kompetensek lett nk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetensek lettünk? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetensek lettünk?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kompetensek lettünk? - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Kompetensek lettünk?. 2007. június 27. Beszámoló szempontjai:. Szervezeti felépítés Továbbképzések Eszközök, munkaformák Vélemények Eredmények, feladatok. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ISKOLÁNKBAN. Mire is pályáztunk?. Továbbképzésekre Eszközökre Laptopok, interaktív táblák Programcsomagokra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kompetensek lettünk?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetensek lett nk

Kompetensek lettünk?

2007. június 27.

besz mol szempontjai
Beszámoló szempontjai:
 • Szervezeti felépítés
 • Továbbképzések
 • Eszközök, munkaformák
 • Vélemények
 • Eredmények, feladatok
mire is p ly ztunk
Mire is pályáztunk?
 • Továbbképzésekre
 • Eszközökre
  • Laptopok, interaktív táblák
 • Programcsomagokra
  • azok bevezetésére
  • adaptálására
 • Tapasztalatok belső és „külső” átadására
 • Fokozatos (felmenő rendszerű) kiterjesztésére
tov bbk pz sek
Továbbképzések

„Fejenként” 4 db 30 órás továbbképzés elvégzése

2 db kötelező képzés (2x30 óra)

Választható képzés (2x30 óra)

Választható 2 db képzés az ún. módszertani képzések közül

„kötelező1”= „A kompetencia alapú iskolai programcsomag bevezetése”

„kötelező2”= A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, egyéb digitális tananyagoknak a felhasználása a tanulás folyamatában

„választható1”= Csak azok számára kötelező, akik nem rendelkeznek alapfokú számítógépkezelői ismeretekkel! A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában

tov bbk pz seink
Továbbképzéseink
 • Szövegértés-szövegalkotás 1-4. osztály: 1 fő
 • Szövegértés-szövegalkotás 5-8. osztály: 1 fő
 • Matematika 1-4. osztály: 1 fő
 • Matematika 5-8. osztály: 1 fő
 • Idegen nyelvi programcsomagok

alkalmazása 1-6. osztály: 1 fő

 • IKT- Humán tantárgyak: 1 fő
 • IKT- Természettudományos tantárgyak: 1 fő
 • Differenciált tanulásszervezés: 1 fő
 • Hatékony tanuló megismerési technikák: 2 fő
 • Változáskezelési tréning: 1 fő
 • Projektmenedzsment ismeretek: 1 fő
 • Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az olvasás, írás és számolás tanításában: 1 fő
 • Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése: 2 fő
 • Drámapedagógia az iskolában: 1 fő
 • Multimédiás szoftverek és eszközök alkalmazása a pedagógiai munkában: 3 fő
 • Digitális taneszközök használata a matematikai oktatásban: 1 fő
 • Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT): 6 fő
 • Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban: 2 fő
eszk zhaszn lat
Eszközhasználat
 • Interaktív táblák
 • Laptop-ok
 • Telepített számítógépek ( 3 fix )
 • Nyomtatók, másolók, scannerek
 • Projektorok
 • PenDrive-ok
 • Digitális fényképező, képnyomtató
munkaform k
Munkaformák
 • Kooperatív technikák
 • Csoportmunka
 • Páros munka
 • Frontális osztálymunka
 • Egyéni

V Á L T O Z A T O S S Á G!!!

tanul i fogadtat s
Tanulói fogadtatás
 • Kezdeti rácsodálkozás az újra
 • Aztán: itt is lehet nem dolgozni!
 • Beállás a sorba

- játékosság

- érdekesség

- csoporthatás

- versenyszellem

tan ri v lem nyek
Tanári vélemények
 • MAGYAR
  • Jól előkészített alapozó szakasz 1. osztály
  • Sok írás,- olvasásgyakorlat 5. osztály
 • MATEMATIKA
  • Játékos, tevékenykedtető, sokoldalú megközelítés 1. osztály
  • Mélyebb rögzítés, alkalmazható tudás 5. osztály
 • IDEGEN NYELV 5. osztály
  • Motiváció kialakítása és fenntartása
  • Tanulóközpontú eljárások alkalmazása
 • IKT 5. osztály
  • Új megközelítés a tantárgy tanulásában
  • Erősen motivált diákok
t nyek sz mok
Tények, számok
 • 6 pedagógus
 • 4 kompetencia terület
 • 5 tantárgy
 • 2 osztály
 • 50 aktív diák
 • 780 tanítási óra
 • 840 óra továbbképzés
eredm nyek
EREDMÉNYEK

A GYEREKEK

 • tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, egymás közti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése

A PEDAGÓGUSOK

 • Szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája

AZ ISKOLA

 • Hangulata, légköre, kapcsolata a szülőkkel és a partnerekkel, valamint a munkánkat segítő szakemberekkel

POZITÍVAN VÁLTOZOTT !!

feladataink a k vetkez tan vre
Feladataink a következő tanévre
 • Munkaformák helyes aránya, egyensúlya
 • Mentorokkal való további kapcsolattartás
 • Értékelés „átértékelése”
 • Tanfolyamok hasznosítása
 • Belső képzés
 • Felmenő rendszerű bevezetés
 • Kompetenciaterületek bővítése
 • Programterjesztés