slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rezy motora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rezy motora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
stella-finch

Rezy motora - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Rezy motora
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rezy motora Stlačenia Fan pressure ratio – P13/P12 HPC pressure ratio – P30/P25 LPC pressure ratio – P25/P20 Compressor Pressure Ratio (CPR) – P30/P20 Overall Pressure Ratio – P30/P0 EPR engine pressure ratio – P50/P20 Otáčky: N1 – otáčky nízkotlakového kompresora N2 – otáčky vysokotlakového kompresora Teploty: Dtto ako stlačenia TX

  2. Riadenie otáčok

  3. Riadenie ťahu CFM56-3 hydromechanická riadiaca jednotka pre riadenie N2

  4. Korelácia uhla POM a ťahu N1cmd – požadované otáčky N1 na dosiahnutie požadovaného ťahu EPRcmd – požadované EPR na dosiahnutie požadovaného ťahu PMC – Power Management Control FCU – Fuel Control Unit TLA – Thrust Lever Angle

  5. Evolúcia riadiacich systémov motora

  6. MEC s PMC

  7. MEC schéma Bez PMC funguje na princípe riadenia otáčok N2, s atmosférickou kompenzáciou, N1 môžu byť potom odlišné od skutočne požadovaných.

  8. MEC schéma Bez PMC funguje na princípe riadenia otáčok N2, s atmosférickou kompenzáciou, N1 môžu byť potom odlišné od skutočne požadovaných.

  9. Softvérová schéma

  10. HMU motora CFM56