Download
boeddhisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boeddhisme. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boeddhisme.

Boeddhisme.

437 Views Download Presentation
Download Presentation

Boeddhisme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Boeddhisme. Tisha Bentvelzen.

 2. Boeddha. • Siddhartha Gautama. • 2500 jaar geleden geboren, als prins van de Sakya’s, gebied waar nu Nepal ligt. • Waarom heeft het leven altijd een kwaliteit van lijden? (Dhukka) • Boeddha Sakyamuni. • Sakyamuni betekent de wijze van het volk de Sakya’s. • De leer van Boeddha  dharma. • Nangpa  iemand die dharma beoefent.

 3. Ascese is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen.

 4. De vier Edele Waarheden. - Het leven is lijden/frustratie.- Er is een oorzaak van lijden.- Er is een uitweg uit het lijden.- Die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad.

 5. Vergankelijk betekent dat iets tijdelijk, sterfelijk of voorbijgaand is.

 6. ‘Alles is vergankelijk. Als we ons hieraan vastklampen dan zit de kiem van het loslaten, afscheid nemen en pijn daarin al besloten.’

 7. De drie hoofdstromen. • het Theravada-boeddhisme (het zuidelijke boeddhisme in landen als Thailand, Myanmar en Sri Lanka) • het Mahayana-boeddhisme (daartoe behoren het Ch’an en Zen-boeddhisme in landen als China, Japan en Zuid-Oost Azië) • het Vajrayana-boeddhisme (in Tibet, Nepal en Bhutan).

 8. Feestdagen • De boeddhistische kalender is een maankalender, een kalender 11 dagen korter dan de zonkalender. Hierdoor verschuift de kalender elke 3 of 4 jaar één maand, zodat de feestdagen redelijk gelijk blijven lopen in de zonnekalender.

 9. Belangrijkste feestdagen: - Magha Puja (volle maan in januari). De dag waarop 125- Arahants tegelijkertijd een spontaan bezoek brachten aan de Boeddha.- Vesakha Puja (volle maan in mei). De dag waarop Gautama Boeddha geboren werd, verlichting bereikte en overleed. Deze dag wordt soms ook wel Boeddha genoemd.- Asalha Puja (volle maan in juli). De dag waarop de Boeddha zijn eerste lering gaf in het hertenpark van Sarnath.

 10. Overige belangrijke dagen: - De Uposatha. De wekelijke religieuze dag. - Ullambana. -De Anapanasati dag.

 11. Hindoeïsme.

 12. Het hindoeïsme is de overheersende religie van het Indisch Subcontinent. • De vier hoofdstromingen zijn het Vaishnavisme, het Shaivisme, het Shaktisme en het Smartisme. • Het hindoeïsme wordt de ‘oudste wereldreligie’ genoemd. • De naam is afgeleid van het Perzische woord voor ‘rivier’: Sindu.

 13. 80% van de mensen in India is Hindoestaans, en over de rest van de wereld zijn dit nog 55 miljoen hindoes. • Geen hoofdstichter, bijvoorbeeld een profeet. • ‘Het hindoeïsme is als een stam van een boom, waar alle andere godsdiensten als bladeren aan groeien.’

 14. Proselitisme: het opdringen van je eigen mening of religie.

 15. Seculiere staat: een staat met een scheiding tussen Kerk en Staat.

 16. Hindoegemeenschappen buiten India: • Grote hindoegemeenschappen: Nepal, Bangladesh, Sri Lanka en Bali • Kleinere gemeenschappen: Groot-Brittanië, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland, Nederland, Zuidoost-Azië en het Caribisch gebied.

 17. Swastika

 18. Om

 19. Lotusbloem

 20. Shri symbool

 21. de Bindi

 22. Transcendent: bovenzintuigelijk. Immanent: het altijd aanwezig zijn.

 23. Goden. • Generator (schepper): Brahma.Onderhouder (beschermer) : Vishnu. Destructor: Shiva. • Krishna, de god van devotie.

 24. De vier kasten. - Brahmanen – de priesters.- Kshatriya’s – de edelen en soldaten.- Vaishya’s – de kooplieden.- Sudra’s – de dienaren

 25. Andere gebruiken. • Vegetarisch eten. • Tempels. • Heilige koeien.

 26. Feestdagen. -Holi, dit is een uitbundig voorjaarsfeest, houdt verband met Vishnu. - Divali of Lichtfeest, wordt door alle kasten gevierd op de donkerste nacht van het jaar, nieuwe maan van eind oktober of begin november. - Nawratam Puja, een feest ter ere van de godin Durga.