1 / 7

KONDITIONAL (POGOJNIK)

KONDITIONAL (POGOJNIK). TVORBA POGOJNIKA. W ÜRDEN + INFINITIV = KONDITIONAL (“BI”) + (NEDOLOČNIK) =POGOJNIK. UPORABA POGOJNIKA. Namesto würde + haben uporabimo hätte Npr.: Ich würde ein Auto haben = Ich hätte ein Auto Namesto würde + sein uporabimo wäre

strom
Download Presentation

KONDITIONAL (POGOJNIK)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KONDITIONAL(POGOJNIK)

  2. TVORBA POGOJNIKA WÜRDEN + INFINITIV = KONDITIONAL (“BI”) + (NEDOLOČNIK) =POGOJNIK

  3. UPORABA POGOJNIKA • Namesto würde + haben uporabimo hätte • Npr.: Ich würde ein Auto haben = Ich hätte ein Auto • Namesto würde + sein uporabimo wäre • Npr.: Ich würde gern zu Hause sein = Ich wäre gern zu Hause

  4. SPREGANJE GLAGOLOV WÜRDEN(bi) WÜRDE WÜRDEST WÜRDE WÜRDEN WÜRDET WÜRDEN WÄRE (bi bil) WÄRE WÄREST WÄRE WÄREN WÄRET WÄREN • HÄTTE (bi imel) • HÄTTE • HÄTTEST • HÄTTE • HÄTTEN • HÄTTET • HÄTTEN

  5. MODALVERBEN • Modalni glagoli v pogojniku: KÖNNEN-KÖNNTE (bi znal, bi lahko) DÜRFEN-DÜRFTE (bi smel) MÖGEN-MÖCHTE (bi rad) MÜSSEN-MÜSSTE (bi moral) SOLLEN-SOLLTE (naj bi) WOLLEN-WOLLTE (bi hotel)

  6. Übersetze: • Odšel bi v tujino…Ich würde ins Ausland gehen. • Umil bi si zobe. • Poklical bi ženo. • Imel bi 3 otroke. • Peljal bi se z vlakom. • Ko bi vsaj imel novo hišo. • Ko bi starši imeli več časa zame! • Če bi imel veliko denarja, bi si kupil hišo. • Kaj bi naredil, če bi bil milijonar? • Ko me vsaj ne bi bilo tako strah! • Ali bi lahko dobil skodelico kave, prosim?

  7. Primeri z modalnimi glagoli: • Ne bi smel kaditi. • Moral bi iti v šolo. • Ko bi vsaj znal plavati! • Jaz bi moral vstati. • On naj bi govoril nemško. • Ona bi rada še en kozarec piva.

More Related