l sst d n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lässtöd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Lässtöd - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Lässtöd. Anita Kelvgård, specialpedagog Hanna Liljeblad, skolbibliotekarie 2012-02-08. Upplägg. Inledning Olika sorters lässtöd Egen nedladdning Länktips. Inledning. Varför gör vi detta? Sprida information om lässtöd Reda ut begreppen kring olika termer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lässtöd' - stephanie-hebert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l sst d

Lässtöd

Anita Kelvgård, specialpedagog

Hanna Liljeblad, skolbibliotekarie

2012-02-08

uppl gg
Upplägg
 • Inledning
 • Olika sorters lässtöd
 • Egen nedladdning
 • Länktips
inledning
Inledning
 • Varför gör vi detta?
  • Sprida information om lässtöd
  • Reda ut begreppen kring olika termer
  • Informera om ny möjlighet: egen nedladdning
 • Vilka kan ha nytta av det?
  • Elever som behöver träna läsning
  • Elever med ”läshandikapp”
  • Elever med motstånd mot läsning
  • Ni som jobbar med elever för att kunna stötta på rätt sätt
ordf rr det
Ordförrådet
 • Ca 80 % av de ord vi lär oss under skoltiden kommer från text
 • 50 000 ord i sitt ordförråd för att klara gymnasiet = 10 ord om dagen
 • Mindre läsning ger mindre ordförråd = svårare att förstå nya texter

Sked 2011

aktiv l sning
Aktiv läsning
 • Att resonera om texten
 • Att tolka texten utifrån egna erfarenheter
 • Att förstå när man inte förstår

Detta är något eleven kan vara bra på trots avkodningsproblem. Det förutsätter att eleven får lära sig goda lässtrategier och att läsa med förstärkning av annat sinne.

SKED 2011

forskning gjord p ldre elever
Forskning gjord på äldre elever

Jämförelse mellan att:

 • Läsa en text på bildskärm
 • Lyssna på en text
 • Läsa en text på skärmen och lyssna samtidigt

SKED 2011

resultaten visade
Resultaten visade
 • Elever med dyslexi fick bäst resultat i försök 3
 • När de fick information via två sinnen förbättrades:

- ordigenkänning

- läsförståelse

- återberättande

SKED 2011

olika sorters l sst d
Olika sorters lässtöd

(informationen hämtad från TPB:s hemsida

eller i kontakt med personalen på TPB)

ljudb cker
Ljudböcker

Vad?

 • Inlästa böcker – CD-böcker/MP3-böcker
 • Kommersiella – ges ut av förlag
 • Måste inte vara helt trogna mot originalet
 • Ofta skådespelare som läser in – tolkar texten

För vem?

 • För alla

Hur?

 • Låna på biblioteket eller köpa själv
 • Testa i klassen istället för högläsning (även på engelska)
talb cker
Talböcker

Vad?

 • Inlästa böcker – DAISY-böcker
 • Icke-kommersiella
 • Måste återge originalet exakt.
 • Oftast mer neutrala inläsningar.
 • DAISY – Digital Accessible Information System,komprimerat digitalt talboksformat, ryms på en CD-skiva. Ljudfiler i MP3-format.
 • DAISY talböcker – endast inläsningen
 • DAISY text och ljud – inläsning + den tryckta boken (även bilder)
 • DAISY specialinläsningar – ljudillustrationer, lättlästa
talb cker forts
Talböcker (forts.)

För vem?

För ”personer som p.g.a. en funktionsnedsättning har svårt att läsa tryckt text”. Funktionsnedsättningen kan vara:

 • synskada
 • rörelsehinder (t.ex. muskelskada, neurologisk sjukdom)
 • utvecklingsstörning
 • läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
 • tillfälligt läshandikapp
 • kognitiva funktionsnedsättningar (t.ex. traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar)
talb cker forts1
Talböcker (forts.)

Hur?

 • DAISY har särskilda funktioner:
   • man kan lyssna med olika läshastigheter
   • man kan bläddra, söka och sätta bokmärken
   • DAISY text och ljud markerar i texten under uppläsningen
 • Kan avlyssnas på alla datorer och MP3-spelare, men för de särskilda DAISY-funktionerna krävs något av följande:
  • DAISY-spelare
  • AMIS läsprogram för pc – gratis nedladdningsbart från TBP:s hemsida, handledning finns.
  • Emerson Reader läsprogram för Mac – gratis, instruktionsfilm finns.
  • DAISYreader eller inDAISY appar för läsning i smartphones.
talb cker forts2
Talböcker (forts.)
 • Låna på biblioteket eller ladda ner själv från TPB.
 • Tidigare beställdes DAISY-böcker från TPB, nu laddar jag ner och sparar på CD-skiva eller USB-minne som lånas ut till eleven.
 • TPB – Tal- och punktskriftsbiblioteket, central myndighet med ansvar för produktion och utlåning, har ca 90.000 titlar i sin katalog. http://katalog.tpb.se/
 • Ca 25 % av totala utgivningen läses in – ca 3000 titlar/år. Även faktaböcker.
 • Lämna inläsningsförslag via biblioteket.
 • 500 nya titlar på engelska, fler på väg från Royal National Institute of Blind People (=TPB).
bok daisy
Bok & DAISY

Vad?

