program operacyjny kapita ludzki n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Kontraktowanie System dokumentów OnLine. Dokumenty kontraktowe. FORMULARZ KONTRAKTOWY Cz. 1 – obowiązkowa dla wszystkich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny Kapitał Ludzki' - stew


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program operacyjny kapita ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

dokumenty kontraktowe
Dokumenty kontraktowe

FORMULARZ KONTRAKTOWY

Cz. 1 – obowiązkowa dla wszystkich

Cz. 2 – wypełniana tylko, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do treści wniosku

ZAŁĄCZNIKI

ANKIETA BANEFICJENTA UMOWY

formularz kontraktowy cz 1
Formularz kontraktowy – cz. 1
 • Informacje ogólne – oświadczenie Beneficjenta
 • Harmonogram działań – daty rozpoczęcia i zakończenia projektu
 • Wstępna lista grup uczestników
 • Dofinansowanie w rozbiciu na poszczególne grupy i całkowity budżet projektu (kwoty cząstkowe podane w EUR, kwoty całkowite podane w EUR i przeliczone na PLN po wskazanym kursie)
 • Informacje o numerze konta (rachunek w PLN)
 • Oświadczenie VAT
 • Zobowiązanie w sprawie ewidencji księgowej
 • Oświadczenie w sprawie przygotowania uczestników

Podpisy pełnej reprezentacji prawnej

formularz kontraktowy cz 2
Formularz kontraktowy – cz. 2
 • Wypełniany jeśli zaszły zmiany w stosunku do wniosku
 • Streszczenie projektu z uwzględnieniem zmian merytorycznych +uzasadnienie zmian i ocena wpływu na podstawowe założenia projektu
 • Lista instytucji partnerskich, jeśli zmienił się skład grupy partnerskiej
 • Zmiany nie mogą doprowadzić do zmiany podstawowych założeń

projektu

 • FRSE może nie wyrazić zgody na zmiany
za czniki
Załączniki
 • Zgodnie z listą dokumentów wymienionych w Formularzu kontraktowym, w zależności od typu instytucji
 • PEŁNOMOCNICTWO

W treści pełnomocnictwa wystawionego przez reprezentację organu prowadzącego powinien znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu Dyrektora (imię i nazwisko) instytucji wnioskującej do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej oraz do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu nr …., pod tytułem …. w ramach realizowanego przez FRSE w Warszawie projektu systemowego EFS, PO KL pt: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

ankieta beneficjenta umowy
Ankieta Beneficjenta Umowy

Wybór opcji z Organem Prowadzącym lub bez

 • Dane Adresowe Beneficjenta, prawny przedstawiciel
 • Dane Organu Prowadzącego, prawny przedstawiciel
 • Dane bankowe (konto w PLN, konto Organu Prowadzącego)
 • Podpis przedstawiciela prawnego
 • Wypełniana w systemie dokumentów OnLine FRSE
system dokument w frse online
System dokumentów FRSE OnLine
 • Logowanie do systemu dokumentów OnLine FRSE przy pomocy otrzymanego hasła i z podaniem adresu e-mail na stronie http://online.frse.org.pl
 • Należy wybrać program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL)
 • Służy do składania i odbierania dokumentów od FRSE na potrzeby realizacji projektu, np:
 • Ankieta Beneficjenta Umowy;
 • Umowa finansowa (wystawiana przez opiekuna projektu);
 • Formularz PEFS 2007 – PO KL.
pefs podsystem monitorowania europejskiego funduszu spo ecznego 2007
PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą:

 • Umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczestników, jak i instytucji)
 • Analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników
 • Sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie)
 • Przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności wsparcia objętego dofinansowaniem
pefs podsystem monitorowania europejskiego funduszu spo ecznego 20071
PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
 • Obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE w momencie podpisywania umowy z uczestnikiem
 • Należy złożyć dokument Formularz PEFS 2007 – PO KL tyle razy ile jest grup uczestników w projekcie
 • Składa się wyłącznie drogą elektroniczną
 • Składa się jednorazowo – nie ma możliwości korekty
 • Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól w Formularzu PEFS 2007 - PO KL
ad