100 filosofi psykologi och 200 religion n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
100 Filosofi & psykologi och 200 Religion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

100 Filosofi & psykologi och 200 Religion - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

100 Filosofi & psykologi och 200 Religion. Introduktion. Mål. Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200 Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 100-299

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '100 Filosofi & psykologi och 200 Religion' - steven-goff


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Mål

Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 100 och 200

Kunna välja rätt nummer utifrån användning av prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 100-299

Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanmärkningar och/eller tilläggstabeller under 100-299

struktur 100 1
Struktur 100 (1)

100 Filosofi (standardindelningar)

110 Metafysik (t.ex. ontologi, kosmologi)

120 Kunskapsteori (t.ex. kausalitet, jaget, mänskligheten)

130 Parapsykologi & ockultism (t.ex. drömmar, grafologi, frenologi)

struktur 100 2
Struktur 100 (2)

140 Särskilda filosofiska skolor (t.ex. idealism, humanism, panteism)

150 Psykologi (t.ex. sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, drifter; mentala processer, intelligens; undermedvetna, förändrade medvetandetillstånd; utvecklingspsykologi, differentiell, jämförande och tillämpad psykologi)

160 Logik (t.ex. deduktion, felslut, syllogismer, hypoteser, analogi)

struktur 100 3
Struktur 100 (3)

170 Etik (t.ex. inom politik, yrken, sexualitet och reproduktion, konsumtion)

180 Antik, medeltida och österländsk filosofi (indelad geografiskt, kronologiskt)

190 Modern västerländsk filosofi (indelad geografiskt)

filosofi exempel 1
Filosofi – exempel 1
 • Representational mind : a study of Kant's theory of knowledge 121.092121 Kunskapsteori (epistemologi)092 T1 – Biografi Klassificera kritik av enskilda filosofers tankar inom ett särskilt ämne med ämnet plus notation —092 från tabell 1, t.ex. kritik av Kants teori av kunskap 121.092.

Ämnesord och genrebeteckningar

Kant, Immanuel, 1724-1804

Kunskapsteori historia 1700-talet

filosofi exempel 2
Filosofi – exempel 2
 • Kant and the early moderns193190 Modern västerländsk och övrig icke-österländsk filosofi193 *Tysklands och Österrikes filosofiStandardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken. *Använd ej notation —09 från tabell 1Inget tillägg för person

Innehåll: Introduction / Daniel Garber and Béatrice Longuenesse -- Kant's "I think" versus Descartes' "I am a thing that thinks" / Béatrice Longuenesse -- Descartes' "I am a thing that thinks" versus Kant's "I think" / Jean-Marie Beyssade -- Kant's critique of the Leibnizian philosophy : contra the Leibnizians, but pro Leibniz / Anja Jauernig -- What Leibniz really said? / Daniel Garber -- Kant's transcendental idealism and the limits of knowledge : Kant's alternative to Locke's physiology / Paul Guyer -- The "sensible object" and the "uncertain philosophical cause" / Lisa Downing -- Kant's critique of Berkeley's concept of objectivity / Dina Emundts -- Berkeley and Kant / Kenneth P. Winkler -- Kant's Humean solution to Hume's problem / Wayne Waxman -- Should Hume have been a transcendental idealist? / Don Garrett.

filosofi exempel 3
Filosofi – exempel 3
 • Habermas : introduction and analysis193
 • On the logic of the social sciences / Jürgen Habermas 300.1Filosofi och teori om ett särskilt ämne klassificeras under respektive ämne ofta med tillägg från T1, t.ex. 01
150 psykologi
150 Psykologi

150 Psykologi

152 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter

153 Medvetna mentala processer och intelligens

154 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer

155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi

156 Jämförande psykologi

158 Tillämpad psykologi

[151] och [159]

psykologi p andra st llen n 150 1
Psykologi på andra ställen än 150 (1)

T1—019 Psykologiska principer

Används endast för tillämpning av individuell psykologi, ej för tillämpning av socialpsykologi

Omfattar psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen

Klassificera socialpsykologi under 302

Klassificera psykologiska aspekter vid inlärning av särskilda ämnen inom primärutbildning under 372.3-372.8

Klassificera tvärvetenskapliga verk om psykologi under 150

psykologi p andra st llen n 150 2
Psykologi på andra ställen än 150 (2)

Exempel

401.9 Språkpsykologi

4(00) Språkvetenskap

 • Psykologiska principer

Standardindelningen 019 är ofta modifierad, t.ex.

