissetting og lønnsomhetskalkyler
  • grunnlag for spesialkalkyler
slide2

Endret kostnadsstruktur

Tidligere

Indirekte

kostnader

Indirekte

kostnader

Direkte

kostnader

Direkte

kostnader

10 sveisere

1 økonom

1 ingeniør

4 sveisere

4 økonomer

4 ingeniører

slide3

Utviklingstrekk

 • Store investeringer i automatisering: store faste kostnader
 • Økte timekostnader
 • Økt konkurranse fra lavprisland
 • Store produktutviklingskostnader
 • Forbedret informasjonsteknologi
 • Store og komplekse bedrifter
 • Stort produktutvalg
 • Kortere serier, større ønske om spesialtilpasninger
 • Produktkalkylene er viktigere
 • Mer komplekse produkter
 • De indirekte kostnadene er økende i forhold til direkte
slide4

Tradisjonell- kontra ABC-kalkyle

 • Tradisjonelt
  • kostnadssteder (få kostnadssteder, og derved få satser)
  • volumbaserte tilleggssatser (de indirekte kostnader øker ved økt volum)
  • direkte lønn viktig som fordelingsgrunnlag
  • kan gi misvisende produktkalkyler
  • produktkalkyler brukt mest på lagervurderinger
  • kompliserte produkter fikk for liten andel av de indirekte kostnadene
 • ABC (introdusert i slutten av 1980 av engelskmannen Robin Cooper og amerikaneren Robert Kaplan) (NB! ABC forekommer i ulike versjoner)
  • aktiviteter (gjentatte serier av arbeidsoppgaver)
  • mange aktiviteter (som gir mange satser)
  • kostnadsdrivere (målet på aktiviteten)
  • kan gi gode produktkalkyler basert på riktig ressursbruk
  • opptatt av årsakene til at kostnader oppstår, som igjen kan gi mer effektiv kostnadskontroll
slide5

Grunnleggende begreper

 • Kostnadsobjekter, f.eks produkt, prosjekt, tjeneste
  • Det vi ønsker å måle kostnaden for
 • Ressurser, f.eks mennesker, maskiner, råvarer
  • Skaper nytte og forårsaker kostnader
 • Aktiviteter, f.eks innkjøp, ordremottak, salgsbesøk
  • Avgrensede gjentatte serier av arbeidsoppgaver
 • Aktivitetskostnad, f.eks total kostnad for ordremottak
  • Aktivitetens samlede kostnad
 • Aktivitetsfrekvens, f.eks antall ordremottak per mnd
  • Antall ganger aktiviteten utføres i en periode
slide7

Mer om grunnleggende begreper

 • Kostnadsdriver, f.eks antall innkjøpsordrer
  • Det kvantifiserte mål for aktiviteten
 • Aktivitetssats
  • Kostnaden per aktivitetsfrekvens

Aktivitetssats=

Aktivitetskostnad

Aktivitetsfrekvens

slide8

Kalkulasjonsprinsippet i ABC

Innkjøpsavdelingens kostnad:

kr 4 000 000

Analyse:

2 000

Kostnad per bestilling (aktivitetssats):

kr 2 000

Frekvens av

bestillinger:

Frekvens av

bestillinger

for produkt A:

50

Bestillingskostnad for produkt A:

kr 100 000

10 000

Antall enheter

tilvirket av A:

Bestillingskostnad per enhet A:

kr 10,-

slide10

Aktivitetsnivåene i ABC

 • Enhetsbaserte aktiviteter/kostnader
  • utføres hver gang en enhet tilvirkes
   • f.eks maskinarbeid, monteringsarbeid
    • kostnadsdrivere: maskintimer, antall produktenheter tilvirket
   • typiske kostnader knyttet til aktiviteten: energikostnader, direkte lønn, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, driftsmateriell, avskrivninger av maskiner og utstyr
slide11

Aktivitetsnivåene i ABC

 • Seriebaserte aktiviteter/kostnader
  • utføres hver gang en serieproduksjon planlegges eller igangsettes
   • f.eks maskinomstilling, materialuttak, materialbestillinger, produksjonsplaner
    • kostnadsdrivere: antall materialbestillinger, antall materialuttak, antall maskinomstillinger
   • typiske kostnader knyttet til aktiviteten: lønnskostnader, omstillingskostnader, avskrivning for utstyr brukt i planlegging
slide12

