Szem lyi j vedelemad
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Személyi jövedelemadó. 2006. Szeptember 1. 2007 január 1. 2006. Szeptember 1. A kamatjövedelem után adót kell fizetni . Az adó a kamat 20%-a, (nyeremény betét esetén 25%-a)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stephanie-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szem lyi j vedelemad

Személyi jövedelemadó

2006. Szeptember 1.

2007 január 1.


2006 szeptember 1
2006. Szeptember 1.

 • A kamatjövedelem után adót kell fizetni.

  • Az adó a kamat 20%-a,

   (nyeremény betét esetén 25%-a)

   Kamatjövedelem: A különböző bankbetétekre, takarékbetétre, nyereménybetétre fizetett kamat és egyéb hozadék, a nyeremény betétkönyv tárgynyereménye, a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és egyes biztosításokból származó jövedelem.


Kamatj vedelem
Kamatjövedelem:

 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok alkalmazásával kell megállapítani  a kamatbevételből levonható a megszerzésre fordított értékben lévő kamat (elsőként megszerzett értékpapír kamata esetén)

  Nem minősül kamatnak az egyéni vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírt kamat.


Ad mentes
Adómentes:

 • Lakás-takarékpénztár által és a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt kamat,

 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a befektetés hozamaként jóváírt összeg


Kamatad megfizet se
Kamatadó megfizetése:

 • A kifizető levonással állapítja meg, ha a levonás megtörtént a magánszemélynek nem kell bevallania.

 • Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik az adót a magánszemély a megszerzés időpontjának negyedévét követő hó 12-éig állapítja és fizeti meg és az adóévről szóló adóbevallásában a bevallásra előírt határidőig vallja be.


Tmeneti szab lyok
Átmeneti szabályok

 • A különböző bankbetétekre, takarékbetétekre, nyereménybetétre fizetett kamat esetében a 2006. augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra jóváírt tőkésített kamat adózik elsőként.

 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet akkor terheli adókötelezettség, ha az értékpapír megszerzése 2006. augusztus 31-ét követően történt.

 • Az élet és nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó maradékjogból és lejárati szolgáltatásból származó kamatjövedelemnek minősülő jövedelmet adókötelezettség akkor terheli, ha a biztosítási szerződést 2006. 08.31. után kötötték.


T zsdei gyletek j vedelme
Tőzsdei ügyletek jövedelme:

 • Az adó mértéke: 20%

 • Adóalap = nyereség – veszteség különbsége

 • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy befektetési jegy tőzsdei átruházása esetén 25% adót kell fizetni.

 • Tőzsdei ügyletből származó jövedelem→ tőkepiacról szóló tv. szerinti, valamint az EU és az OECD tagállamaiban működő tőzsdén 2006. augusztus 31-ét követően átruházott értékpapír árfolyamnyeresége, illetve az összetett v. származtatott ügylet elszámolt nyeresége.

  (Amennyiben a magánszemély 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő értékpapírt ruház át, az értékpapír megszerzésére fordított érték tekintetében választhatja a 2006. augusztus utolsó tőzsdei napjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát is.)


Szem lyi j vedelemad

 • Bevallás

  A tőzsdei ügyletből származó adóalap utáni adót a bevételt szerző magánszemélynek az éves adóbevallásában kell megállapítania és megfizetnie.

  (Veszteség szerepeltetése a bevallásban!)

 • Adatszolgáltatás

  Befektetési szolgáltató január 31-ig az APEH-nak

  az általa kiállított bizonylatok tartalmáról,

  a nevet, adóazonosítót is közli.


Term szetbeni juttat sokat rint v ltoz sok
Természetbeni juttatásokat érintő változások

 • Adó mértéke: 44%-ról  54 %-ra nő.

 • A reprezentáció és az üzleti ajándék

  az 54%-os adómértéket 2006. szept. 1-ét követő üzleti év esetében kell alkalmazni

  az adómentes feletti részre(bevétel 1%-a , max.25 millióFt)

  Naptári év szerinti adóalanyoknak először 2007-ben.