 • Tryckt bok + inläst bok (DAISY-skiva).
 • Lästräning – lyssna och följa med i boken samtidigt.

För vem?

 • Samma kriterier som för talbokslåntagare.

Hur?

 • Låna på skolbiblioteket.
 • Har ca. 70 titlar, fler kan lånas in från folkbiblioteket.
 • Ett alternativ som alla har rätt till är att låna vanlig bok + ljudbok.
str mmande talb cker
Strömmande talböcker
 • Med appen DAISYreader kan man lyssna på talböcker i mobilen/på surfplattan.
 • Talboken behöver inte laddas ner och ta en massa plats.
 • Kräver internetuppkoppling under lyssning.
 • Appen kommer ihåg var man senast lyssnade på boken.
 • Testprojekt ännu så länge.
inl sta l romedel
Inlästa läromedel
 • En del finns gratis tillgängligt på TPB.
 • De flesta inlästa läromedel kostar – Inläsningstjänst AB producerar och säljer. http://www.inlasningstjanst.se/index.asp
 • Ska finnas på skolan i alla ämnen vid behov.
 • Lånas i biblioteket.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten har ansvar för tillgängliga läromedel i grundskolan. På deras hemsida finns mycket och bra information. http://www.spsm.se/
e b cker
E-böcker

Vad?

 • Digitaliserade böcker som läses på dator, läsplatta, mobil etc.

För vem?

 • För alla

Hur?

 • Texten kan förstoras, vilket kan hjälpa vissa elever.
 • Laddas ner gratis från Elib via folkbibliotekets hemsida med lånekort + pinkod. Max två nya lån per vecka, annars samma låneregler som för tryckta böcker.
tryckta b cker
Tryckta böcker
 • Bok & DAISY och e-böcker
 • Taktila böcker – förstärka språket
 • Storstilsböcker – t.ex. vuxenklassiker
 • Lättlästaböcker – åldersadekvat innehållsmässigt, men lättare att läsa. Det innebär att boken kan:
  • Vara kortare till omfånget
  • Vara tryckt med större textstorlek
  • Ha luftigare sidlayout och innehålla fler bilder
  • Vara skriven på ett lättare språk med enkla ord och korta meningar

Boken kan dessutom vara en omarbetad version av originalet.

Alla får låna dessa böcker som är märkta LL.

egen nedladdning
Egen nedladdning

Vad?

 • Alla talböcker i TPB:s katalog kan laddas ner av enskilda individer med särskilt tillstånd sedan april 2011 (Lomma). Gäller även barn och ungdomar med förälders tillstånd.
 • Syftet är att underlätta för de personer som behöver använda talböcker att komma åt det de vill läsa när de vill läsa det – TPB-katalogen är alltid åtkomlig.

För vem?

 • Samma kriterier som för talbokslåntagare.
egen nedladdning forts
Egen nedladdning (forts.)

Hur?

 • Aktuell elev med förälder (eller med redan underskrivet avtal) träffar bibliotekarien.
 • Bibliotekarien visar hur man laddar ner och informerar om reglerna:
  • Det nedladdade är ett lån och filen ska raderas eller CD-skivan förstöras efter sex månader.
  • Talboken får inte överlåtas till andra.
 • Vi skriver avtal och eleven blir ”egen nedladdare”.
 • Inloggningsuppgifter kommer via e-post.
 • Nedladdningsinstruktion som worddokument: http://www.tpb.se/verksamhet/ladda_ned/teknik/
 • Nedladdningsinstruktion som film: http://katalog.tpb.se/
motivation hur inspirerar jag mina elever
Motivation-Hur inspirerar jag mina elever?
 • Var tydlig med att det är samma status att läsa med öronen som med ögonen
 • Poängtera fördelarna med att använda flera sinnen samtidigt = höjer inlärningseffekten
 • Introducera gärna i helklass

SKED 2011

positiva effekter
Positiva effekter
 • Läslust och motivation ökar
 • Eleven läser mer åldersadekvat litteratur
 • Ordförrådet ökar vilket i sin tur ger positiva effekter på läsförståelsen
 • Blir tid och energi över för att reflektera och kritiskt granska
 • Inlärning på samma villkor
 • Förbättrad självkänsla SKED 2011
l nktips
Länktips
 • Tal- och punktskriftsbiblioteket – mycket och bra information om allt som har med talböcker, lästräning och egen nedladdning att göra http://www.tpb.se/
 • Barnens TPB – information på ett lättförståeligt sätt http://www.tpb.se/barnens_tpb/
 • TPB-katalogenhttp://katalog.tpb.se/
 • Specialpedagogiska skolmyndighetenhttp://www.spsm.se/
 • Skoldatatekhttp://www.skoldatatek.se/
appar
Appar
 • Barnens bibliotekhttp://barnensbibliotek.se/Boktips/Apptips/tabid/989/Default.aspx
 • SAOLhttp://www.svenskaakademien.se/appar
 • inDAISY – läser talböcker
 • DAISYreader – läser talböcker (även strömmade)