2007 08 1387
Download
1 / 19

دســتاورد ها د افغانستان بانک 2007/08 ( 1387 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

دســتاورد ها د افغانستان بانک 2007/08 ( 1387 ). فرزانه رشید رحیمی مشاور رئیس کُل دافغانستان بانک. معرفی. پلان استراتیژیک دافغانستان بانک قوانین مربوط به سکتور مالی رشد وانکشافات سکتور مالی سیاست پولی و منحنی تورم پولی ذخایر اسعاری دافغانستان بانک ارزش گذاری، تثبیت و تصنیف فلزات نجیبه

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دســتاورد ها د افغانستان بانک 2007/08 ( 1387 )' - stone-graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 08 1387

دســتاورد هاد افغانستان بانک2007/08 (1387)

فرزانه رشید رحیمی

مشاور رئیس کُل

دافغانستان بانک


معرفی

 • پلان استراتیژیک دافغانستان بانک

 • قوانین مربوط به سکتور مالی

 • رشد وانکشافات سکتور مالی

 • سیاست پولی و منحنی تورم پولی

 • ذخایر اسعاری دافغانستان بانک

 • ارزش گذاری، تثبیت و تصنیف فلزات نجیبه

 • اداره معلومات قروض

 • انستتیوت مالی و بانکی افغانستان

 • اداره بیمه سپرده های افغان (ADIC)

 • کمیته حل منازعات مالی

 • برنامه های رشد ظرفیت های داخلی دافغانستان بانک

  - عصری سازی سیستم بانکداری مرکزی (CBS)

  - اداره خطرات مالی

  - رشد ظرفیت های منابع بشری و اصلاحات اداری


پلان استراتیژیک پنج ساله

 • پلان استراتیژیک ترتیب و درسال 1387 (2008) توسط شورای عالی دافغانستان بانک منظور گردید.

 • این پلان شامل پنج اصول ستراتیژیک ذیل میباشد: بهبود موثریت سیاست پولی، توسعه وساطت مالی، بهسازی مدیریت معلوماتی، تسریع ارتقأ ظرفیت ها، ترویج یک ادارۀ سالم ومتحد

 • این پلان درتطابق با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تنظیم گردیده است

 • پلان های کاری جامع و بودجه د افغانستان بانک در روشنی پلان استراتیژیک ترتیب گردیده است


قوانین مربوط به سکتور مالی

 • قوانینی که معاملات مالی را حمایت مینمایند، تسوید و به پارلمان ارایه گردیده اند. بعضی از این قوانین در حال تطبیق قرار دارند:

  • قانون معاملات تضمینی اموال غیرمنقول (قانون رهن)

  • قانون معاملات تضمینی اموال منقول

  • قانون اسناد قابل معامله

  • قانون اجاره

  • اداره بیمه سپرده های افغان

  • قانون بانکداری اسلامی


رشد سکتور مالی

 • 17 بانک تجارتی جواز فعالیت دریافت نموده اند

 • مجموع دارائی های سیستم بانکی درماه جنوری 2009 به 125.76 میلیارد افغانی (2.41 میلیارد دالر) بالغ گردیده که نشاندهنده 66.5 درصد افزایش از ماه جنوری 2008 میباشد

 • مجموع قرو ض ناخالص (Loans portfolio) درماه جنوری 2009 به 51.95 میلیارد افغانی (1 میلیارد دالر) رسیده که نشاندهنده 37 درصد افزایش از جنوری 2008 میباشد

 • سپرده ها، جز اساسی بدهیات به 100.4 میلیارد افغانی ( 2 میلیارد دالر) درجنوری 2009 میرسید که نشاندهنده 69 درصد افزایش از جنوری 2008 میباشد

 • سیستم بانکی کشور بطور خوب سرمایه گذاری گردیده و مفاد آور میباشد

 • این بانک ها با عث ایجاد تقریباً 5000 شغل در سطح کشور گردیده اند


سیاست پولی و منحنی تورم پولی

 • اهداف: حفظ تورم پولی به سطح پائین

 • صندوق وجهی بین المللی ضوابطی را تحت برنامه کاهش فقر وتسهیل رشد اقتصادی (PRGF) برای دافغانستان بانک تعین نموده است (سقف برای پول در جریان، سقف پول احتیاطی (Reserve money) ، که خوشبختانه دفبانک هر دوی آنها را بدست آورده است)

 • نرخ تورم از سال گذشته از 40 درصد به 8.9 درصد کاهش یافته است

 • دافغانستان بانک نرخ مبادله افغانی را در سطح قابل قبول ثابت نگهداشته و از نوسانات حاد در آن جلو گیری بعمل میاورد

 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار الی ماه مارچ 2009 به 20 میلیارد افغانی افزایش یافته است.


