slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vu onna 2009 perustettu palveluyritys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vu onna 2009 perustettu palveluyritys

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Vu onna 2009 perustettu palveluyritys - PowerPoint PPT Presentation

steven-carter
67 Views
Download Presentation

Vu onna 2009 perustettu palveluyritys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vuonna 2009 perustettu palveluyritys • Erikoistunut rekrytointi-, vuokraus- ja ulkoistamispalveluihin • Osa Innolink -konsernia

 2. VALINTANA KILPAILUETU • Työelämän jatkuva muutos tekee henkilöstötarpeiden ennakoinnista haastavaa - oikean kumppanin valinta on ratkaisevaa. • 1. Tekemisen korkea laatu ratkaisee • Jatkuvuus syntyy vain oikeista henkilövalinnoista • 2. Asiakkaan taloudellinen hyöty ensin • Asiakkaan tavoitteena aina suorat ja/tai välilliset säästöt • 3. Vastuullinen palvelu edellytyksenä • Olemme luotettavia, reagoimme heti ja pysymme aikataulussa

 3. MUUTOKSEN ENNAKOINTI LUO KILPAILUETUA • Kiristyvä kilpailu muuttaa markkinoita, henkilöstöön liittyvät tavoitteet muuttuvat, henkilövalintojen onnistumisen kriteerit muuttuvat – tuloksellisen valinnan edellytyksenä koko ajan enemmän tieto: • 1. Yritysten käytännön haasteista ja kilpailutekijöistä • Toteutamme vuosittain noin 200 asiakas-, kilpailija- ja markkinatutkimusta • 2. Työn tekemiseen liittyvistä kriittisistä tekijöistä • Viemme vuosittain läpi yli 120 työyhteisön kehittämishanketta • 3. Tekemiseen liittyvistä säännöistä ja vastuista • Noudatamme pelisääntöjä, tunnemme eri alojen työehdot ja - sopimukset

 4. SUJUVASTI HELPPO KUMPPANI Asiakastyytyväisyys on markkinoiden parhaalla tasolla. Vuonna 2012 Stafflink täytti asiakasodotukset 98 prosenttisesti. 100 % asiakkaista oli valmis suosittelemaan saamaansa palvelua. Nopea, sujuva palvelu on yksi peruslupauksistamme. Kunnioitamme asiakasta ja asiakkaan aikatauluja. Aktiivinen yhteydenpito ja aikataulujen pitäminen ovat onnistuneita menestystekijöitämme. Tuloksellisuus on hyvän, kestävän yhteistyön edellytys; Stafflink on velaton kumppani, jonka toiminta ollut koko ajan kannattavaa sen perustamisesta lähtien. Hyvä henki näkyy myös asiakkaille – kilvoittelun ja yhteistyön yhteensovittaminen on Stafflinkin tekijöissä ja yrityksen toimintakulttuurissa. Oikeat kumppanit varmentavat lopputulokset sekä laventavat tarjoamaamme henkilöstötutkimuksen ja -valmennuksen, myynnin ja markkinoinnin, yritysviestinnän ja kansainvälistämisen palveluihin.

 5. VALINTANA YHTEISKUNTAVASTUU Stafflinkin toiminnassa vastuu näkyy eri tavoin myös liiketoiminnan ulkopuolella. Näkyvin muoto on vapaaehtoinen toiminta lasten ja nuorten parissa: vapaaehtoistyö on läsnä Stafflinkin tekemisessä läpi vuoden. Stafflink on mukana yhdessä Innolinkin kanssa nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistämisessä työpankkitoiminnan kautta. Panostamme pelisääntöjen noudattamiseen; olemme mukana mm. luotettava kumppani –toiminnassa.

 6. PALVELUT 1. REKRYTOINTIPALVELUT 2. HENKILÖSTÖVUOKRAUS 3. ULKOISTAMIPALVELUT

 7. RATKAISU TARPEEN MUKAAN • Pääkysymys: Minkä tason tehtävä on kyseessä? • Muita valintaan vaikuttavia kysymyksiä: • Toimialan houkuttelevuus? Yrityksen houkuttelevuus? • Luottamuksellisuus - voiko julkista hakua käyttää? • Toimiiko vastaavassa tehtävässä jo tällä hetkellä joku muu? • Onko tehtävä houkutteleva vai tuleeko se myydä? • Kuinka nopea uuden työntekijän tarve on? • Voiko asiakas käyttää omaa aikaa hakuprosessiin? • Mikä on budjetti? Voidaanko käyttää rahaa hakuprosessiin?

 8. MINKÄ TASON TEHTÄVÄ ON KYSEESSÄ? • Ylin johto  • Suorahaku, ilmoitushaku • Toimihenkilöt & asiantuntijat & myynti • Ilmoitushaku, suorahaku, verkostot, vuokraus, talon sisältä • Muut tehtävät • Vuokraus, ilmoitushaku, henkilöstö, oppilaitokset, työvoima

 9. HENKILÖSTÖVUOKRAUS • Henkilöstövuokraus on.. • Nopein • Vaivattomin ja • Riskittömin tapa löytää uusi työntekijä. • Henkilöstövuokrausta käytetään eniten tuotanto-, asiakaspalvelu ja projektitehtävissä. Henkilöstönvuokraus on vakiintunut tapa toimia erityisesti teollisuuden ja kaupan toimialoilla. • Vuokraus on kannattavaa, koska: • Vuokrauksessa ei synny hakuprosessin kustannuksia • Vuokrauksessa laskutus aina vain tehdyistä työtunneista • Vuokratun työntekijän voi rekrytoida itselleen