Szem lyi j vedelemad

 • Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a helyi, a távolsági és a mobil telefon szolgáltatás magáncélú használata!

  -Az adót a magánszemély által meg nem térített rész után kell megfizetni a juttatónak

  A kifizető választhat:

  - tételesen kimutatott magáncélú használat

  - vagy a számlaérték 20%-a(bruttó Áfás érték)után fizeti

  (Amennyiben a számlaérték 20%-át átterheli a dolgozóra nem kell term.

  Szja-t fizetnie.

  Amennyiben a számlaérték 20%nál kevesebb után akar adózni a cég, ahhoz a

  magáncélú használat tételes kigyűjtése kell.)

  Híváslista kell!


Ad hat s gi ad meg llap t s adam
Adóhatósági adómegállapítás (ADAM)

 • Azok a magánszemélyek kérhetnek akiknek az adóévbenkizárólagmunkáltatóktól származott a jövedelmük, illetve azok a társas vállalkozás tagjai, akiknek bevétele kizárólaga társasvállalkozástól származik.

 • Valamennyi munkáltató adószámainak feltűntetése a feltétel.

 • Kérhet adóhatósági adó-megállapítást az a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, aki a mezőgazdasági tevékenységéről egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz.

  (Bevétel < 4 millió és rendelkezik legalább 20%-át

  elérő költség számlával)

 • Az Szja tv. 12.§.-a felsorolja, hogy ki nem kérhet.


Nyugd j el takar koss gi sz ml val kapcsolatos v ltoz sok
Nyugdíj előtakarékossági számlával kapcsolatos változások

 • Nyugdíj előtakarékossági nyilatkozatot csak az a számla tulajdonos tehet, akinek NYESZ-R jelöléssel ellátott számlája van.

 • Az APEH csak ilyen számlára utalhatja ki a jóváírást, a tőkésített hozam csak ezen a számlán adómentesek, és csak az a nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizetnek ki.

 • Több NYESZ-R jelű számla esetén a legkorábban ilyen jelzéssel ellátottra utalunk.

 • Azonos keltezésű nyitás  nem elfogadható egyik sem.

 • Ha a magánszemély nem nyugdíj szolgáltatást vesz fel a számlájáról (nem jogosult nyugdíjra, illetve a számla nyitástól még nem telt el 3 év)

  az adózatlan rész egyéb jövedelemnek minősül, az adót meg kell fizetni, ebben az évben nem jogosult rendelkezésről nyilatkozni és a korábban átutalt kedvezmények összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetni.


V gkiel g t s ad el lege
Végkielégítés adóelőlege változások

 • 18% mértékű adóelőleg levonás csak akkor alkalmazható, ha a végkielégítést az évek között meg kell osztani.

 • Egyéb esetben az általános szabályok szerint kell az adóelőleget levonni.Megsz n s talakul ad kedvezm nyek
Megszűnő és átalakuló adókedvezmények változások

 • Megszűnő kedvezmények:

  szellemi tevékenység kedvezménye,

  felnőttképzéshez,

  számítógép beszerzéséhez,

  lakáshitelhez nyújtott kedvezmények.

 • Átmeneti szabály:-felnőttképzés halasztott érvényesítése

  -lakáshitel törlesztést megkezdték 2006. dec. 31-ig

  2006. évi szabály szerint érvényes


Szem lyi j vedelemad

 • Átalakuló kedvezmények változások:

  -tandíjkedvezmény nemcsak az alapképzéshez, hanem minden felsőfokú képzés és doktorandusz képzésre jár

  csak 1 személy veheti igénybe (nem osztható meg)

  (összeg változatlan befizetett összeg 30%-a , max 60e Ft.)


Szem lyi j vedelemad

 • Jövedelemkorlát változás: változások

  6 millió forinthoz kötött, és max. 100000 Ft-ban meghatározott

  3.400.000 Ft-ra csökken

  (3.400 e Ft – 3.900 e Ft között jövedelemhatár

  csökkentett mérték)

  Ide tartozik: Tb és magánnyugdíjp. befiz,

  tandíj,

  közcélú adomány,

  élet és nyugdíjb.