ذخایر اسعاری د افغانستان بانک

 • مجموع ذخایر اسعاری افغانستان بارشد بیش از 50 درصد درماه مارچ 2009 به 3.6 میلیارد دالر بالغ گردیده است

 • د افغانستان بانک بمنظور تامین ثبات در پول افغانی و ثبات در نرخ مبادله افغانی 1.4 میلیارد دالر امریکائی را طی سال 1387 بفروش رسانیده است

 • عواید حاصله از اسعارخارجی د افغانستان بانک دربانکهای خارجی به 61 میلیون دالر الی ختم سال روان بالغ گردیده است


اداره معلومات قروض

 • موجودیت چارچوب معلوماتی بنیادی، اصل مهمی برای ایجاد سکتور بانکی با ثبات و برای انتقال از وثیقه های فزیکی بطرف وثیقه های معتبر

 • کمبود چهار چوب معلوماتی موثر

 • د افغانستان بانک تدابیر برای ایجاد اداره معلوماتی قروض را در ماه سپتامبر 2008 اتخاذ نمود

 • اداره معلوماتی قروض درمدت یک سال به فعالیت آغاز خواهد نمود


انستتیوت مالی و بانکداری افغانستان

 • ضرورت فزاینده برای رشد ظرفیت ها در سکتور مالی با عث ضرورت برای تاسیس انستیتوت بانکداری گردید.

 • در مرحله اول این انستتیوت در بخشی از تعمیر بانک ملی که به کرایه اخذ گردیده است به منظور: (1) ارتقای سطح دانش ومهارت ها برای مامورین بخش امانات، مدیران، مامورین بخش وثیقه ها، ماهرین مالی و اداره کنندگان و (2) راه اندازی تحقیقات و ترویج بحث وگفتگوها درمورد مسایل سیاست های سکتور مالی بمنظور حمایت از رشد اقتصادی و سکتور مالی به فعالیت آغاز خواهد نمود

 • انستیتوت بانکدرای جز پروژه بانک جهانی بوده و الی اواسط سال 2009 به فعالیت آغاز خواهد نمود


اداره بیمه سپرده های افغان افغانستان(ADIC)

 • اهداف: تحفظ سپرده گذاران در صورت ورشکسته شدن نهاد های مالی و افزایش اعتماد سپرده گذاران بالای سیستم بانکداری کشور

 • با سرمایه ابتدائی 30 میلیون دالر امریکائی توسط مجلس وزرا تصویب گردید

 • واحد ادراه بیمه سپرده های افغان در ساختار دافغانستان بانک تاسیس گردیده، مسوده قانون آن آماده و هنگامیکه به فعالیت آغاز نمود، بشکل مستقل خواهد بود.


کمیسیون حل منازعات مالی افغانستان

 • طبق ماده 106 قانون دافغانستان بانک ”کمیسیونی برای حل منازعات مالی تاسیس گردد تا منازعات مالی را بشکل مصالحت آمیز پیش از ارجاع آن به محکمه حل نماید“ کمیسیون مذبور درماه مارچ 2008 تاسیس گردید.

 • کمیسیون حل منازعات مالی درراه رشد ظرفیت دافغانستان بانک، مقامات نظارتی افغان تلی کام وافراد کلیدی سیستم قضائی کارنموده و آنها را درمورد مفهوم، هدف و طرز فعالیت این کمیسیون مطلع میسازد


ارزش گذاری، تثبیت و طبقه بندی فلزات نجیبه

 • بتاسی از حکم شماره 7166 مورخ 13 حوت 1386 مقام ریاست جمهوری افغانستان ذخایر فلزات نجیبه موجود در ذخایرعمومی دافغانستان بانک در ارگ ریاست جمهوری که از مدت شصت سال بدینسو تثبیت و طبقه بندی نگردیده بود مورد ارزش گذاری وصنفبندی قرار گرفته و درج کامپیوتر گردید

