slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Средно општинско училиште PowerPoint Presentation
Download Presentation
Средно општинско училиште

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Средно општинско училиште - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Средно општинско училиште. СОУ „Таки Даскало“ - Битола. Таки Даскало. Општина Битола. Р. Македонија. СОУ „Таки Даскало“ ул. „Борис Кидрич“ бр.37 Битола, Р. Македонија тел: 047 235 788; факс: 047 220 192 e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk. СОУ „Таки Даскало“ - Битола.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Средно општинско училиште' - steven-short


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Средно општинско училиште

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

Таки Даскало

Општина Битола

Р.Македонија

slide2

СОУ „Таки Даскало“

ул. „Борис Кидрич“ бр.37

Битола, Р. Македонија

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192

e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide3

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide4

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide5

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide6

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide7

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide8

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide9

ПРОЗОРЕЦ КОН ТВОЈАТА ИДНИНА

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide10

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

СТРУЧНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Да се родев подоцна ќе учев во „Таки Даскало“ ама ќе има и други како мене во Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide11

Социјални компетенции и претприемништво

Јазични и комуникациски

вештини

ИКТ писменост

Природно – математички знаења

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Природно-математичко

Општествено хуманистичко

Јазично уметничко

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide12

Конфекционира

Дизајнира

Моделира

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕКСТИЛНА СТРУКА

Конфекциски техничар

Конфекционер

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide13

Истражува

Преработуваа

Експлоатира

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКА СТРУКА

Геолошко-рударски техничар

Ракувач со рударски машини

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide14

Обликува

Пакува

Умножува

ГРАФИЧКА СТРУКА

Графички техничар

Печатар

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide15

Премерува

Скицира

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

Геодетски техничар

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide16

Складира

Регулира

Транспортира

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Техничар за патен сообраќај

Техничар за транспорт и шпедиција

Возач - инструктор

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide17

ОСПОСОБУВАМЕ

граѓани кои самостојно мислат

донесуваат одлуки

соработуваат со други

планираат

го градат својот развој

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

slide18

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

човекови права и верско уверување

почитување на индивидуалноста

можностите и потребите на учениците

соодветни курикулуми

развој на европска димензија

интердисци-плинарност

почитување на националниот идентитет

разновидна комуникација

форми и методи на учење

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

slide19

Приоритети

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide20

Главна цел

градење образование по моделот на новото европско образование втемелено на четири столба

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide21

Услови за изведување на наставниот процес

Училишен простор и опрема

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide22

Услови за изведување на наставниот процес

Училишен простор и опрема

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide23

ВОЛОНТЕРСКИ КЛУБ „Тереза Фердинанди Литовска“

МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОЕКТИ

Едукативни работилници

Креативни работилници

Хуманитарни акции

Придонес при организирање

јавни манифестации

МАССУМ-олимпијада

Спортски гимназијади

Образовно рандеву

  • Еко- проект

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

slide24

УЧИЛИШЕН ВЕСНИК

СТРУЧЕН БИЛТЕН НА НАСТАВНИЦИТЕ

ЗБОРНИК НА НАУЧНИ ТРУДОВИ

ТВОРЕШТВО

  • ЗБОРНИК
  • РАЗГЛЕДИ
  • СЛОВО

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

  • КАКО ЗА ПОЧЕТОК

Училишни изданија

slide25

Дубровник

Прага

Сараево

Задар

Белград

Истанбул

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

Загреб

Риека

Љубљана

Едрене

Штраконице

Меѓународна соработка

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk

slide26

СОУ „Таки Даскало“ - Битола

тел: 047 235 788; факс: 047 220 192; e_mail: takidaskalo@gmail.com; www.takidaskalo.edu.mk