Szem lyi j vedelemad

 • Nyugdíj adókötelezettségével kapcsolatos változás változások

  Nyugdíj és a baleseti járadék adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és a nyugdíj elő-takarékossági számláról teljesített nyugdíjszolgáltatás adómentes lesz.

 • Önkéntes pénztárakba történő befizetés

  Munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára fizetett hozzájárulás havi összege a minimálbér 50%-áig adómentes (korábban 100%)

  Önkéntes egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba befizetett összegből a minimálbér 20%-áig lesz adómentes.

  Korábban összesen 130%-ig lehetett összesen adómentes, most 70%.

  Nem változott: a felette lévő rész munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.


Term szetbeni juttat sokkal kapcsolatos v ltoz sok
Természetbeni juttatásokkal kapcsolatos változások változások

 • Az üdülési csekk juttatása csak akkor adómentes, ha azt a munkáltató vagy a szakszervezet a tv-ben meghatározott körbe tartozóknak juttat.

  ↓(adóév 1. napján érvényes minimálbér összegéig)

 • munkavállaló, vele közös háztartásban élő hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt, nyugdíjas és a vele közös háztartásban élő

 • További feltétel: hogy kizárólag belföldi üdülés során igénybe vett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatásra vehető igénybe.


Szem lyi j vedelemad

 • Csekély értékű ajándék változások

  Csak a munkáltató és a szakszervezet ajándéka adómentes a tv-ben meghatározott körnek.

  Mérték változatlan:

  adóév 1 napján érvényes havi minimálbér 10%-a

 • Adóköteles béren kívüli juttatás 71. §

  44%  54%-ra nő az adó

  nem év végén kell megállapítani az adót

  amikor a 400e Ft-os adómentes kereten felül ad a keretbe tartozó béren kívüli juttatást a munkáltató.


Egy ni v llalkoz elv rt j vedelme
Egyéni vállalkozó elvárt jövedelme változások

Vállalkozói szja-t fizető egyéni vállalkozó adóalapja:

az árubeszerzés értékével csökkentett bevétel 2%-a,

ha az egyébként számított adóalapja ennél kisebb.

Az így megállapított adóalap után 10, illetve 16% az adó.

Nem vonatkozik:

- a vállalkozás kezdésének és a következő évre (kivéve, ha előtte 3 éven belül volt vállalkozó)

- piac vesztést elszenvedett vállalkozó bevétele nem éri el az előző évi bevétel 75%-át.

- aki az adóévben vagy a megelőző évben elemi kárt szenvedett.


Eva t rv ny v ltoz sai 2002 vi xliii tv
EVA törvény változásai változások (2002. évi XLIII. tv.)


2006 vi v ltoz sok
2006. évi változások változások

 • Október 1-től az EVA alap utáni adómérték 15%

  25%-ra nő

  • Emiatt évközben is ki lehetett lépni az EVÁ-ból  szept. 15.

   06102/E jelű nyomtatványon lehetett bejelenteni

   (vissza is lehetett vonni eddig a

   határidőig)

  • A határidő jogvesztő volt

   A megszűnést követő 30 napon belül tehát október 30-ig 0643-as bevallást kell benyújtani  egyéni vállalkozó a váll. jövedelem szerint adózhat. Nem lehet átalányadózó


Szem lyi j vedelemad

 • Ha marad EVA alany változások, akkor 2 módszer közül választhat:

  • I.-III. negyedévre a 2006. január 1-én hatályos szabály szerint 15%-os mértékkel az addigi adóalap után, október 1-től 25%-os mértékkel

  • A teljes adóévben megszerzett bevételre 15% és az éves adóalap ¼-e után + 10% adót kell fizetni.

   A döntést a bevalláskor kell meghozni a bevételek ismeretében.

 • Feltöltési kötelezettség december 20-ig.