Aktivitetsnivåene i ABC

 • Produktbaserte aktiviteter/kostnader
  • utføres i tilknytning til tilvirkningen av hver produkttype
   • f.eks kvalitetskontroll, markedsføringskampanjer, produktspesifikasjoner
    • kostnadsdrivere: antall kvalitetskontroller, antall timer kvalitetskontroll, antall produktvarianter
   • typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kvalitetskontrollkostnader, laboratoriekostnader, konstruksjonskostnader
aktivitetsniv ene i abc
Aktivitetsnivåene i ABC
 • Kundenivåbaserte aktiviteter/kostnader
  • påløper for å betjene den enkelte kunde
   • grunnet kundens særegne krav, ulikt personale, spesiell kvalitetskontroll
   • typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kundebesøk, spesiell oppfølging, spesiell reklamasjonsbehandling, bruk av spesiell dyr transport
  • nødvendig for å beregne kundelønnsomhet
slide14

Aktivitetsnivåene i ABC

 • Anleggsbaserte aktiviteter (bedriftsbaserte)
  • forbundet med å opprettholde og vedlikeholde produksjonsanlegget
   • f.eks eiendomsforvaltning, vakt- og sikkerhetstjeneste, eget brannvern
    • kostnadsdrivere: antall ansatte, direkte lønn, maskintimer
   • typiske kostnader knyttet til aktiviteten: vaktmesterlønn, eiendomsskatt, avskrivning av fabrikksbygninger
  • unnlater vanligvis å henføre disse til produktene – bidragsorientert utforming – bidraget går til å dekke de anleggsbaserte kostnadene og fortjeneste
slide16

Kostnadsfordelingen

Kostnadsarter Aktiviteter Kostnadsbærere

(Kalkyleobjekt)

Direkte kostnader

Direkte lønn Direkte lønn

Direkte materialer Direkte materialer

Indirekte kostnader

Indirekte lønn

Sosiale kostnader

Indirekte materialer

Energikostnader

……

…..

Maskin-

oppstilling

Kr/oppstilling

Innkalkulerte

indirekte kostnader

Kr/arbeidstime

Tilvirkning

Kr/komponent

Material-

administrasjon

typer av kostnadsdrivere
Typer av kostnadsdrivere
 • Transaksjonsrelaterte
  • Måler antall forekomster
   • Antall innkjøp, kundebesøk, ordrer, kunder, fakturaer, restaurantgjester, konsulentoppdrag
  • Forutsetning: Alle kalkyleobjektene er like ressurskrevende, f. eks hver faktura bruker de samme ressursene
 • Tidsrelaterte
  • Måler den tid det tar å utføre aktiviteten
   • Maskinbearbeidingstimer, faktureringstimer, reparasjonstimer
 • Intensitetsrelaterte
  • For kalkyleobjekter som krever spesielle aktivitetssatser
   • Noen krever høy kompetanse på arbeidskraft, noen lav. Noen krever dyre maskiner, andre billigere
slide18

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Definere og

kartlegge

aktiviteter,

kostnads-

drivere og

aktivitets-

frekvens

Gruppere

og

spesifisere

kostnadene

aktivitetene

Henføre

kostnads-

tall til

aktiviteter/

aktivitets-

grupper

Henføre

aktivitets-

kostnadene

til

kostnads-

objekter

Trinnene i en ABC-kalkyle

slide19

Eksempel

Kalkyle for et produkt i en serie

på 1 000 stk med 10 kvalitets-

kontroller. Direkte materialer

utgjør 2 kg a kr 30,-. Direkte lønn

kr 50 per enhet (20 minutter):

Direkte materialer kr 60,-

Direkte lønn kr 50,-

Materialhåntering kr 50,-

Kvalitetskontroll

(kr 300*10/1 000) kr 3,-

Maskinomstilling

(kr 6 000/1 000) kr 6,-

Material-

kvantum

20 000 kg

Material-

håndtering

kr 500 000

Material-

håndtering

kr 25,-

Kvalitets-

kontroll

kr 390 000

Antall

inspeksjoner

1 300

Kvalitets-

kontroll

kr 300

Tilleggssats per aktivitetsenhet

Aktiviteter

Kostnadsdrivere

Antall

maskin-

omstillinger

150

Maskin-

omstilling

kr 900 000

Maskin-

omstilling

kr 6 000

Tilvirkningskost kr 169,-

uutnyttet kapasitet
Uutnyttet kapasitet
 • Tilgjengelig aktivitetskapasitet=

Utnyttet kapasitet + uutnyttet kapasitet

 • Total aktivitetskostnad=

Kostnad for utnyttet kapasitet + kostnad for uutnyttet kapasitet