 10. REKRYTOINTI • Rekrytointikanavat: • Suorahaku, jolloin oikeat henkilöt etsitään, headhunting • Ilmoitushaku, jolloin työpaikasta ilmoitetaan • Tehtävät, joihin rekrytoidaan: • Määräaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin • Kiireapulaisista ylimmän johdon vaativimpiin tehtäviin • Stafflink - rekrytoinnin kilpailuedut: • Rekrytointiprosessi • Rekrytointitakuu

 11. REKRYTOINTI, SUORAHAKU • Suorahaun etuja ovat: • Luottamuksellisuus • Tarkka kohdentaminen (toimiala, paikkakunta jne..) • Ehdokkaita imarteleva • Tehtävän taso ja tavoiteprofiilin vaativuus huomioiden sopiva määrä oikeanlaisia vaihtoehtoja • Suorahaku on taloudellisesti perusteltua, koska: • Tulos on taattu – kustannuksia vasta sopivan henkilön löytyessä • Kokonaisuutena edullisempi kuin valtakunnallinen ilmoitushaku • Toimeksiantajalle nopea ja tehokas – pienet välilliset kustannukset

 12. REKRYTOINTI, ILMOITUSHAKU • Julkisen ilmoitushaun etuja ovat: • Laaja näkyvyys – rakentaa yrityskuvaa • Uudesta työstä kiinnostuneet aktivoituvat • Tavoittaa massoja –tuo yllättäviä osaajia • Ilmoitushaku on taloudellisesti perusteltua, jos: • Tehtävään on helppo löytää hakijoita, mutta vain harvat soveltuvia • Tehtävän täyttäminen on osa yrityksen markkinointia – yritys haluaa huomioita tai tukea brändilleen • Omat resurssit halutaan keskittää ydinosaamiseen ja tuloksentekoon.

 13. REKRYTOINTIPROSESSI 2 3 1 Työtehtävän kuvaus, valinta- kriteerien läpikäynti Rekrytointiproses- sin kuvaus, kana- vienvalinta Hakijoiden/hake- mustenarviointi 4 - Henkilöarviointi, osaaminen, kokemus - Ryhmäanalyysi - Referenssien tarkistus Haastattelut 7 5 6 Soveltuvuus- arviointi Takuuaika Valintapäätös Vastuu oikeasta valinnasta on meillä: kyseenalaista valinta, tarkista vielä kerran referenssit, vertaa saamiasi vastauksia haastatteluun. Mieti vielä soveltuvuus ryhmään, ethän tunteile, oletko vakuuttunut osaamisen riittävyydestä, pystyykö oppimaan lisää, mikä on todellinen lisäarvo, ajattelethan myös tunteella – soveltuvuusarviointi?

 14. SOVELTUVUUSARVIOINTI • Soveltuvuusarvioinnin käyttö on perusteltua, kun haluat esimerkiksi vakuuttua: • Hakijan kyvystä työskennellä paineen alla • Herkkyydestä antaa periksi • Suhtautumisesta uusiin tavoitteisiin • Kyvystä omaksua uusia asioita • Olennaista on valita malli, jolla voidaan mitata keskeisiä persoonallisuustekijöitä, tehtävän kannalta olennaisia kykyjä ja taitoja  eri näkökulmista

 15. ULKOISTAMINEN • Ulkoistamisessa vastaamme yritysten eri toimintojen, työn osa-alueiden, henkilöstöryhmien, työkokonaisuuksien ja erillisten projektien kokonaisvaltaisesta henkilöstöhallinnosta. • Asiakasyritys voi siirtää osia toiminnastaan ja henkilökunnastaan kokonaan hoidettavaksemme. Työntekijät voivat sopimuksen mukaan työskennellä kirjoillamme yrityksen työnjohdon alaisena. • Ulkoistaminen on perusteltua, jos: • Toiminto ei ole yrityksen tai toimialan strateginen kilpailutekijä tai olennainen osa yrityksen arvonmuodostusta • Jos toiminnon työkuorma ei ole tasainen - joustavuudesta selkeitä kustannussäästöjä.

 16. Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja sitoutuneet noudattamaan HPL:n sääntöjä ja alan toimintaperiaatteita. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan työntekijöiden työsuhteissa työlainsäädäntöä ja kulloinkin noudatettavan työehtosopimuksen määräyksiä. Olemme mukana myös luotettava kumppani -ohjelmassa. Vuokraustoimeksiannon alkaessa toimitamme asiakkaallemme tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit tai asiakas voi käydä noutamassa ne suoraa osoitteesta tilaajavastuu.fi. Luotettava Kumppani-tunnuksen käyttö kertoo, että yritys haluaa kantaa yhteiskuntavastuunsa, ja yrityksestä löytyy aina ajantasaiset tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Suomen yrittäjien jäsenenä haluamme parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Järjestön jäsenenä arvostamme sen toiminnan lähtökohtana olevia yrittäjyyden perusarvoja; vapaus, vastuu ja luovuus.

 17. Stafflink Tampere Naistenmatkantie 76, 33950 Pirkkala Stafflink Helsinki Fredrikinkatu 34 B 22, 00100 Helsinki Stafflink Turku Linnankatu 61, 20100 Turku www.stafflink.fi