slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
За вас, кандидат - гимназисти! PowerPoint Presentation
Download Presentation
За вас, кандидат - гимназисти!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

За вас, кандидат - гимназисти! - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

За вас, кандидат - гимназисти!. ГРАФИК. на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2012-2013 г. съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г. и Заповед №РД 09-1251/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката на Република България.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'За вас, кандидат - гимназисти!' - stormy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2012-2013 г. съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г. и Заповед №РД 09-1251/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката на Република България

slide3
Провеждане на тестове по:

Български език и литература 21.05.2012 г.

Математика 23.05.2012 г.

slide4
Приемните изпити – тестове по БЕЛ и математика се състоят от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Изпитите се полагат в училището, в което ученикът завършва седми клас, с външни квестори.
slide5
Обявяване на резултатите от тестовете

до 04.06.2012 г.

в училището, в което ученикът завършва седми клас

slide6
Получаване на служебна бележка 11.06 – 16.07.2012 г.

с оценките от приемните изпити -

в училището, в което ученикът

завършва 7 клас

Подаване на документи за участие 15 – 20.06.2012 г.

в приема на ученици по Наредба №11

от 28.03.2005 г. - в училището гнездо.

Писмено уведомяване

на учениците за допускането им до

участие в приема.

slide7
Обявяване на списъците до 26.06.2012 г.

с приетите ученици на първи

етап на класиране- в

училището гнездо.

Записване на приетите 27 – 29.06.2012 г.

ученици на първи етап на

класиране или подаване на

заявление за участие във

втори етап на класиране -в

училището, където ученикът е приет на първо класиране.

На второ класиране е възможно да се класира отново на

мястотото от първо класиране или на по-горно желание.

Незаписалите се на първо класиране и неподали заявления за второ класиране губят мястото си от първо класиране и не участват автоматично във второ класиране.

slide8
Обявяване на списъците с до 03.07.2012 г.

приетите ученици на втори

етап на класиране

– в училището гнездо.

Записване на приетите ученици 04 – 06.07.2012 г.

на втори етап на класиране

slide9
Обявяване на записалите се до 09.07.2012 г.

ученици и броя на незаетите

места след втори етап на

класиране –

в училището гнездо.

Подаване на документи за 10 – 11.07.2012 г.

участие в трети етап на

класиране

slide10
Обявяване на списъците с до 13.07.2012 г.

приетите ученици на трети

етап на класиране

– в училището гнездо.

Записване на приетите 16 -17.07.2012 г.

ученици на трети етап на

класиране

slide11
Обявяване на записалите До 20.07.2012 г.

се ученици и броя на

незаетите места след трети

етап на класиране

– в училището гнездо.

Попълване на незаетите Определя се от

места след трети етап на директора до

класиране и записване 26.07.2012 г.

slide12
Прием на ученици с хронични заболявания

1. Необходими документи

  • заявление с подредени желания
  • служебна бележка от училището, в което ученикът се обучава, удостоверяваща класа и срочните оценки от първия срок.
  • протокол от ЛКК

2. Срок за подаване на документите в РИО, София-град 3- 21 май

3. Записване насочените ученици в съответното училище - до 25 юни.

slide13
Списък

на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии профилирани паралелки в гимназии или СОУ

1. Болести на нервната система, довели до засягане на горни крайници.

1.1. Детска церебрална парализа, състояния след прекаран енцефалит или миелит и множествена склероза с нормален интелект и наличие на огнищен неврологичен дефицит.

1.2. Прогресивна мускулна дистрофия, вродени миопатии, неврална мускулна атрофия (наследствени сетивно - моторни невропатии), спинална мускулна атрофия.

2. Заболявания на опорно – двигателната система.

2.1. Посттравматични и постоперативни състояния с трайни остатъчни функционални двигателни нарушения на горни крайници.

3. Болести на зрителния анализатор, довели до трайна загуба на зрението.

3.1. Зрителна острота под 0.1.

4. Злокачествени новообразувания – след проведено консервативно или оперативно лечение в стадии на дълготрайна клинична ремисия.

slide14
Честито на приетите и

добре дошли

в

12 СОУ”Цар Иван Асен II”!