zasady korzystania z jednolitego szablonu akt w prawnych przy formatowaniu tekst w jednolitych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych. Jarosław Deminet Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 10 kwietnia 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych' - stephanie-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zasady korzystania z jednolitego szablonu akt w prawnych przy formatowaniu tekst w jednolitych

Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych

 • Jarosław Deminet
 • Krzysztof Madej
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • 10 kwietnia2013 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych

Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej przedstawionych i zalecił

– z początkiem 2013 r. –

wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania tekstu aktu normatywnego (szablonu)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide3

Założenia

 • Ujednolicenie postaci projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez różne organy a także postaci ogłaszanej tego aktu
 • Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami techniki prawodawczej
 • Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją projektu aktu normatywnego na różnych etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu
 • Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

Propozycja

 • Jednolity, wspólny szablon od projektu do ogłoszenia aktu, wypracowany przez legislatorów rządowych i parlamentarnych
 • Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek redakcyjnych (blokada niektórych funkcji)
 • Wykorzystanie stylów jako standardowych narzędzi edytora

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide5

Szczegółyrozwiązania

 • Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także z innych edytorów (Open Office, Office Libre)
 • Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych aktu normatywnego
 • Ok. 200 stylów, w tym ok. 40 podstawowych
 • Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora (na razie tylko w MS Word)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

Szablon udostępniony na stronie RCL

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide7
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
slide8

WyglądekranuMSWord

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przyk ad obwieszczenia
Przykładobwieszczenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide10

Przykładzałącznika

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nazwy styl w 1
Nazwystylów (1)
 • Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.:

CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi

ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia)

UST(§) – ust. (§ np. kodeksu)

PKT – punkt

CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nazwy styl w 2
Nazwystylów (2)
 • Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.:

Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem)

Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem)

 • Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/… i Z_TIR/…, np.:

Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą

Z_LIT/PKT – zm. pkt literą

Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret

Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nazwy styl w 3
Nazwystylów (3)
 • Style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego, podwójny tiret), np.:

ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§)

ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit.

2TIR – podwójny tiret

ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide14

Nazwystylów (4)

Style wykorzystywane przy formatowaniu jednostek redakcyjnych obwieszenia tekstu jednolitego

TEKST”OBWIESZCZENIE”(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ)

DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego

TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego

PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1.”

PPKT_OTJ – podpunkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1)”

CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nazwy styl w 5
Nazwystylów (5)

Zdefiniowano ponadto style znakowe, pozwalające na formatowanie czcionki tekstu aktu np.:

_K_ – kursywa

_P_ – pogrubienie

_IG_ – indeks górny

_ID_ – indeks dolny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje
Makroinstrukcje

Narzędzia główne:

Legislacja:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje przyk ady 1
Makroinstrukcje - przykłady (1)

Sposób działania makroinstrukcji „Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia” i „Przejście do jednostki wyższego stopnia”

Sposób działania makroinstrukcji „Przejście do nowelizacji” i „Przejście do aktu głównego”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje przyk ady 2
Makroinstrukcje - przykłady (2)

Sposób działania makroinstrukcji „Korekta formatowania dokumentu”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje przyk ady 3
Makroinstrukcje - przykłady (3)

Sposób działania makroinstrukcji „Korekta formatowania dokumentuzwyróżnieniem kolorami wszystkich jednostek”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje przyk ady 4
Makroinstrukcje - przykłady (4)

Sposób działania makroinstrukcji „Korekta formatowania dokumentu ze wskazaniem nazw stylów wszystkich jednostek”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

makroinstrukcje pasek narz dzi szybki dost p
Makroinstrukcje – pasek narzędzi Szybki dostęp

Indeks górny

Przejście do jednostki redakcyjnej

niższego/

wyższego stopnia

Indeks dolny

Kolory do wyróżniania tekstu

Kursywa

Wstawienie

zakładki

Usunięcie stylu znakowego

Przejście do nowelizacji/ aktu głównego

Pogrubienie

Usunięcie kolorów

Zmiana numeracji

Korekta stylów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy do warsztatowej cz ci zaj
Zapraszamydo warsztatowej części zajęć

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego