sociale situatieschets serr resoc meetjesland leiestreek en schelde 2011 2030 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociale Situatieschets SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 2011 - 2030 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociale Situatieschets SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 2011 - 2030

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Sociale Situatieschets SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 2011 - 2030 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Sociale Situatieschets SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 2011 - 2030. Steunpunt Sociale Planning, Provincie Oost-Vlaanderen. Situering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sociale Situatieschets SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 2011 - 2030


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociale situatieschets serr resoc meetjesland leiestreek en schelde 2011 2030

Sociale SituatieschetsSERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde2011 - 2030

Steunpunt Sociale Planning, Provincie Oost-Vlaanderen

situering

Situering

Sociale planning biedt ondersteuning bij het plannen, opvolgen, evalueren van lokaal, regionaal, provinciaal, sectoraal en intersectoraal beleid inzake welzijn en gezondheid.

aanbod organisaties, diensten en voorzieningen

aanbod cijfermateriaal i.h.k.v. beleidsplanning

deskundigheidsbevordering en ondersteuning op maat

De sociale situatieschets biedt vaststellingen en toont tendenzen, maar maakt geen interpretaties.

5 thematische delen

5 thematische delen

Demografie

Doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, personen met een handicap, etnisch-culturele minderheden

Arbeid en tewerkstelling

Wonen

Kwetsbaren

opbouw

Opbouw

Tabellen met indicatoren

Beschrijving van de gebruikte indicatoren

Visualisatie van de indicatoren op kaart

Start vanuit algemeen beeld Oost-Vlaanderen

Inzoomen op regio en/of gemeente

Conclusies

Bronnen

gebiedsindelingen

Gebiedsindelingen

Bron: Dexia, Sociaaleconomische typologie van de gemeenten 2003

s tellingen voor de regio meetjesland leiestreek en schelde
Stellingen voor de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde

“Het bevolkingsaantal stijgt veel minder sterkdan gemiddeld tussen 2010 en 2030 in O-Vlaanderen.”

“Het aantal alleenstaanden t.o.v. het totaal aantal private huishoudens is lager dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

“Het aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs (kleuter, lager, secundair) ligt lager tot veel lager dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

“De activiteitsgraad en de werkzaamheidsgraad ligt hoger dan gemiddeld in O-Vlaanderen. De werkloosheidsheidsgraad en de jobratio ligt lager dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

s tellingen voor de regio meetjesland leiestreek en schelde1
Stellingen voor de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde

“MLS scoort lager tot veel lager dan gemiddeld op het aantal laaggeschoolden en/of langdurig werklozen dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

“Het aantal woongelegenhedengebouwd na 1990 en na 2000 ligt veel hoger dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

“Het percentage onbebouwde oppervlakte ligt hoger dan gemiddeld in O-Vlaanderen.”

deel 1 demografie pg 24 67

Deel 1 Demografie (pg 24-67)

Totale bevolking naar leeftijdsopbouw en geslacht

Bevolkingsaantal evoluties

Evolutie tussen 2000 – 2010 - 2030

Bevolkingsdichtheid

Demografische coëfficiënten

Natuurlijk saldo

Verhuisbewegingen

Private huishoudens en hun kenmerken

Algemeen

Focus op Deinze: alleenstaanden, gezinnen met kinderen en éénoudergezinnen

slide14

ontgroening: = de 0-19 jarigen/totaal van de bevolking ontgroening Daling van het aantal jongeren in een maatschappij (naast, b v, de vergrijzing) vergrijzing: = som(65-69jarigen:100+)/totaal van de bevolking vergrijzing ontwikkeling waarin het aantal van de ouderen in de totale (beroeps)bevolking toeneemt; situatie waarin het aantal ouderen groot is en het aantal jongeren afneemt verzilvering: = 80+/totaal verzilvering groene druk: = 0-19jarigen/som(20-24 jarigen:60-64 jarigen)

Groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

grijze druk: = som(65-69 jarigen:100+)/som(20-24 jarigen: 60-64 jarigen

Grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

witte druk: = 80+/som=(20-24 jarigen:60-64jarigen) Witte druk

ontgroening: = de 0-19 jarigen/totaal van de bevolking ontgroening Daling van het aantal jongeren in een maatschappij (naast, b v, de vergrijzing) vergrijzing: = som(65-69jarigen:100+)/totaal van de bevolking vergrijzing ontwikkeling waarin het aantal van de ouderen in de totale (beroeps)bevolking toeneemt; situatie waarin het aantal ouderen groot is en het aantal jongeren afneemt verzilvering: = 80+/totaal verzilvering groene druk: = 0-19jarigen/som(20-24 jarigen:60-64 jarigen)

Groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

grijze druk: = som(65-69 jarigen:100+)/som(20-24 jarigen: 60-64 jarigen

Grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

witte druk: = 80+/som=(20-24 jarigen:60-64jarigen) Witte druk

Demografie - definities

Ontgroening: de 0-19 jarigen / totaal van de bevolking

Vergrijzing: som (65-69jarigen tm100+) / totaal van de bevolking

Verzilvering 80+ / totaal van de bevolking

Groene druk 0-19jarigen / som (20-24 tm 60-64 jarigen)

