slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Տարեկան հաշվետվություն PowerPoint Presentation
Download Presentation
Տարեկան հաշվետվություն

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Տարեկան հաշվետվություն - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոց Երանոսյան Մերի 6-րդ դ ասարան. Տարեկան հաշվետվություն. Սեպտեմբեր. Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մեր դասարան 2   նոր աշակերտներ եկան : Մեր դպրոց եկան տարբեր հյուրեր Ավստրալիայից արվեստագետ , ով պատմեց իր արվեստի մասին եվ շատ հետաքրքիր նոր տեղեկություններ իմացանք :  .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Տարեկան հաշվետվություն' - stephen-black


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Սեպտեմբեր

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մեր դասարան 2  նոր աշակերտներ եկան:Մեր դպրոց եկան տարբեր հյուրեր Ավստրալիայից արվեստագետ,ով պատմեց իր արվեստի մասին եվ շատ հետաքրքիր նոր տեղեկություններ իմացանք:  

slide3
Հոկտեմբեր

Հոկտեմբերամսվաընթացքումեսընթերցելեմփոքրիկգրքեր ,ՀովանեսԹումանյանի և ՂազարոսԱղայանիհեքիաթներից: Նաևհոկտեմբերամսվաընթացքումմենքունեինքաշնանայինարձակուրդներորըտեվեցմեկշաբաթ:Աշնանայինարձակուրդներինեսայցելելեմմերգյուղ:

slide4
Նոյեմբեր

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում մեր դասընկերոջ ծննդյան տարեդարձն էր,նա դարձավ 11տարեկան:

Մենք նաև թթու դրեցիբք,հետո սկսվեց հարիսայի օրերը:Այդ օրերը անցավ շատ հետաքրքիր:Նոյեմբեր ամսվա վերջին մենք այցելեցինք թատրոնՙՙՓոքրիկ իշխանը՚՚դիտելու,այնտեղ հանդիպեցինք դերասանների:

Մի խոսքով նոյոմբեր ամիսը շատ հետաքրքիր ամիս էր:

slide5
Դեկտեմբեր

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում սկսվեց ճամբարը,որը անցավ շատ հետաքրքիր:

Ճամբարային առաջին շաբաթվա ընթացքում մենք հասցրեցինք ձնագնդիկ խաղալ:

Իսկ ճամբարային եկրորդ շաբաթվա ընթացքում մենք սովորեցինք անգլերեն երգ էր,նույնիսկ հասցրեցինք պատրաստվել դիմակահանդեսին:Դիմակահանդեսը տեղի ունեցավ ամսի 27-ին,մայր դպրոցում:

Դիմակահանդեսը անցավ շատ հետաքրքիր:Ահա և սկսվեց արձակուրդները:Արձակուրդների ընթացքում նաև կար մի տոն,որը Նոր տարին է:Դեկտեմբերի 31-ին ես իմ ընտանիքի հետ դիմավորեցի Նոր տարին:

slide6
Հունվար

ՀունվարամսվաընթացքումեսհասցրեցիավարտելՋելսոմինոհեքիաթը:ՄենքլրագրությանխմբովգնացելէինքՄեդիակենտրոնԳրիգորԽաչատրյանիցհարցազրույցվերցնելու:Մենքնրանխնդրեցինքորմեզհամարլոգոպատրաստի,նաասացորամպայմանկպատրաստի:ՆաևՀունվարամսվաընքացքումմերառաջինռադիոթողարկումըեղավ:Մենքգնացինք TUMO կենտրոնայնտեղշատլավանցավ:Հունվարամիսըշատհետաքրքիրամիսէր :

slide7
Փետրվար

Փետրվար ամսվա ընթացքում մեր դպրոցում սկսվեց  ղափաման:Ղափամայի օրերը անցան շատ լավ և հետաքրքիր:Փետրվար ամիսը լի էր ծննդյան օրերով:Փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի  ծննդյան տոններ:Փետրվարի 24-ին իմ ծննդյան տարեդարձներ նույնպես: Թումանյանական օրերին մենք այցելելեցինք նրա թանգարան:Այնտեղ մեղ պատմեցին նրա կյանքի մասին:Այնտեղ անցավ շատ լավ և հետաքրքիև:Փետրվար ամիսը ինձ համար անցավ շատ հետաքրքիր:

