Câu Truyện Con Chim Ưng…
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Câu Truyện Con Chim Ưng…. Bản văn này do Mike biên tập: ruppi_scifi@yahoo.de. The eagle has the longest life-span of its’ species Chim ưng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó. It can live up to 70 years Nó có thể sống tới 70 tuổi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stone-larsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C u truy n con chim ng

Câu Truyện Con Chim Ưng…

Bản văn này do Mike biên tập:

ruppi_scifi@yahoo.de


C u truy n con chim ng

The eagle has the longest life-span of its’ species

Chim ưng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó


C u truy n con chim ng

It can live up to 70 years

Nó có thể sống tới 70 tuổi

But to reach this age, the eagle must make a hard decision.

Nhưng để đạt tới tuổi này, chim ưng phải lấy một quyết định khó khăn.


C u truy n con chim ng

In its’ 40’s

Vào những năm 40

Its’ long and flexible talons can no longer grab prey which serves as food

Các móng vuốt dài và dẻo của nó không còn có thể quắp lấy con mồi dùng làm lương thực được nữa.


C u truy n con chim ng

Its’ long and sharp beak becomes bent

Chiếc mỏ dài và sắc của nó đã bị cong lại


C u truy n con chim ng

Its’ old-aged and heavy wings, due to their thick feathers,

become stuck to its’ chest and make it difficult to fly.

Đôi cánh già nua và nặng nề, do bộ lông dày,

đã dính vào ngực nó, khiến nó bay vất vả


C u truy n con chim ng

Then, the eagle is left with only two options: feathers, die or go through a painful process of change which lasts 150 days.

Như thế, chim ưng bị bỏ mặc với hai chọn lựa mà thôi: chịu chết hoặc đi qua một tiến trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày.


C u truy n con chim ng

The process requires that the eagle fly feathers,

to a mountain top and sit on its’ nest.

Tiến trình đó đòi buộc chim ưng bay lên một đỉnh núi và ngồi vào tổ của nó.


C u truy n con chim ng

There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out.

Tại đó, chim ưng gõ mỏ vào một tảng đá cho tới khi làm gãy mỏ ra.


C u truy n con chim ng

After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back and then it will pluck out its’ talons.

Saukhiđãbẽgảymỏ, chimưngchờchomộtcáimỏkhácmọcra, rồinósẽbẻgãycácmóngvuốt.


C u truy n con chim ng

When its’ new talons grow back, the eagle starts plucking its’ old-aged feathers.

Saukhicácmóngvuốtmớiđãmọclại, chimưngbắtđầunhổcáclônggiàđi.


C u truy n con chim ng

And after its’ old-aged feathers.five months, the eagle takes its’ famous flight of rebirth and lives for

Và sau năm tháng, chim ưng bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống

30 more years

thêm 30 năm nữa


C u truy n con chim ng

Why is change needed its’ old-aged feathers.?

Tại sao thay đổi lại cần thiết?

Many times, in order to survive

we have to start a change process.

Nhiều lần, để có thể tồn tại

chúng ta phải bắt đầu một tiến trình thay đổi.

We sometimes need to get rid of old memories, habits and other past traditions.

Đôi khi chúng ta cần loại bỏ những ký ức, những thói quen già cỗi và những truyến thống quá khứ khác.

Only freed from past burdens,

can we take advantage of the present.

Chỉ khi đã thoát khỏi các khối nặng quá khứ, chúng ta mới có thể tận dụng hiện tại.


C u truy n con chim ng

Xin vui lòng chia sẻ its’ old-aged feathers.

với các bạn hữu

Cám ơn

Dịch từ bản Anh ngữ: Têrêsa Ngọc Nga, 20-8-2009