Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation

stone-livingston
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
108 Views
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

 2. halogeny

 3. Základní vlastnosti • halogeny • v periodické tabulce prvků VII.A skupina • zástupci: • F fluor • Cl chlor • Br brom • I jod • At astat (radioaktivní)

 4. patří do bloku p prvků – nepřechodné prvky • někdy označovány jako p 5 prvky • do zaplnění valenční vrstvy jim chybí jeden elektron→ velmi ochotně reagují • vyskytují se pouze ve sloučeninách • ve formě dvou atomových molekul Cl2, BR2… • v přírodě nejčastěji ve formě halogenidů: NaCl, KF, CaCl2

 5. největší elektronegativitu v celé PTP má fluor • nemá kladné oxidační číslo • ostatní halogeny mohou mít záporné i kladné oxidační číslo • biogenní prvky • prvky, které se uplatňují na stavbě nebo funkci buněk • reagují s většinou kovů i nekovů

 6. Reakce • s vodíkem • vzniká kyselina • vytěsňování • reakce dvou halogenidů • dochází k vytěsnění těžšího(s vyšším protonovým číslem) prvku lehčím (s nižším oxidačním číslem)

 7. Příprava a výroba • volné halogeny se připravují z halogenidů nebo halogenovodíkům • průmyslová výroba • elektrolýza solanky (roztok chloridu sodného)

 8. Vlastnosti • charakteristicky zapáchající látky • tvoří dvou atomové molekuly • barevné látky • F2 světle žlutý plyn • Cl2 žlutozelený plyn • Br2hnědý kapalina • I2fialový pevná látka

 9. Výskyt a použití • FLUOR F2 • v přírodě se vyskytuje jako nerost • kazivec (flourit) CaF2 • kryolit Na3AlF6 • fluorapatit 3 Ca3(PO4)2 ∙ CaF2 • důležitý prvek pro tvorbu kostí a zubní skloviny • leptání skla (HF) • kryolit- přísada při výrobě hliníku (snižuje teplotu tání) • organická chemie: • teflon, freony, pěnící činidlo při výrobě polyuretanů, polystyrenu

 10. Chlor Cl2 • v přírodě se vyskytuje ve formě nerostů rozpuštěných v mořské vodě nebo ve vodě některých vnitrozemských jezer • halit (kuchyňská sůl) • anorganická chemie • HCl • HClO4 • jedna z nejsilnějších kyselin • používá se v organické syntéze • HClO3 • Travex- přípravek na hubení hmyzu • domácí pyrotechnika • organická chemie • DDT • PVC

 11. BromBr2 a jod I2 • v přírodě doprovází sloučeniny chloru, ale ve velmi nízkých koncentracích • bromid stříbrný AgBr • využití v černobílé fotografii • roztok jodu v alkoholu • Lugolovo činidlo-důkaz škrobu • tyroxin • hormon štítné žlázy, který obsahuje jod • dezinfekční činidlo • jodová tinktura • Betadine

 12. Obrázky • Elektrolýza solanky • FTP.MGO.OPAVA.CZ. kovy [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: ftp.mgo.opava.cz • brom, jod: • CHEMICKEPRVKY.EUWEB.CZ. halogeny [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://chemickeprvky.euweb.cz/halogeny.htm • chlor • WIKIPEDIA. chlor [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlor_1a.jpg • halit • WIKIPEDIE. Halit[online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Halit • tyroxin • WIKIPEDIE. tyroxin [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:(S)-Thyroxine_Structural_Formulae.png • zdroje • WIKIPEDIE. Fluor[online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor

 13. Lugolůvroztok • ZŠ LETOHRAD. Domácí pokusy z chemie [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus31.htm • Betadine • PITY WEB. Ošetření drobných poranění a ran po kousnutí u křečíků [online]. [cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.pitynka.estranky.cz/clanky/zdravotni-problemy/osetreni-drobnych-poraneni-a--ran-po-kousnuti-u-kreciku.html