801.92 Litteraturpsykologi

302 social interaktion
302 Social interaktion

Klassificera här psykologiska principer för sociologi, mellanmänskliga relationer, socialpsykologi

Klassificera socialpsykologi för en särskild omständighet med omständigheten, t.ex. socialpsykologi för etniska grupper 305.8

Se även 155.92 för den sociala miljöns effekt på enskilda;

Se även 158.2 för individuella aspekter av mellanmänskliga relationer.

prioritetstabell f r 150
Prioritetstabell för 150

Anlagstest153.94

Jämförandepsykologi156

Undermedvetnaochförändrademedvetandetillståndoch processer 154

Differentiellpsykologiochutvecklingspsykologi155

Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 152

Mentala processer ochintelligens153 (utom153.94)

Tillämpadpsykologi158

155 differentiell psykologi och utvecklingspsykologi
155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi

155.2 Personlighetspsykologi

155.3 Könspsykologi och könens psykologi

155.4-155.6 Särskilda åldrars psykologi

155.7 Evolutionär psykologi

155.8 Etnopsykologi och kulturpsykologi

155.9 Miljöpsykologi

prioritetstabell f r 155
Prioritetstabell för 155

Särskilda situationers påverkan 155.93

Särskilda åldrars psykologi 155.4-155.6

Etnopsykologi och kulturpsykologi 155.8

Evolutionär psykologi 155.7

Miljöpsykologi 155.9 (utom 155.93)

Könspsykologi, psykologi om personer utifrån genus, kön, sexuell läggning 155.3

Personlighetspsykologi 155.2

till ggstabell under 155 utdrag
Tilläggstabell under 155 (utdrag)

2 Sensorisk perception, rörelse, känslor, fysiologiska drifter

3 Medvetna mentala processer och intelligens

8 Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi

82 Personlighetspsykologi

89 Miljöpsykologi

8904 Speciella ämnen inom miljöpsykologi

89042 Stress

891-896 Speciella ämnen inom miljöpsykologi

9 Tillämpad psykologi

exempel grupp mne 1
Exempel Grupp + ämne (1)

Malhotra, Ashok

Child man : the self-less narcissist / Ashok Malhotra

Ämnesord:

 • Narcissism
 • Emotional maturity in men
 • Mahābhārata -- Characters -- Psychology
exempel grupp mne 11
Exempel Grupp + ämne (1)

Malhotra, Ashok

Child man : the self-less narcissist / AshokMalhotra

155.33224

155.332Män – psykologi

2 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter (från tilläggstabell under 155)

4 Känslor (från 152.4 enligt anvisning i tilläggstabellen)

200 1
200 (1)

201–209 Särskilda aspekter på religion (t.ex. doktriner, tillbedjan, religiös utbildning)

210 Religionsfilosofi och religionsteori (t.ex. existens, Guds attribut; skapelse; naturvetenskap & religion; mänsklighet)

220 Bibeln (omfattar apokryfer och pseudepigrafer)

200 2
200 (2)

230 Kristendom(t.ex. frälsning, eskatologi, trosbekännelser)

240 Kristen moralisk och uppbyggande teologi (t.ex. kristen etik, uppbyggelselitteratur, bruk av konst, familjeliv)

250 Lokala kristna kyrkan och kristna religiösa ordnar (t.ex. predikan, kyrkoadministration, själavård)

260 Kristen socialteologi och kyrkoteologi (t.ex. offentlig tillbedjan, sakramenten, mission)

200 3
200 (3)

270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendomen(t.ex. kristendomens historia, kyrkohistoria, kyrkofäder)

280 Samfund och sekter i kristna kyrkan

290 Övriga religioner

Notationsstrukturen gynnar kristendom

Alternativ 200 utgiven 2012: Kronologisk/regional struktur för 200 baserad på de översta nivåerna i UDK:s indelning för religion.

struktur 200
Struktur 200
 • Allmänna verk om kristendom 230
 • Allmänna verk om hinduism 294.5

Men specifika koder går att bygga även för religionerna i 290:

 • Hinduiska begravningsceremonier 294.5388
 • Kristna begravningsceremonier 265.85
prioritetstabell exempel
Prioritetstabell - exempel

