лвраичсиро - PowerPoint PPT Presentation

steffi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
лвраичсиро PowerPoint Presentation
Download Presentation
лвраичсиро

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Presentation Description
124 Views
Download Presentation

лвраичсиро

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Вітаємо Вас у вищому навчальному закладі «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»! лвраичсиро

 2. Алгоритм організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в умовах організованого початку нового 2010-2011 навчального року Клименко Г.В., завідувач Центру атестації та методичної роботи з керівними кадрами

 3. зібратися разом - це початок; • триматися разом - це прогрес; • працювати разом - це успіх. • 50% - бажання працювати; • 50% - професійні компетенції.

 4. УМОВИ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ • Створити в вашому колективі команду однодумців. • Опанувати позитивним мисленням . • Навчитися чітко ставити цілі і визначати пріоритети. • Навчитися чітко планувати роботу. • Виховувати самодисципліну. • Постійно підвищувати свій освітній рівень. • Повірити в себе. • Створити систему роботи для максимально ефективної діяльності.

 5. Основні форми методичної роботи 1. Педагогічна рада. 2. Методична рада. 3. Предметні методичні об’єднання. 4. Творчі групі. 5. Постійно діючі семінари. 6. Фестиваль відкритих уроків. 7. Атестація. 8. Ярмарок педагогічних ідей. 9. Школа молодого вчителя. 10.Педагогічні читання. 11. Майстер – клас. 12. Виставки методичних розробок.


 6. Основні суб'єкти системи діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи • директор школи, • заступник директора з НВР, • учителі, • учні, • батьки, • громадські організації.

 7. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛГОРИТМ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПОСАДОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ(ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ)

 8. Організація навчально-виховного процесуна основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів МОН України

 9. Забезпечення виконання навчальних програм

 10. Керівництво і контроль за роботою вчителів

 11. Керівництво і контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з окремих предметів

 12. Керівництво і контроль за успішністю і поведінкою учнів

 13. Керівництво і контроль за роботою предметних гуртків

 14. Керівництво і контроль за роботою факультативів

 15. Керівництво і контроль за роботою з учнями, які навчаються вдома

 16. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧАСТІ УЧНІВ В ОЛІМПІАДАХ, МАН, ТУРНІРАХ,КОНКУРСАХ

 17. Організація роботи із забезпечення навчальних кабінетів наочністю і технічними засобами навчання

 18. КОНТРОЛЬ ЗА ПОПОВНЕННЯМ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ, МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ, ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, ЖУРНАЛАМИ, ГАЗЕТАМИ

 19. Організація роботи з узагальнення й поширення ППД

 20. Участь у розстановці педагогічних кадрів

 21. Організація методичної роботи з предметів

 22. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МОЛОДИМІ УЧІТЕЛЯМІ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 23. Організація підвищення кваліфікації вчителів

 24. Регулювання навчального навантаження учнів

 25. Складання проектів навчальних планів

 26. Керівництво роботою класних керівників

 27. КОНТРОЛЬ ЗА ОБ’ЄКТИВНІСТЮ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

 28. Організація підготовки і проведення ДПА та ЗНО

 29. ПІДГОТОВКАЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО СТАН НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ

 30. Ведення документації з організації навчально-виховного процесу у школі

 31. Організація роботи з батьками у межах своєї компетенції та службових обов’язків

 32. Керівництво пропагандою педагогічних знань у закріпленому мікрорайоні

 33. Забезпечення правильності оформлення та збереження класних, факультативних журналів, журналів індивідуальних занять

 34. Розподіл робочого часу заступника директора з НВР

 35. Дякуємо за увагу! Центр атестації та методично роботи з керівними кадрами: ХОНМІБО, 3 поверх, 27 кімната. Т.731-27-86 E-mail: lanz-onmibo@ukr.net