Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej
Download
1 / 27

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Ludwik Bednarz. Wrocław, listopad 2006 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej' - step


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej
Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Ludwik Bednarz

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Rosnące ciągle ocieplenie klimatu Ziemi na skutek efektu cieplarnianego i związane z tym wielkie powodzie, susze, huragany, topnienie lodowców Arktyki i Antarktydy oraz inne katastrofalne zjawiska klimatyczne zagrażają naszej cywilizacji.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Społeczność świata, przywódcy i rządy poszczególnych krajów uświadamiają sobie coraz wyraźniej, że należy podejmować wszelkie możliwe kroki, ażeby przeciwdziałać tym zjawiskom, tym bardziej że prognozy na przyszłość są wręcz katastroficzne.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Poniższe wykresy dotyczące wzrostu temperatury globalnej, temperatury Arktyki i topnienia lodowców Arktyki, opracowane przez amerykańską agencję klimatyczną NOAA nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do wspomnianych zagrożeń. Podobne zjawiska dotyczą również Antarktydy.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Jak wiadomo różnice temperatur pomiędzy obszarami tropikalnymi i biegunami stanowią siłę napędową globalnego systemu klimatycznego. Nadmiar ciepła, jaki gromadzi się w tropiku jest przenoszony do biegunów i tam wchłaniany.Ten nadmiar ciepła jest przenoszony częściowo prądami podmorskimi a częściowo w postaci energii wiatrów, huraganów i sztormów poruszających się od tropiku do biegunów.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Klimatolodzy obawiają się, że jeśli bieguny będą się ogrzewać szybciej niż obszary tropikalne, to siła tego globalnego systemu cyrkulacyjnego może ulec osłabieniu, radykalnie zmieniając obecnie panujące wiatry, prądy morskie i istniejące dotychczas rozmieszczenie stref opadowych. Może dojść do tego, że obszary uprawne, stanowiące podstawę produkcji zbóż, mogą zmieniać się w skali globalnej w obszary pustynne.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej ogrzewać szybciej niż obszary tropikalne, to siła tego globalnego systemu cyrkulacyjnego może ulec osłabieniu, radykalnie zmieniając obecnie panujące wiatry, prądy morskie i istniejące dotychczas rozmieszczenie stref opadowych.

Istnieje także obawa, że rosnące ocieplenie może tak zakłócić oceaniczne systemy cyrkulacyjne, że np. może ulec osłabieniu Golfsztrom, który ogrzewa ogromne obszary półkuli północnej.

I jeżeli to by się zdarzyło,

to jak na ironię, ocieplenie

globalnego klimatu mogłoby

spowodowaćochłodzenie

na pewnych obszarach

kuli ziemskiej.

ANIMACJA Z SATELITY METEOSAT 7 /Źródło: MeteoSchweiz

Wrocław, listopad 2006 r


Gazy cieplarniane i ich r d a
Gazy cieplarniane i ich źródła ogrzewać szybciej niż obszary tropikalne, to siła tego globalnego systemu cyrkulacyjnego może ulec osłabieniu, radykalnie zmieniając obecnie panujące wiatry, prądy morskie i istniejące dotychczas rozmieszczenie stref opadowych.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Wspomniany uprzednio efekt cieplarniany polega na gromadzeniu się w atmosferze ziemskiej coraz większej ilości gazów cieplarnianych, do których zalicza się:-  dwutlenek węgla CO2 - 55% -  związki chemiczne powodującedegradację powłoki ozonowej - 24%- metan CH4- 15%- inne - 6%

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Gazy te hamują odpływ ciepła

z atmosfery ziemskiej,

co powoduje jej ocieplenie.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:-    pochodne ropy naftowej-    gaz ziemny-        węgiel kamienny-        węgiel brunatny

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:

Odrębnym rodzajem energii jest energia nuklearna

Przy produkcji tej energii nie występuje żadna emisja gazów do atmosfery lecz występuje tu inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie możliwość wycieku substancji promieniotwórczych z reaktorów (np. Czarnobyl)

oraz odpady promieniotwórcze.

Rodzaje energii wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej przedstawia następujący wykres...

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:

Rodzaje energii wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej


Dzia ania przyw dc w i rz d w kraj w wiata na rzecz ochrony atmosfery
Działania przywódców i rządów krajów świata atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:na rzecz ochrony atmosfery 

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

United Nations Climate Change Conference

- Nairobi 2006

6 - 17 Listopad 2006

http://unfccc.int/meetings/cop_12/items/3754.php

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pod egidą atmosfery jest spalanie paliw kopalnych, takich jak:ONZ organizowano wiele konferencji, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.W 1997 roku zorganizowano konferencję w Kyoto, w której udział wzięli przedstawiciele 160 krajów świata i na której podpisano protokół zobowiązujący wszystkie kraje uprzemysłowione do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do lat 2008 – 2010 o 5,2% poniżej poziomu emisji z 1990 roku.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Kraje Unii Europejskiej przyjęły na siebie zobowiązanie jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.Źródła energii odnawialnejJednym ze sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii.Podstawowe źródła energii odnawialnej:-         energia słoneczna-         energia wodna-         energia wiatrowa-         energia geotermiczna-         energia z biomasy

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Energia słoneczna

Słońce dostarcza naszej planecie

niewyobrażalnie wielkie ilości energii.