Grijze druk som (65-69 jarigen tm100+) / som (20-24 tm 60-64 jarigen)

Witte druk 80+/som (20-24 tm 60-64 jarigen)

slide19

Enkele vaststellingen

 • Waarschoot kent het kleinste aandeel 0 tot en met 18 jarigen in de bevolking.
 • Zulte kent het grootste aandeel bevolking in de beroepsactieve leeftijd.
 • In Sint-Martens-Latem en Lovendegem bevindt zich een relatief laag aandeel van de bevolking in de beroesactieve leeftijd.
 • Eeklo, Lovendegem en Sint-Martens-Latem kennen het grootste aandeel 60-plussers. In Zulte is dit aandeel relatief laag.
 • Het arrondissement Eeklo kent het grootste aandeel oudere populatie in Oost-Vlaanderen (+ 26%).
slide20

Enkele vaststellingen

 • In vrijwel alle gemeenten stijgt het bevolkingsaantal tussen 2010 en 2030, uitgezonderd in Waarschoot, Zomergem, Lovendegem en Sint-Martens-Latem.
 • Sint-Martens-Latem is de gemeente waar de daling van het aantal jongeren (0 tm 18 jaar) het grootste zal zijn.
 • Ondanks de algemene bevolkingstoename neemt de bevolking in de beroepsactieve leeftijd af; de grootste daling merken we op in Waarschoot.
 • De bevolking stijgt het zwakste in het arrondissement Eeklo, bekeken op Oost-Vlaams niveau.
deel 2 doelgroepen

Deel 2 Doelgroepen

1. Kinderen en jongeren

Aantal

Nationaliteit

Demografische coëfficiënten: groene druk en doorstromingscoëfficiënt

Evoluties 2000 – 2010 – 2030

Onderwijssituatie: basis en secundair onderwijs

Aantal leerlingen, leerlingenstromen schoolse vertraging

Kinderopvang: Oost-Vlaanderen en Wetteren

Jongeren met een maatregel

Overzicht aanbod

doelgroepen 2

Doelgroepen (2)

2. Ouderen

Aantal ouderen

Aandeel ouderen / totale bevolking

Bevolkingscoëfficiënten

Evolutie aantal ouderen in verleden en toekomst

Focus op Berlare

Financiële tegemoetkomingen

Focus op regio Waas & Dender: voorzieningsaanbod

doelgroepen 3

Doelgroepen (3)

3. Personen met een handicap (pmah)

Aantal personen met een handicap – Vlaams Agentschap Personen met een Handicap – Directie generaal personen met een handicap

Aantal zorgvragers vs het aanbod per zorgvorm

Minderjarigen, meerderjarigen

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) pmah

geslacht, leeftijd, studieniveau, werkloosheidsduur

Tegemoetkomingen aan pmah

Gerechtigden verhoogde kinderbijslag

Onderwijs: kleuter, lager, secundair

Toegankelijkheid: aangepaste diensten, speelpleinen

doelgroepen 4

Doelgroepen (4)

4. Etnisch-culturele minderheden

Aantal en aandeel niet-Belgen

Nationaliteiten

Nieuwkomers: aantal, aandeel en nationaliteit

Focus op Lokeren

Aantal vreemdelingen / aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)

deel 3 arbeid en tewerkstelling

Deel 3 Arbeid en Tewerkstelling

De arbeidsmarkt in absolute cijfers

De arbeidsmarkt in ratio’s

De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ): evolutie en geslacht

Focus op arrondissement Oudenaarde

Voorstelling, evolutie, geslacht, jongeren, laaggeschoolden, langdurig WZ

deel 4 wonen

Deel 4 Wonen

Evolutie gemiddelde prijs bouwgronden

Evolutie gemiddelde prijs vastgoed

Huurpatrimonium sociaal huurstelsel

Ouderdom van de woningen

Focus op Meetjesland

5.1. korte voorstelling

5.2. Bodembezetting

5.3. Aantal en types woongelegenheden

5.4. Ouderdom van de woongelegenheden

5.5. Eigenaars versus huurder

deel 5 kwetsbaren

Deel 5 Kwetsbaren

 • Inkomens: fiscaal, evolutie 2000-2004-2005-2010
  • Focus op stad Aalst
 • Sociale bijstand
 • Tegemoetkomingen i.h.k.v. gezondheidszorg
 • Huishoudens in een kwetsbaardere positie
  • Alleenstaanden
  • Eénoudergezinnen
  • Kwetsbare huishoudens, focus op Zottegem
  • Geboorten in kansarme gezinnen
 • Laaggeschoolden en langdurig werklozen
 • Niet-Belgen met een nationaliteit bij geboorte van een land met laag of medium HDI
 • Kwetsbaarheid in de schoolsituatie
  • Leerlingenkenmerken in het Gelijke OnderwijsKansen (GOK)
  • Leerlingen met een risicoschoolloopbaan

Voorstelling, evolutie, geslacht, jongeren, laaggeschoolden, langdurig WZ