vzd l v n pro konkurenceschopnost m ty a p le itosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti. Ing. Markéta Novotná 1.2.2012 Praha. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. globální cíl vzdělávání v 21. století operační program pro financování projektů v oblasti vzdělávání na období 2007 – 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vzd l v n pro konkurenceschopnost m ty a p le itosti

Vzdělávání pro konkurenceschopnostmýty a příležitosti

Ing. Markéta Novotná

1.2.2012

Praha

vzd l v n pro konkurenceschopnost
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • globální cíl vzdělávání v 21. století
 • operační program pro financování projektů v oblasti vzdělávání na období 2007 – 2013
vzd l vac projekty a mo nosti jejich financov n ze sf eu
Vzdělávací projekty a možnosti jejich financování ze SF EU
 • 7- letá programovací období (2007 – 13)
 • ESF Evropský sociální fond
 • neinvestiční projekty (OP VK, OPPA, OPLZZ)
podm nky financov n
Podmínky financování
 • realizace projektů na území celé ČR s výjimkou Prahy (území NUTS 2 méně než 75 % HDP )
 • Praha (region s HDP vyšším než 75 %) - vlastní programy
 • délka projektů 2-3 roky
 • způsobilé výdaje, 100 % financování (zpětné proplácení)
charakteristika projekt
Charakteristika projektů
 • projektový cyklus
 • řeší konkrétní problém
 • nové řešení
 • prokázat oprávněnost nákladů
projekt
Projekt
 • souhrn aktivit a činností vedoucí ke stanovenému cíli ve vymezeném čase za předem stanovených nákladů
 • nejedná se o dotaci na běžnou činnost
 • „přesvědčit hodnotitele“
projekt1
Projekt
 • projekt určen cílem
 • podmínkou úspěšného projektu splnění ukazatelů (indikátorů)
p prava projektu
Příprava projektu
 • stanovení cíle
 • definování aktivit, výstupů, ukazatelů
 • zpracování časového harmonogramu
 • zpracování rozpočtu - kalkulace nákladů
hodnocen projekt
Hodnocení projektů
 • hodnotí dva nezávislí hodnotitelé podle předem známých kriterií
 • bodování na 100 bodové stupnici ( minimálně 65 bodů)
obdob 2007 20 13 mo nosti financov n
Období 2007 -2013 - možnosti financování
 • stanovené podmínky platí po celé období
 • projekty realizovány do roku 2015
 • v ČR 24 Operačních programů
opera n programy mo nosti financov n projekt v oblasti vzd l v n
Operační programy – možnosti financování projektů v oblasti vzdělávání
 • OPVK
 • OPPA (Operační program Praha Adaptabilita)
 • OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)
 • ROP (regionální operační programy) investiční projekty
opvk opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost
OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • zaměření a cíle – zkvalitňování a inovace výuky podle jednotlivých úrovní vzdělávání
 • projekty zaměřené na nové metody výuky, inovaci výukových programů, vzdělávání učitelů
 • řídící orgán MŠMT (www.msmt.cz)
 • cílová skupina – žáci, studenti, učitelé
opvk opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost1
OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • program členěn na prioritní osy (PO)
 • oprávnění žadatelé – školy, vzdělávací instituce, NNO
 • výzvy pro předkládání projektů po celé programovací období
 • projekty předkládány prostřednictvím

el. žádosti Benefit 7

opvk opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost2
OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • administrace a řízení projektu
 • zpracování monitorovacích zpráva a žádostí o platbu
 • dokladování
dal mo nosti financov n
Další možnosti financování
 • OPLZZ Mezinárodní spolupráce (PO5) – projekty mimo území Prahy
 • OPPA (PO3) – projekty pro školy na území Prahy
spolupr ce kol se zahrani n mi partnery spolupr ce mobility
Spolupráce škol se zahraničními partnery (spolupráce, mobility)
 • Comenius (LLL)
 • Grundtvig (LLL)
 • Finanční mechanismy EHP/Norska

( vyhlášení 6/2012)

Informace www.naep.cz

slide17

Děkuji za pozornost

marketa.novotna.58@seznam.cz

603303657