Amerykanie obliczyli, że ilość energii

słonecznej docierającej tylko do Stanu

Texas równa się ilości energii zużywanej

obecnie na całym naszym globie.

Jednakże praktyczne wykorzystywanie energii słonecznej na dużą skalę jest w obecnych warunkach niezmiernie kosztowne.

Oczywiście energia słoneczna wykorzystywana jest obecnie do ogrzewania wody lub do wytwarzania niewielkich ilości energii elektrycznej poprzez instalowanie na dachach budynków odpowiednich paneli, zwłaszcza w krajach o dużym nasłonecznieniu.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Teoretycznie istnieje możliwość budowy elektrowni słonecznych o wysokich mocach, ale jak dotychczas zbudowano zaledwie kilka takich prototypowych elektrowni o mocach rzędu 30 – 40 MW. Koszty budowy takich elektrowni są bardzo wysokie. Perspektywy budowy większych elektrowni są, jak na razie, niewielkie.

Udział energii słonecznej w ogólnej ilości energii odnawialnych wszystkich rodzajów jest bardzo mały.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Energia wodna

Energia wodna stanowi stosukowo duży udział w ogólnej ilości energii odnawialnych. Występuje jednak głównie w tych krajach Unii Europejskiej, w których istnieją duże górskie rzeki o wysokich spadkach, na których buduje się elektrownie wodne (np. Szwecja i Austria).

W zakresie energii wodnej nie ma już dalszych wielkich możliwości.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Energia wiatrowa

Do wykorzystywania energii wiatrowej od wielu lat stosuje się w licznych krajach Unii Europejskiej elektryczne generatory wiatrowe. Przodują w tej dziedzinie takie kraje jak Dania, Niemcy, Portugalia.

Moc zainstalowanych generatorów wiatrowych wynosi:

w Danii ok. 15.000 MW

w Niemczech ok. 35.000 MW

w Portugalii ok. 12.000 MW

We wszystkich krajach UE przewiduje się dalszy rozwój energetyki wiatrowej, chociaż wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Energia geotermalna

Energia geotermalna występuje w wielu krajach UE, również w Polsce i jest wykorzystywana do celów ogrzewczych.

W najbliższych latach przewiduje się dalszy rozwój energii geotermicznej, chociaż w ogólnym bilansie energii odnawialnej nie stanowi ona znacznego udziału i wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Energia z biomasy

Największy udział w bilansie energii odnawialnych posiada energia z biomasy.

Obecnie Unia Europejska 4% swojego zapotrzebowania na energię zaspokaja biomasą. Planuje się, że do 2010 roku wskaźnik ten się podwoi, czyli wzrośnie do 8%.

Jest to największy wzrost ze wszystkich rodzajów energii odnawialnych. Występują tutaj duże potencjalne możliwości. Istnieje bowiem już obecnie wielka ilość biomasy do wykorzystania dla celów energetycznych

a także przewiduje się prowadzenie upraw roślin energetycznych na ogromnych obszarach gruntów.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Korzyści jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu - dywersyfikacja zaopatrzenia Europy w energię i obniżenie uzależnienia od importu energii z 48% do 42%.- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 210 milionów ton CO2 rocznie.-  bezpośrednie zatrudnienie ok. 200 – 300 tysięcy osób, w większości na obszarach wiejskich.-  potencjalny nacisk na obniżenie cen ropy naftowej w wyniku mniejszego zapotrzebowania na ropę.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Potencja produkcyjny biomasy unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Potencjał produkcyjny biomasy Unii Europejskiej

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

W grudniu 2005 roku w Komisji Europejskiej został opracowany „Plan działania w sprawie biomasy”,

w którym podano, że na skutek rozwoju biomasy

(jak w powyższych tabelach) zmniejszy się import energii do Unii Europejskiej z 48% do 42% rocznie.

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Zielona księga

W miesiącu kwietniu 2006 r. opracowana została w Komisji Europejskiej tzw. „Zielona księga”, w której przedstawiono „Europejską strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. Podano w niej m.in. że:

1) zapotrzebowanie energii w Europie będzie ciągle wzrastać,

2) ceny za olej i gaz będą również rosły,

3) emisja CO2 będzie ciągle rosła ze względu na zwiększone zużycie paliw kopalnych,

4) nieuchronny jest dalszy wzrost ocieplenia klimatu,

w związku z czym przywódcy krajów UE muszą przygotować swoje kraje do stawienia czoła skutkom wywieranym na gospodarkę

i ekosystemy.

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/index_en.htm

Wrocław, listopad 2006 r


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w unii europejskiej

Ocieplenie klimatu i jego skutki jeszcze większej redukcji emisji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w porównaniu

Bruno Bozzetto

Zobacz jak może wyglądać świat w 2050 roku..

http://podroze.onet.pl/dobryklimat/