  • Várható éves adóalap utáni adót az I. – III. negyedévre megállapított előleg figyelembevételével az adóévi várható adó 100%-ára ki kell egészíteni


2007 vi v ltoz sok
2007. évi változások változások

 • Nem szűnik meg az EVA adóalanyisága annak az evásnak aki azért nem ér el bevételt, mert szünetelteti tevékenységét

  (ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó vagy azért mert GYES-ben, GYED-ben részesül) (adóévet megelőző 2 év)

 • Elhunyt egyéni vállalkozó adózó tevékenységét özvegye v. örököse folytathatja, ha ezt a szándékát 3 hónapon belül bejelenti az adóhatóságnak

 • Bev. nyilvántartást vezető EVA adóalany esetén bevétel csökkentő tétel a jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetetttámogatás összege

 • EVA-s adóalanyként lezárt adóévet adóévként kell figyelembevenni a bevételcsökkentő és adókedvezmény összefüggésben amit az SZJA tv. szerint igénybe vett az adóalany.Szem lyi j vedelemad

 • Az ellenőrzési tevékenységet az Art. szabályozza. változások

  E szerint :

  február 20-ig az APEH Elnöke által

  közzétett irányelv alapján történik

  Az Irányelv tartalmazza:

  ellenőrzési típusok tervezett arányszámait, különös tekintettel avagyongyarapodások vizsgálatára.

 • Ha az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelem együttes összege, az adó alapját az adóhatóság becsléssel állapítja meg.

 • A feltárt adóalapot annak az évnek a jövedelméhez számítjuk hozzá, amelyre nézve a jövedelem eltitkolást megállapítjuk


Szem lyi j vedelemad

 • Vagyongyarapodás változások forrása

 • Új: Ha az adózó nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülését megelőzően szerezte meg, ennek igazolásáraközhiteles nyilvántartás, jogerős bírósági v. hatósági határozat, egyéb közokirat, benyújtott adóbevallások adatai, bankszámlakivonat, értékpapírszámla kivonat adataival igazolhatja.

 • Az adóhatóság elévülési időn túl ezeknek az adatoknak az ellenőrzését elvégezheti.

 • Tv. Megmondja, hogy mi minősül közhiteles nyilvántartásnak.

 • Bizonyítási teher megfordul

 • Új: ha az adózó vagyongyarapodását más adózót is érintő szerződéses kapcsolattal indokoljabevallása nem támasztja alá haladéktalanul kapcsolódó vizsgálatot kell elrendelni a másik adózónál becslés


Szem lyi j vedelemad

 • Vagyonosodási vizsg. területei, kezdésük, ellenőrzésre kiválasztás:

  • tagi kölcsön, tőkebetét (veszt. váll.) más ellen. kapcsán saját v. társigazg.

  • közérdekű bejelentés- egyre gyakoribb

  • ingatlan értékesítés K44 adás-vétel

  • adóalanyi hierarchia térkép

  • rendőrségi jelzés

  • bevallások adatai, kontroll inform.

 • Becslés ha sem a bevételekről sem a kiadásokról adat, irat, más bizonyíték nem áll rendelkezésreösszehasonlító becslés

  magánszemély adózó esetében a munkaviszony keretében hasonló tevékenység, hasonló körülmények között végzők kereseti-jövedelmi viszonyait figyelembe kell venni.


Kedvezm nyes nellen rz s
Kedvezményes önellenőrzés kiválasztás:

 • Új előírás:

  a kihirdetés utáni 15. naptól az önellenőrzés benyújtására kizárólag a 2006. június 9-ét megelőzően már benyújtott bevallások tekintetében van lehetőség 2006. dec. 31.-ig.

 • Csak az adókülönbözetet kell megfizetni, az önellenőrzési pótlékot nem.

 • Külön kérelem nélkül lehet részletekben fizetni minden hónap 20-ig


Szem lyi j vedelemad

 • Külön számlára kell fizetni kiválasztás::

  APEH Önkéntesen feltárt adókülönbözet

  bevételi számla

  10032000-01076095

 • Ha nem fizet egy összegben esedékessé válik az önellenőrzési pótlékkal együtt