De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950 PowerPoint Presentation
Download Presentation
De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950

play fullscreen
1 / 20
De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950
341 Views
Download Presentation
stephen-hester
Download Presentation

De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De twintigste eeuw Massacultuur vanaf 1950 Herhaling van de stof met behulp van de stofomschrijving

 2. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Introductie • Specificaties van het onderwerp; • - Kunst en religie, levensbeschouwing • - Kunst en esthetica • - Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht • - Kunst en vermaak • - Kunst, wetenschap en techniek • - Kunst intercultureel De twintigste eeuw 2

 3. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Introductie Accenten binnen het onderwerp • popart en massamedia; • soaps, comedy, tv-drama, videoclips; • musical; • mainstream en subculturen; • popmuziek, filmmuziek, elektronische muziek; • fusion en cross over; • multidisciplinaire kunst; • postmodernistische kunst in relatie tot massacultuur; • verzamelingen: bijvoorbeeld Centre Pompidou, Groninger museum. De twintigste eeuw 3

 4. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Popart en massamedia; • Producten uit de massamedia • Techniek is zeer belangrijk (blow-up en zeefdrukken bijvoorbeeld) • Warhol, Lichtenstein, Jasper Johns De twintigste eeuw 4

 5. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 5

 6. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Soaps, comedy, tv-drama, videoclips; • Verschuiving naar vermaak • Videoclips worden steeds belangrijker De twintigste eeuw 6

 7. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Musical; • Combinatie van theater, dans, muziek en film • West-Side Story, Singin in the Rain, Hair, Sthe sound of Music etc De twintigste eeuw 7

 8. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Mainstream en subculturen; • - Er ontstaan subculturen (door de jeugdcultuur) • Er ontstaat een groot verschillen tussen die subculturen • en nu? De twintigste eeuw 8

 9. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Popmuziek, filmmuziek, elektronische muziek; • Ontwikkeling van luister- naar dansmuziek • Disco, house, electronische muziek, hip-hop etc • Filmmuziek krijgt eigen en grote rol De twintigste eeuw 9

 10. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Fusion en cross over; • Vermengen van stijlen (Fusion) • Uitstapjes maken van de ene stijl naar de andere stijl De twintigste eeuw 10

 11. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Multidisciplinaire kunst; • Kunst waar meerdere disciplines in naar voren komen/ worden gebruikt. • theater/dans/decor/acrobatiek • animatiefilm met echte personen • etc De twintigste eeuw 11

 12. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Postmodernistische kunst in relatie tot massacultuur; • In twijfel trekken van begrippen als waarheid en authenticiteit. • In de beeldende kunst resulteert die twijfel vaak in eclecticisme (mengen van verschillende stijlen en stroming) met een flinke dosis ironie. • Het einde van de 'grote verhalen' (vooruitgang door techniek, marxisme, christendom). • Spelen een spel met citaten uit 'hoge' en 'lage' cultuur, die ze met elkaar laten botsen. • Gespeeld wordt ook met verschillende stijl(element)en uit verschillende historische perioden. Daardoor wordt de kenbaarheid van de wereld eens te meer op de helling gezet. De twintigste eeuw 12

 13. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Accenten binnen het onderwerp • Verzamelingen: bijvoorbeeld Centre Pompidou, Groninger museum. • Musea worden zelf kunstwerken De twintigste eeuw 13

 14. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp • Kunst en religie, levensbeschouwing • Visies op geschiedenis: fragmentarisch; opgeven van vooruitgangsidee; richtinggevende ideologieën zijn er niet; consumeren, vermaakt worden. De twintigste eeuw 14

 15. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp • Kunst en religie, levensbeschouwing • Postmodernisme, Charles Jencks • Designer en landschapsarchitect en architectuurhistoricus en schrijver over het postmodernisme 15

 16. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp • Kunst en religie, levensbeschouwing • Grote verscheidenheid in levensbeschouwingen waaronder relativisme, cynisme, 'no illusion' (punk), hedonisme. • Veelheid van betekenissen door citaten en fragmenten; realiteiten; eigen fantasieën (Eco). • Bijvoorbeeld: • 'verleidelijke' massaproducten • rollen die mensen spelen, • 'sterren‘ • seks en geweld • (nep)sentimentele beelden • geënsceneerde beelden. De twintigste eeuw 16

 17. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp • Kunst en esthetica • - Geen vaststaande esthetische normen. • - Herwaardering ornament. • - Herwaardering verhalende verwijzingen. • Complexiteit en tegenspraak (Venturi). • Cultuurrelativisme. • - Natuur en clichés over de natuur. • - Originaliteit: hoeft niet; clichés en (stijl)citaten mogen. • - Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines. De twintigste eeuw 17

 18. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp • Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht • - Opleiding: vrij individualistische, eclectische leerroute. • Opdrachtgevers: - voor zogenaamde hoge cultuur subsidies en sponsors; • Massacultuur; marktmechanismen. • - Het spanningsveld tussen 'hoge' en 'lage' kunst. • - Sterrendom. • - Maatschappelijke organisatie: globalisering; sterke individualisering (pluralisme, subculturen). • - Verzamelingen: behalve eigen smaak, inspelen op actualiteit; kunst als handel en investering. De twintigste eeuw 18

 19. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp Kunst en vermaak - Hollywoodfilms, tv, reclame, stripverhalen, posters, megatentoonstellingen en manifestaties. - Popmuziek, soaps, videoclips, musicals. - Kleding. De twintigste eeuw 19

 20. Deel 2: Massacultuur vanaf 1950 Specificaties van het onderwerp Kunst, wetenschap en techniek - Reproduceerbaarheid. - Computertechnieken en elektronische kunst; virtual reality. - Audiovisuele media. De twintigste eeuw 20