slide8
Մարտ

ՄարտամսվաընթացքումսկսվեցինՉարենցյանօրերը:Որին նվիրված մենք այցելեցինք Եղիշե Չարենցի հուշարձանին,նրա ոտանավորներից բաժանեցինք անցորդներին և հարցազրույցներ վերցրեցինք:Չարենցյան օրերից մեկ շաբաթ անց մեր դպրոց այցելեց կրթության և գիտության նախարար Աշոտ Աշոտյանը:Արձակուրդների վերջին շաբաթը մենք ածիկ ցանեցինք:Լրագրության խմբով մենք ծանոթացանք մի Ֆրանսահայ նկարչուհու հետ որը այս վերջերս էր եկել մեր դպրոց:Հետո սկսվեց գարնանային արձակուրդները որը ես անցկացրեցի քաղաքից դուրս:Գարնանային արձակուրդների ընդացքում ես ընթերցել եմ «Փոքրիկ Տիկիններ» հեքիաթը որը ինձ շատ դուր եկավ:

slide9
Ապրիլ

ԱպրիլամսվաընթացքումմերդպրոցայցելելէինԵրևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ղեկավարությունը:ՍկզբումնրանքեկանԳեղարվեստիդպրոց,շրջեցին և ավագ և կրտսերդպրոցով:ԱյնուհետբարձրացանՄայրդպրոցմամլոասուլիսի,որտեղմերկրտահամալիրիտնօրենիհետպայամանագիրկնքեցին:ՄիքանիօրհետոՄայրդպրոցումտեղիունեցավգրքի ցուցահանդես-վաճառք:Մայրդպրոցեկելէինուրախգնացքիանձնակազմը,որպեսիհամագործաքցէինմերկրտահամալիրիհետ: Ապրիլամսվաընթացքումնաևմենքայցելեցինքժողովրդականհամերգունկընդրելու:Եղեռնիօրվաննվիրվածամսի 24-ին մերդպրոցումծառատունկկատարեցինք:Վերջերսմենք 6–րդ դասարանցիներսայցելեցինքմեդիակենտրոնիաստղացուցարանը,որտեղդիտեցինքմոլորակներիմասինֆիլմ:Ապրիլամիսըինձհամարանցավշատհետաքրքիր և պայծառ:

slide10
Մայիս

Մայիսամսվաընթացքումեղանմայիսյանհավաքներ և կլորսեղաններ:Հավաքներինմենքքննարկումէինքամենինչ:Մայիսամսիըշատվառամիսէր:Մայիսամսվաընթացքումեսընթերցելեմշատգրքեր՝ Գրիմեղբայրներից:ԵսընթերցելեմՍագարածաղջիկը,Գոռտը և այլն:ՄայիսամսվավերջումեղավԱնտիվիրուսԿոմիտաս:ԲոլորկրտսերդպրոցներիցհավաքվելէինքՄայրդպրոցիՙՄարմարյասրահում:Այնտեղերգեցերգչախումբը,թե՝ մեծերի,թե՝ փոքրերի:ԱյնուհետեղավՉանախպաղպաղակիհյուրասիրություն:

slide11
ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆճամփորդություն

Ուսումնականճամփորտություններըեղելեն,գնացելենքԽորՎիրափ,Էրեբունիթանգարան,Թատրոն<<Փոքրիկիշքանը>> և TUMO կենտրոն:

slide12
ԻՄ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

http://artschool.mskh.am/?p=6785#more-6785

http://artschool.mskh.am/?p=7574#respond

http://artschool.mskh.am/?p=8324#comments

http://artschool.mskh.am/?p=9631#respond

http://artschool.mskh.am/?p=9672#respond

http://artschool.mskh.am/?p=9863#more-9863

http://artschool.mskh.am/?p=9916#respond

http://artschool.mskh.am/?p=10184#respond

Ավելիշատնյութերիմբլոգումhttp://meriyeranosyan.wordpress.com

slide13
Առցանց ուսուցման Դասեր

ՄասնակցելեմբոլորԱռցանցդասերին:Գրելեմիմկարծիքըայդհեքիաթիվերաբերյալ:Առցանցդասերըինձշատենդուրգալիս և եսկարծումեմորշատուսուցողական է:Դու կարողեսկարծիքհայտնել:ԱյնԱռցանցդասերինորինեսմասնակցելեմկարողեստեսներայստեղ՝ http://artschool.mskh.am/?cat=72:

slide14
ԻՄ բլոգը

http://meriyeranosyan.wordpress.com/