230–280 Kristendom

Särskilda ämnen 220-260

Förföljelser i allmän kyrkohistoria 272

Doktrinära strider och heresier i allmän kyrkohistoria 273

Religiösa sammanslutningar och ordnar i kyrkohistoria 271

Samfund och sekter i den kristna kyrkan 280

Indelning av kristendom och den kristna kyrkan efter

världsdel, land, ort 274-279

Historia, geografisk aspekt, biografi gällande kristendom 270

(utom 271-279)

kristendom exempel 1 1
Kristendom – exempel 1 (1)

Anglican theology 230.3

SAO: Church of EnglandTeologi – historia - Storbritannien

Indexingångar:

Church of England 283.42Church of England—teologi 230.3Teologi—kristendom 230

kristendom exempel 1 2
Kristendom – exempel 1 (2)

Anglican theology 230.3

230 Kristendom (Klassificera här teologi)

3 Anglikanska kyrkan (från 284.3 enligt anvisning under

230.1-230.9 Doktriner (lärosatser) inom särskilda samfund och sekter)

kristendom exempel 2 1
Kristendom – exempel 2 (1)

Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922

SAO: Herdaminnen – Svenska kyrkan – Lunds stift

Indexingångar:

Lutherska kyrkor 284.1Präster—kristna—biografi 270.092Präster—kristna—särskilda samfund—biografi 280Samlingsbiografier T1—0922Skåne län T2—4861Blekinge län T2—4862

kristendom exempel 2 2
Kristendom – exempel 2 (2)

Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. 284.148610922

284.1 Lutherska kyrkor

4861 Skåne län (från tabell 2 enligt anvisning under 284.14- 284.19; först av två-regeln)

0922 Samlingsbiografi (från tabell 1)

kristendom exempel 3 1
Kristendom – exempel 3 (1)

Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082

Indexingångar:

Kyrkohistoria 270Kyrkohistoria—särskilda samfund 280Sverige T2--485

kristendom exempel 3 2
Kristendom – exempel 3 (2)

Sveriges kyrkohistoria. Band 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Under andra hälften av 1800-talet kritiserades kyrkan av den nyevangeliska väckelsen, som ställde kyrkans dop, nattvard och prästämbete under debatt. Samtidigt mötte både kyrkan och frikyrkorna motstånd från den socialistiska arbetarrörelsen och andra idérörelser, som menade att den kristna religionens tid var ute. Läsaren får följa utvecklingen i den baptistiska rörelsen och i den nyevangeliska väckelse som tog form i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet, liksom den romersk-katolska kyrkans nyetablering i vårt land. Den sociala nöden i samhället var stor, och kyrkans sociala omsorgsarbete, diakonin…

kristendom exempel 3 3
Kristendom – exempel 3 (3)

Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 274.85082

27 Kyrkohistoria

485 Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under 274-279)

082 1900-talet (från 270.82 enligt anvisning under 274-279)

vriga religioner 1
Övriga religioner (1)

294.5 Hinduism

296 Judendom

297.1-297.8 Islam

 • Har i regel utbyggnader som är specifika för varje religion
 • Finns färdiga i schemat
 • Exempel:

294.5436 Yoga 296.41 Sabbath297.54 Zakat (allmosegivning)

vriga religioner 2
Övriga religioner (2)
 • Nummer för särskilda företeelser i andra religioner byggs ofta med hjälp av 201-209 Särskilda aspekter på religion

201 Religiös mytologi, allmänna klasser för religion, interreligiösa relationer och attityder, socialteologi

202 Doktriner (lärosatser)

203 Offentlig tillbedjan och annan religionsutövning

204 Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning

205 Religiös etik

206 Ledare och organisation

207 Mission och religiös undervisning

208 Källor

209 Sekter och reformrörelser

vriga religioner exempel 1
Övriga religioner – exempel (1)

Introduction to Buddhist meditationBuddhism 294.34Meditation 204.35

vriga religioner exempel 2
Övriga religioner – exempel (2)

Introduction to Buddhist meditation 294.34435Buddhism 294.3Meditation 204.35

294.34 Buddhism – Doktriner och religionsutövningar435 Meditation (från 204.35 enligt anvisningar under 294.343-294.344)

sammanfattning
Sammanfattning
 • Övergripande om innehåll:
 • 100-140 Filosofi
 • 150 Psykologi
 • 160-190 Filosofi
 • 200-210 Allmänt om religion
 • 220-280 Kristendom
 • 290 Övriga religioner