zichtbare zorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zichtbare Zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zichtbare Zorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Zichtbare Zorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Zichtbare Zorg. Verleden, heden en toekomst 8 februari 2012 Cassandra van den Berg, projectleider/senior adviseur GGZ. Waarom Zichtbare Zorg?. Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe zorgstelsel Keuze-informatie (cliënten) Inkoopinformatie (zorgverzekeraars)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zichtbare Zorg' - suchin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zichtbare zorg

Zichtbare Zorg

Verleden, heden en toekomst

8 februari 2012

Cassandra van den Berg, projectleider/senior adviseur GGZ

waarom zichtbare zorg
Waarom Zichtbare Zorg?
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe zorgstelsel
  • Keuze-informatie (cliënten)
  • Inkoopinformatie (zorgverzekeraars)
  • Verwijsinformatie (professionals)
  • Spiegel-, sturings- en verantwoordingsinformatie (zorgaanbieders)
  • Toezichtinformatie (toezichthouders, zoals: IGZ)
de sectoren
De sectoren:
 • VV&T
 • GGZ, Forensische Psychiatrie, Opvang
 • Gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuizen
 • Huisartsenzorg, fysiotherapie, mondzorg, kraamzorg
 • Chronische (keten)zorg
 • Farmacie
hoofdlijnen programma zichtbare zorg
Hoofdlijnen programma Zichtbare Zorg
 • Ondersteunen samenwerking tussen partijen
 • Werken aan samenhang en standaardisatie
 • Versnellen van de ontwikkeling naar transparantie
 • Ontwikkelen van infrastructuur voor databeheer en

instrumentonderhoud

 • Borging van validiteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid
wat doet zichtbare zorg kwaliteitsindicatoren 1
Wat doet Zichtbare Zorg: kwaliteitsindicatoren (1)
 • Kwaliteitsindicatoren

Een indicator is een meetbaar aspect van geleverde zorg waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, of door middel van consensus tussen experts aannemelijk is gemaakt, dat het een aanwijzing geeft over de kwaliteit van de zorg (Campbell 2002).

wat doet zichtbare zorg kwaliteitsindicatoren 2
Wat doet Zichtbare Zorg: kwaliteitsindicatoren (2)
 • Zorginhoudelijk
  • Veiligheid
  • Effectiviteit
  • Doelmatigheid
 • Organisatie van zorg (etalage + informatie)
  • Openingstijden
  • Zorgaanbod
  • Toegankelijkheid
 • Ervaringen van patiënten/cliënten
eisen voor indicator indicatorwaarde en data
Eisen voor indicator, indicatorwaarde en data
 • Meet je wat je beoogt te meten; hoe is de (wetenschappelijke) onderbouwing (validiteit)?
 • Is de benodigde informatie juist, volledig en tijdig boven tafel te krijgen?
 • Vergelijkbaarheid.
 • Is het resultaat bruikbaar?
slide10

Onderhoud – periodieke evaluatie van de indicatoren in verschillende delen van het proces leidend tot updates, toevoegingen of verwijdering van indicatoren

Se-lect-eren

Ontwik-kelen

Meten

Publiceren

Selectie van indicatoren voor relevante aandoeningen die aan de portfolio van indicatoren worden toegevoegd; inclusief inschatting van de impact van de indicator

 • Ontwikkelen van gewenste indicatoren rekening houdend met
 • Wetenschappe-lijke onderbouwing
 • Administratieve lasten niet te hoog

Testen van de ontwikkelde indicatoren bij zorgaanbieders op tijdens selectie en ontwikkeling vastgestelde doelen

 • Meten van de indicator waaronder:
 • Verzamelen van gegevens
 • Analyse van gegevenskwaliteit
 • Audit van opgeleverde gegevens
 • Vertalen van gegevens naar indicatoren
 • Publicatie van de resultaten met/zonder
 • Zorgzwaarte correctie
 • Brondata beschikbaar maken voor anderen
 • Vertaling in eindscores

6 Stappen naar transparantie van kwaliteit

Onderhouden

Testen

achtergrond generieke stappen
Achtergrond: Generieke stappen

11

Programmeren welke indicatorsets gemeten zullen worden en opzetten van een programma met projecten voor de ontwikkeling van nieuwe indicatorsets

Vrijgeven van de gemeten indicatorwaarden met een label over betrouwbaarheid en bespreking resultaten.

1.

2.

Program-meren

Definiëren

Definiëren van de indicatorsets die bestaan uit een aantal indicatoren met heldere specificatie

Data verwerken in de uiteindelijke indicatorwaarden, eventueel met zorg-zwaartecorrectie

Database opzetten om gegevens waarmee de indicatoren zullen worden berekend, te verzamelen.

Vrijgeven

DB opzetten

Introdu-ceren

6.

3b.

3a

Introduceren van de nieuw ontwikkelde indicatorsets bij zorgaanbieders.

De data verzamelen waarmee de indicatoren zullen worden berekend bij de zorgaanbieders.

Admini-streren

4.

Data verwerken

Data verzamelen

5a.

5b.

Administreren van de gegevens die nodig zijn om de indicatorwaarde te kunnen berekenen

slide12

Het heden

Elfstedentocht 2012: "It giet oan!" Of toch niet?

overgangsjaar 2012
Overgangsjaar 2012
 • Faciliteren uitvraag en openbaarmaking prestatie-indicatoren over verslagjaar 2011
 • Zorgen voor een warme overdracht vanuit Zichtbare Zorg naar het veld
  • Advies/ begeleiding over onder andere indicatorontwikkeling, dataproces (procesmatig (infrastructuur), juridisch en inhoudelijk), evaluatiestudies, tijdsplanningen etc.;
  • Delen van opgedane kennis programmabreed
 • (Mede) inrichten Programma Ontwikkeling Nederlands Zorginstituut (PO-NZi)
zorgen voor een juiste wissel
Zorgen voor een juiste wissel!
 • Zonder samenwerking kan de top niet worden bereikt;
 • Goede afstemming en communicatie tussen beleid en praktijk;
 • Neem niet altijd de kortste weg (binnenbocht);
 • Neem eigen verantwoordelijk en volg eigen gevoel passend bij de situatie;
 • Wees duidelijk over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.