 • درنتیجه مشخصات فلزات نجیبه رسماً تثبیت، طبقه بندی و تائید گردیده و در صورت حسابات بانک مرکزی انعکاس یافته است


برنامه های دافغانستان بانک در مورد ارتقای ظرفیت های داخلی

عصری سازی سیستم بانکداری مرکزی

 • انعکاس دادن معاملات بطور همزمان

 • درحال حاضر سیستم بانکداری مرکزی درمرکز و 20 نمایندگی های دافغانستان بانک فعال میباشد

 • 500 تن از کارمندان دافغانستان بانک درمورد سیستم بانکداری مرکزی آموزش دیده اند

 • عصری سازی سیستم حسابداری پروسه گزارش دهی داخلی را تسهیل نموده وزارت مالیه و دیگر جوانب ذیدخل را قادر به دسترسی به حسابات شان از طریق انترنت میسازد


برنامه های دافغانستان بانک در مورد ارتقای ظرفیت های داخلی (ادامه..)

عصری سازی سیستم حسابداری

 • عدم ارائه نظریات توسط مفتشین خارجی (KPMG) درسال 1385 (07-2006)

 • گزارش مالی دفبانک طی سال 1386 بهبود یافته و مفتشین (ادیتوران) نظر با ملا حظات را ارئه کردند

 • صورت حسابات بانک مرکزی تحت بررسی و تفتیش بوده، تلاش ها برای از بین بردن نظر با ملاحظات qualified opinion صورت گرفته است


برنامه دافغانستان بانک در مورد ارتقای ظرفیت های داخلی (ادامه..)

 • انتقالات بین المللی با استفاده از شبکه بین المللی سویفت (SWIFT) صورت میگیرد، انتقالات بین نمایندگی های دافغانستان بانک با استفاده از برنامه AFTS صورت میگیرد، تصفیه و تسویه بین البانکی با استفاده از برنامه ACSS صورت میگیرد

 • به تعداد 780 پایه کمپیوتر درتمام نمایندگیها و دفتر مرکزی د افغانستنان بانک مورد استفاده قرار دارد

 • ارتباط بین مرکز و 40 نمایندگیهای د افغانستان بانک از طریق ستلایت (VSAT) ویا انترنت برقرار گردیده است


اداره خطرات مالی ارتقای ظرفیت های داخلی

 • مدیریت ادره خطرات مالی درجریان سال 1387 (09/2008) با استفاده از بهترین تجارب بین المللی تاسیس گردیده و مقررات لازمی در ساحات مختلف مانند خطربازار، خطر قروض، خطر عملیاتی و خطر سیالیت توسط شورای عالی د افغانستان بانک تصویب گردیده است.


برنامه های د افغانستان بانک درمورد رشد ظرفیت های داخلی

 • رشد ظرفیت های منابع بشری

  • تعداد قابل ملاحظۀ ماهرین جوان، باتجربه و با تحصیلات عالی براساس شایستگی و لیاقت شان جذب گردیده اند

  • بیش از یک هزار تن ازکارمندان د افغانستان بانک در برنامه های آموزشی درداخل وخارج کشور اشتراک نموده اند

  • دربخش اول برنامه اصلاحات اداری، 545 تن از کارمندان د افغانستان بانک بشکل داوطلبانه تقاعد شان را اخذ نموده اند

  • اخیراً یک تعداد از نمایندگی های د افغانستان بانک در کابل با هم مدغم گردیده اند

  • حدود بیست پروژه بازسازی و نوسازی تعمیرات د افغانستان بانک در سرتاسر کشور راه اندازی گردیده است


نتیجه گیری درمورد رشد ظرفیت های داخلی

 • د افغانستان بانک در تطبیق پلان استراتیژیک که حاوی یک سلسله فعالیت های وسیع و همه جانبه در راستای ایجاد سکتور مالی مناسب وبا ثبات میباشد متعهد است.

 • بررسی و ارزیابی پیشرفت ها در راه نیل به اهداف تعیین شده در پلان استراتیژیک

 • بانک مرکزی با استفاده از سیاست پولی مناسب، وساطت مالی موثر، ادره معلوماتی خوب، تسریع ظرفیت سازی و ارتقای ادارۀ گروهی خوب در راه بهسازی یک سکتور بانکی نیرومند کار خواهد نمود


پایان درمورد رشد ظرفیت های داخلی

تشکر


ad